User-defined fields of companies

Dodaj nowe funkcje i rozwiązania do swojego konta Bitrix24. Zainstaluj gotowe aplikacje z Marketplace.

Zrzuty ekranu
Bitrix24 BI analytics data source for PowerBI with data of user-defined fields of companies

Wersja 1
Company fields as PowerBI data source

Standard installation from the BI analytics tool