Porównanie planów

Opcje taryfowe
Pokaż różnice
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Użytkownicy
Bez ograniczeń
5
50
100
250
500
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
Współpraca
Miejsce online
5 GB
24 GB
100 GB
1 024 GB
3 TB
5 TB
10 TB
20 TB
30 TB
40 TB
50 TB
60 TB
70 TB
80 TB
90 TB
100 TB
Dysk firmowy
Kalendarz
Terminarz wydarzeń
Natychmiastowa synchronizacja z kalendarzami zewnętrznymi (kalendarz Google, Apple iCloud, Microsoft Office 365)
Wolne terminy
Wspólne terminy
Zaproszenie na wydarzenie w formie wiadomości e-mail (iCalendar)
Uprawnienia dostępu do kalendarza
Poczta internetowa
Liczba skrzynek e-mail na użytkownika
1
5
10
10
Utwórz deala CRM z wiadomości e-mail
Utwórz zadanie z wiadomości e-mail
Omów wiadomość e-mail w Aktualnościach
Firmowa sieć społecznościowa
Aktualności
Grupy robocze
Grupy robocze/projekty z użytkownikami zewnętrznymi (ekstranet)
Ogłoszenia
Ankiety
Baza Wiedzy firmy
1
3
5
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Vibe: strona początkowa
Inteligentne wyszukiwanie
Komunikator
Czaty, połączenia głosowe oraz wideo
Czaty indywidualne
Czaty publiczne i prywatne
Kanały
Kanał publiczny
Kanał prywatny
Uprawnienia dostępu
Bitrix24 Sync
Połączenia wideo
Wideokonferencje
Udostępnianie ekranu
Nagrywanie audio/wideo
Rozmycie tła
Meeting Brief
Wideorozmowa za jednym kliknięciem z zadania, kalendarza lub czatu
Szyfrowanie
Czas trwania połączenia
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
3D avatars in video calls
Otwarte kanały
CoPilot w komunikatorze
Dysk
Miejsce online
5 GB
24 GB
100 GB
1 024 GB
3 TB
Dyski osobiste/grupowe
Dysk firmowy
Dysk grupy roboczej i dysk projektu
Dysk Windows
Dysk Mac OS
Synchronizacja plików
Udostępniaj pliki i foldery pracownikom i działom
Prawa dostępu do plików
Publiczne udostępnianie plików
Historia zmian pliku
90 dni
90 dni
90 dni
Przechowywanie wersji dla plików używanych w zadaniach, Aktualnościach lub w kalendarzach
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Zachowuj usunięte pliki w koszu
30 dni
30 dni
30 dni
30 dni
30 dni
Dysk firmowy na automatycznie tworzone foldery
Kosz
Integracja z One Drive, Google Drive, Dropbox, Box
Podgląd dokumentów Office
Limit konwersji plików wideo
300 Mb
1 GB
1 GB
1 GB
1 GB
Integracja z Dokumentami Google
Integracja z Office365
Integracja z Microsoft Office na lokalnym komputerze
Dostępna przestrzeń online + szybkie czyszczenie
Ogranicz współedycję dokumentów
Wyszukiwanie dokumentów na Dysku
Dokumenty
Uniwersalna przeglądarka dokumentów (docx, pdf, ppt, xls, csv, html itp.)
