Uaktualnienia wersji lokalnej

Jeśli potrzebujesz usług instalacji lub dostosowania,
kup Bitrix24 od swojego lokalnego partnera Bitrix24

Edition Upgrade
Bitrix24 Business 50 upgrade
(12-Month Subscription)
2 990 €
Kup
Bitrix24 Business 100 upgrade
(12-Month Subscription)
4 990 €
Kup
Bitrix24 Business 250 upgrade
(12-Month Subscription)
8 990 €
Kup
Bitrix24 Business 500 upgrade
(12-Month Subscription)
14 990 €
Kup
Bitrix24 Enterprise 1000 upgrade
(12-Month Subscription)
24 990 €
Kup
Bitrix24 Enterprise 5000 upgrade
(12-Month Subscription)
44 990 €
Kup

Ważna informacja!

  • Aby przejść na nową redakcję licencji, musisz najpierw kupić upgade do tej redakcji licencji.
  • W przypadku zakupu przejścia – okres subskrypcji licencji zmieni się w zależności od tego, czy bieżąca licencja jest aktywna, czy też nie.
  • Jeśli licencja jest nieaktywna (aktualizacje Bitrix24 nie są dostępne), okres subskrypcji licencji zmieni się podczas aktualizacji i będzie wynosił pełne 12 miesięcy, licząc od daty aktywacji.
  • Jeśli licencja jest aktywna (aktualizacje Bitrix24 są dostępne), okres ważności poprzedniej licencji będzie przeliczony i do nowej subskrypcji licencji będą dodane dodatkowe dni.
  • Możesz rozpocząć korzystanie z Bitrix24 dopiero po zaakceptowaniu warunków naszej umowy End User License Agreement, co można zrobić podczas instalacji produktu, jego aktualizacji lub podczas zakupu licencji.
Zapoznaj się z pełnymi warunkami przejścia pomiędzy licencjami Bitrix24 On-Premise

Aby uzyskać więcej opcji uaktualnienia, skontaktuj się z
lokalnym partnerem Bitrix24 lub działem sprzedaży Bitrix — sales@bitrix24.com