Universal data source for BI analytics

Dodaj nowe funkcje i rozwiązania do swojego konta Bitrix24. Zainstaluj gotowe aplikacje z Marketplace.

Zrzuty ekranu
Bitrix24 BI analytics data source for PowerBI with all CRM data available

Wersja 1
Any CRM data as PowerBI data source

Standard installation from the BI analytics tool