JAK OBSŁUGIWAĆ BITRIX24

Środowisko Bitrix: dostępne wydaniadla
Windows i Linux

Aby wdrożyć samodzielnie wersję on-premise Bitrix24, zalecamy użycie jednego z wolnych serwerów wirtualnych, który jest wstępnie skonfigurowany do optymalnego działania Bitrix24.

Virtual Appliance for Windows and Linux

VMware Edition (for Windows and Linux) & MS Hyper-V Edition (for Windows only)

Packages include:

 • CentOS 7.5 x86_64 operating system, automatically updated
 • NGINX + Apache2
 • NGINX compiled with nginx-push-stream-module support
 • PHP 7.1
 • MySQL5 with InnoDB support
 • Ansible 2.2
 • Nodejs push-server
 • MC file manager
 • Built-in firewall (iptables)
 • IP address acquired via DHCP or manually configured
 • Adjustable mail server agent
 • A UNIX-like Control Menu with basic commands
 • Sphinx connection wizard
 • Additional packages: geoip, catdoc, poppler, man, strace
 • Easily configurable mail client (msmtp)
VMware Edition v 7.3.0 (Up to 20GB HDD space)
Archived in *.zip, 827Mb

VMware OVA Edition v 7.3.0 (Up to 20GB HHD space)
*.ova, 895Mb

VirtualBox Edition v 7.3.0 (Up to 20GB HDD space)
Archived in *.zip, 813Mb

MS Hyper-V Edition v 7.3.0 (Up to 20GB HHD space)
Archived in *.zip, 890Mb
Free Online Training Course

Environment for Linux

Bitrix Environment (RPM) for Linux

Package for Linux Еx CentOS 6 (i386/x86_64), CentOS 7 (x86_64):

 • mysql-server 5.7
 • web-server (Apache 2.4.*)
 • PHP 7.1
 • nginx 1.14.0
 • push-server 2.0.0
 • memcached
 • stunnel
 • catdoc
 • xpdf
 • munin
 • nagios
 • sphinx
Bitrix Environment (RPM) v 7.3.4
in *.sh, 20Kb
Installation Instructions

Amazon EC2 Edition

Bitrix Virtual Appliance *.ami

Package includes:

 • CentOS 7.5 x86_64 operating system, automatically updated
 • NGINX + Apache2
 • PHP 7.1+
 • HTTPS support
 • MySQL5 with InnoDB support
 • MC file manager
 • Built-in firewall (iptables)
 • IP address acquired via DHCP or manually configured
 • Adjustable mail server agent
 • A UNIX-like Control Menu with basic commands
 • Additional packages: geoip, catdoc, poppler, mc, man, strace
 • Easily configurable mail client (msmtp)

Region

Paravirtual EBS
instance
HVM EBS
instance
us-east-1 ami-b8881ec7 ami-c99701b6
us-west-1 ami-a9d9c0c9 ami-e5243d85
us-west-2 ami-858dbdfc ami-4b98ea33
eu-west-1 ami-0f2a9476 ami-c397a7ba
ap-southeast-1 ami-45417039 ami-6d556411
ap-northeast-1 ami-8d0ff8f2 ami-f612e589
sa-east-1 ami-ddacf0b1 ami-41bfe32d
eu-central-1 ami-fedcf315 ami-0ac3ece1
ap-southeast-2 ami-8c8657ee
Installation Instructions