Edycja zespołowa
Różne formaty plików: docx, xlsx, pptx, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, txt, rtf, html, epub, csv
Arkusz kalkulacyjny
Prezentacje
Automatyczne zapisywanie
Liczba pracowników, którzy mogą jednocześnie współedytować dokumenty
5
10
20
30
40
Współedycja dokumentów online
Edycja w czasie rzeczywistym
Automatyczne zapisywanie
Historia wersji
90 dni
90 dni
90 dni
Dostęp do dokumentów publicznych
Link do udostępniania (tylko do odczytu lub wprowadzania zmian)
Współedycja z użytkownikami zewnętrznymi
Dostęp chroniony hasłem lub ograniczony czasowo
Integracja z Dokumentami Google
Integracja z Office365
Integracja z Microsoft Office
Współpraca w ramach zadań, czatów, połączeń i Aktualności
Zadania i projekty
Zadania
Obserwatorzy i uczestnicy
Szablony zadań i zadania cykliczne
Szablony z podzadaniami
Podsumowanie statusu zadania
Pola niestandardowe
Delegowanie
Kontrola zadania po jego zakończeniu
Śledzenie czasu zadań
Ocena zadań
Czaty i wideorozmowy z uczestnikami zadań
Zadanie na e-mail
Podzadania
Listy kontrolne
Przypomnienia
Kosz
Przywróć z kosza
Zachowuj usunięte pliki w koszu już wkrótce
30 dni
30 dni
30 dni
30 dni
30 dni
Współdzielenie szablonów
Podczas planowania pomiń weekendy i święta
Tryby zadań
Lista
Projekt Kanban
Terminarz
Terminy
Wykres Gantta z zależnościami
5
Kalendarz
Projekty
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Właściciel projektu
Data rozpoczęcia/zakończenia projektu
Szablony projektów (kopiuj projekty / grupy robocze)
Przepływy
Tryb autofokusa
Sortuj zadania i projekty na podstawie aktywności
Zarządzaj zadaniami i projektami po terminie jednym kliknięciem
Nowe komentarze w Zadaniach i Projektach
Scrum
Zespoły Scrum
5
5
10
20
40
KPI
Widok przełożonego
Automatyzacja zadań (reguły i wyzwalacze)
Integracja z CRM, kalendarzami, dyskiem i pocztą e-mail
Integracja z workflowami
Uprawnienia dostępu do zadań
Uprawnienia dostępu do projektów i grup roboczych
Kreator raportów
Wyszukiwanie w zadaniach z filtrami (maksymalna liczba)
Zadania
1 000
100 000
200 000
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
CRM
Leady
Nieograniczona liczba deali
Kontakty i firmy
Oferty
Faktury
Konwertuj leady do kontaktów, dealów, firm
Konwertuj deal do oferty
Konwertuj deal do faktury
Skonwertuj ofertę do faktury lub deala
Katalog produktów
Katalog produktów
Bez ograniczeń
3 000
5 000
500 000
Bez ograniczeń
Produkty opublikowane na stronach
100
1 000
3 000
5 000
5 000
Uprawnienia dostępu do katalogu
Usługi w katalogu
Lejek
1
5
10
20
Bez ograniczeń
Tunele sprzedażowe
Pola niestandardowe
Wymagane pola według etapów
Pola widoczne dla wybranych użytkowników
Dostępne pola niestandardowe
1 016
1 016
1 016
1 016
1 016
Centrum kontaktowe
Telefonia
E-mail
Formularze CRM
100
Facebook, Instagram itp.
Zarządzanie klientami
Planowanie aktywności
Uczestnicy zadań
Wideorozmowy, Zoom
Automatyczny dialer
Komentarze
Szablony dokumentów CRM
Maksymalny rozmiar pliku szablonu
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
Uprawnienia dostępu do szablonów dokumentów
Proaktywny CRM
Wolne terminy w CRM
Niestandardowe etapy/statusy
Oś czasu
Kosz
Przywróć z kosza
Zachowuj usunięte pliki w koszu
30 dni
30 dni
30 dni
30 dni
30 dni
Powtarzające się deale
Powtarzające się faktury
Automatyczne usuwanie duplikatów
Master kontroli duplikatów systemu CRM (wyszukiwanie duplikatów)
Rezerwacja zasobów do planowania spotkań w CRM
Integracja z Zoomem
Mapy Google w CRM
Mapy Google w polu niestandardowym
Obserwatorzy wewnątrz dealów
Czat w CRM
Szablony formularzy CRM
Ocenianie AI
Dziennik dostępu CRM
Analityka CRM
Maksymalna liczba leadów, dealów, kontaktów lub firm zawartych w raportach analitycznych CRM
1 000
100 000
100 000
100 000
200 000
Automatyzacja sprzedaży i marketingu
Reguły/wyzwalacze
5
Automatyzacja procesów biznesowych w CRM
Automatyzacja Inteligentnych procesów
Webhooks w regułach automatyzacji i wyzwalaczach
Edytuj reguły/wyzwalacze w kreatorze workflow
Tryb testowy reguł automatyzacji w dealach CRM
CRM.Payment i dostawa
Zarządzanie asortymentem
Magazyny
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Integracja z CRM
FIFO i metody kalkulacji kosztów średnich
Raporty dotyczące zysku brutto i marży brutto
Uprawnienia dostępu do zarządzania asortymentem
