JAK OBSŁUGIWAĆ BITRIX24

Środowisko Bitrix: dostępne wydaniadla
Windows i Linux

Aby wdrożyć samodzielnie wersję on-premise Bitrix24, zalecamy użycie jednego z wolnych serwerów wirtualnych, który jest wstępnie skonfigurowany do optymalnego działania Bitrix24.

Virtual Appliance for Windows and Linux

VMware Edition (for Windows and Linux) & MS Hyper-V Edition (for Windows only)

Packages include:

 • CentOS 7.6 x86_64 operating system, automatically updated
 • NGINX + Apache2
 • NGINX compiled with nginx-push-stream-module support
 • PHP 7.1+
 • MySQL5 with InnoDB support
 • Ansible 2.2
 • Nodejs push-server
 • MC file manager
 • Built-in firewall (iptables)
 • IP address acquired via DHCP or manually configured
 • Adjustable mail server agent
 • A UNIX-like Control Menu with basic commands
 • Sphinx connection wizard
 • Additional packages: geoip, catdoc, poppler, man, strace
 • Easily configurable mail client (msmtp)
VMware Edition v 7.4.0 (Up to 20GB HDD space)
Archived in *.zip, 827Mb

VMware OVA Edition v 7.4.0 (Up to 20GB HHD space)
*.ova, 895Mb

VirtualBox Edition v 7.4.0 (Up to 20GB HDD space)
Archived in *.zip, 813Mb

MS Hyper-V Edition v 7.4.0 (Up to 20GB HHD space)
Archived in *.zip, 890Mb
Free Online Training Course

Environment for Linux

Bitrix Environment (RPM) for Linux

Package for Linux Еx CentOS 6 (x86_64), CentOS 7 (x86_64):

 • mysql-server 5.7
 • web-server (Apache 2.4.*)
 • PHP 7.1+
 • nginx 1.16.1
 • push-server 2.0.0
 • memcached
 • stunnel
 • catdoc
 • xpdf
 • munin
 • nagios
 • sphinx
Bitrix Environment (RPM) v 7.4.2
in *.sh, 20Kb
Installation Instructions

Amazon EC2 Edition

Bitrix Virtual Appliance *.ami

Package includes:

 • CentOS 7.6 x86_64 operating system, automatically updated
 • NGINX + Apache2
 • PHP 7.1+
 • HTTPS support
 • MySQL5 with InnoDB support
 • MC file manager
 • Built-in firewall (iptables)
 • IP address acquired via DHCP or manually configured
 • Adjustable mail server agent
 • A UNIX-like Control Menu with basic commands
 • Additional packages: geoip, catdoc, poppler, mc, man, strace
 • Easily configurable mail client (msmtp)

Region

HVM EBS
instance
us-east-1 ami-05d814503d9cc3e28
us-west-1 ami-08579acdd3f1ca1d8
us-west-2 ami-09115a857c1009cbb
eu-west-1 ami-00b82bbb6d05ea51b
ap-southeast-1 ami-0690b9eb0d56b595f
ap-northeast-1 ami-0e291ab3239ffde42
sa-east-1 ami-025387c7af2e94b1a
eu-central-1 ami-02a96b2c956e1f7af
ap-southeast-2 ami-0355c4fd06d01c896
Installation Instructions