Wyszukiwanie z filtrami w CRM (maksymalna liczba)
Leady
200 000
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Deale
1 000
100 000
200 000
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Kontakty
1 000
100 000
200 000
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Firmy
1 000
100 000
200 000
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Faktury
100 000
200 000
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Oferty
200 000
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Liczba dealów do wyszukiwania i filtrowania w polach Kontakt i Firmy
1 000
50 000
50 000
50 000
100 000
Liczba dealów do wyszukiwania i filtrowania przez obserwatorów
50 000
50 000
100 000
Prawa dostępu w CRM
Import/eksport danych i integracje
Import danych z pliku CSV
Migracja z innych CRM
Import kontaktów z vCard, Gmail, Outlook, Yahoo! Mail
Eksport kontaktów do CSV, Excel, Outlook
CoPilot
CoPilot na czacie
CoPilot w Aktualnościach
CoPilot w CRM
CoPilot w zadaniach
CoPilot w wiadomościach e-mail
CoPilot na stronach (tekst)
CoPilot na stronach (obrazy)
Czat grupowy CoPilota
Biblioteka promptów
Role CoPilota
Centrum kontaktowe
Przechowywanie kopii e-mail
Wiadomości e-mail z CRM (miesięcznie)
10 000
50 000
100 000
250 000
500 000
1 000 000
Skrzynki odbiorcze na użytkownika
1
5
10
10
Limit synchronizacji i przechowywania wiadomości e-mail
7 dni
30 dni
90 dni
90 dni
Zintegrowana telefonia
Formularze CRM
100 wypełnionych formularzy
Usuwanie oznakowania „Strona jest obsługiwana przez Bitrix24” z formularzy CRM i czatu na żywo
Widżet oddzwaniania
Czat na żywo
Widżet na stronie
Otwarte kanały
1
2
10
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram
Viber
Apple Business Chat
Błyskawiczny WhatsApp
Reguły kolejkowania i przetwarzania żądań
Ocena rozmowy przez klienta
Statystyki połączeń
Raporty analityczne Otwartych kanałów (statystyki czatów)
Integracja z telefonią zewnętrzną przez konektor SIP
Integracja CRM
Bitrix24.Market (ponad 600 aplikacji)
Ustawienia Otwartych kanałów
Ustawienia czasu pracy
Zapytanie o dane kontaktowe
Ostrzeżenie o przetwarzaniu danych osobowych
Tryb dystrybucji przekazywanie czatu do wszystkich
Ocena czatów przez przełożonego
Gotowe odpowiedzi
Przekazywanie rozmowy między pracownikami
Przekazywanie rozmowy między kanałami
Automatyczne odpowiedzi
Eksport danych do Excel
Prawa dostępu do otwartego kanału
Ustawienia telefonii
Integracja z PBX przez Rest API
Integracja PBX przez konektor SIP
Nieograniczone linie przychodzące/wychodzące
Przekazywanie połączeń
Przekazywanie połączeń
Zestaw VoIP
Wewnętrzne rozszerzenia
Ustawienia czasu pracy
Poczta głosowa i pozdrowienia
Tryb dystrybucji zadzwoń do wszystkich
Przekazywanie nieodebranych połączeń
Przechwytywanie połączeń
Określanie źródła połączenia według numeru telefonu (dla CRM)
Eksport szczegółów połączenia do Excela
Przechwytywanie połączenia z telefonu VoIP
Automatyczny dialer
Ocena rozmowy przez klienta
IVR (menu głosowe)
2 poziomy
2 poziomy
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Nagrywanie rozmów (miesięcznie)
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Grupy kolejek
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Rozmiar grupy kolejek
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Automatyczna transkrypcja połączeń
$
$
$
$
Prawa dostępu do telefonii
Szybkość odtwarzania nagrań rozmów
Bitrix24.Sign
Liczba dokumentów
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Certyfikat autentyczności podpisów
Sprawdzanie integralności
Szablony
Przechowywanie podpisanych dokumentów
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Uprawnienia dostępu
Integracja CRM
Automatyzacja
Identyfikatory stron podpisujących
Adres e-mail
SMS
WhatsApp
Powiadomienia stron podpisujących
Adres e-mail
SMS
WhatsApp
e-Podpis w HR
Prosty podpis elektroniczny firmy
Przestrzeń robocza kadr
Wyślij i podpisz
Edytor dokumentów
Maks. liczba użytkowników na dokument
Podstawowa automatyzacja
Reguły automatyzacji i wyzwalacze
Witryny i strony docelowe
Prosty wizualny kreator stron internetowych
Projektowanie responsywnych stron internetowych dla różnych urządzeń, w tym telefonów komórkowych/tabletów/ komputerów PC
Szablony stron (utworzone przez Bitrix24)
Szablony stron (z Bitrix24.Market)
Superblok do profesjonalnego projektowania stron internetowych