Articles 7 wskazówek, jak zbudować silną cyfrową kulturę pracy

7 wskazówek, jak zbudować silną cyfrową kulturę pracy

Zespół Bitrix24
9 min
305
Zaktualizowano: 30 grudnia 2022
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 30 grudnia 2022
7 wskazówek, jak zbudować silną cyfrową kulturę pracy

Spis treści

7 wskazówek, jak zbudować silną cyfrową kulturę pracy
1. Ludzie i postęp technologiczny
2. Dobór odpowiednich technologii
3. Weź pod uwagę swój ślad cyfrowy, inwestując w nowe rozwiązania
4. Słuchanie opinii zespołu
5. Promowanie wspólnej wizji
6. Stwórz standard zachowania w Internecie
7. Zachęcaj do podejmowania ryzyka
Podsumowanie
FAQ


Możliwe, że po tym, jak ludzie po raz pierwszy zetknęli się z wyrażeniem "digital-first work culture", myśleli, że wszyscy po prostu odwołują się do historii triumfów XXI wieku. Aby zrozumieć, czym jest kultura cyfrowa, lider powinien zauważyć, że jest to bardzo zróżnicowana strategia dla większości firm.

Zespół nie musi korzystać z sal do wideokonferencji ani opanowywać najbardziej popularnych rozwiązań lub oprogramowania do zarządzania, aby został uznany za „digital-first”. Cyfrowy sposób myślenia nawiązuje do mentalności organizacyjnej, która ceni znaczenie stosowania technologii, a nie tylko zdobywania najnowszych osiągnięć. Wspomniane wyrażenie „digital first” pozwala niektórym organizacjom utrzymać konkurencyjność. 

Przedsiębiorstwo może mieć głównie cyfrową siłę roboczą tylko wtedy, gdy priorytetowo traktuje edukację, szkolenie umiejętności i praktyczne doświadczenie jako część swojej cyfrowej transformacji i wystarczająco szybko dostosowuje się do ciągłych zmian w branży.

1. Ludzie i postęp technologiczny

Cyfrowa kultura pracy stale koncentruje się na wykonywaniu większej liczby zadań przy mniejszych zasobach, ale najlepiej sprawdza się to w połączeniu z odpowiednimi umiejętnościami ludzkimi. Chociaż rewolucja cyfrowa zwykle skutkowała automatyzacją procesów i usuwaniem przestarzałych zawodów, często prowadziła również do tworzenia nowych. Z tego powodu innowacja jest często określana jako transformacja strukturalna. Jednak liderzy biznesowi mogą jednocześnie doceniać ludzi i postęp technologiczny, jeśli potrafią wykorzystać elastyczność społeczną do przekwalifikowania i poszerzenia umiejętności swoich pracowników.

To całkiem proste: nawet największe postępy technologiczne są bezużyteczne, jeśli kadra kierownicza nie potrafi ich wykorzystać, a nawet najwybitniejszy umysł ludzki będzie miał ograniczone zastosowanie, jeśli nie będzie mógł współpracować z systemami informatycznymi. Podstawowym wnioskiem jest to, że zanim liderzy rozważą wydatki na nowoczesne systemy, powinni pomyśleć o talentach w organizacji, które mogą przekształcić tę systemy w coś znaczącego.

2. Dobór odpowiednich technologii

Oprogramowanie, z którego obecnie korzysta organizacja, to tylko jeden z aspektów cyfrowej kultury pracy. Jeśli chcesz, aby zmiany nastąpiły szybko, musisz znaleźć idealne oprogramowanie. Jednym ze sposobów uniknięcia zagrożeń w okresie przejściowym jest korzystanie z profesjonalnych rozwiązań IT od doświadczonych dostawców.

Wybór najlepszego rozwiązania, wspierającego zmianę technologiczną, może być trudny. Dostępnych jest wiele sugestii, które mogą pomóc menedżerom w wyborze najlepszej innowacji dla rozwoju ich działalności:

 • Przeprowadzenie analizy potrzeb firmy w pierwszej kolejności.

 • Badanie nowych rozwiązań IT stosowanych przez inne firmy z linią produktów lub usług podobną do Twojej. Posłuży to jako podstawa przy wyborze najbardziej odpowiedniego oprogramowania.

 • Posiadanie planu tworzenia kopii zapasowych jest bardzo ważne w przypadkach, gdy coś ulegnie awarii lub zakłóci działalność biznesową. Posiadając ten plan, możesz uniknąć ryzyka dalszej utraty zysków.

Wymagania firmy naprawdę powinny być priorytetem. Wszystkie określone wymagania przedsiębiorstwa muszą być spełnione przez innowacje technologiczne. Skoncentrowanie się na rozwiązaniach chmurowych i przenośnych oraz zapewnienie wyjątkowego doświadczenia użytkownika końcowego powinno być głównym celem wszelkich przyszłych działań i wysiłków. Przed podjęciem decyzji należy dokonać oceny wybranych rozwiązań.

3. Weź pod uwagę swój ślad cyfrowy, inwestując w nowe rozwiązania

Jeśli chodzi o pracę zdalną, zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi i urządzeń może mieć duże znaczenie. Aby każdy mógł jak najlepiej wykorzystać dostępne mu nowoczesne zasoby, bardzo ważne jest również przeszkolenie personelu w zakresie tych technologii. W innym przypadku pracownicy mogą być zmuszeni do samodzielnego zrozumienia, jak korzystać z określonej platformy komunikacyjnej.

Istnieje kilka rozwiązań, które musisz mieć pod ręką, aby zbudować solidną cyfrową kulturę pracy, niezależnie od tego, czy zamierzasz rozwijać, testować czy ulepszać swoje oprogramowanie. Trudno znaleźć wszystkie następujące narzędzia w jednym oprogramowaniu. Istnieje jednak platforma oparta na chmurze, która naprawde posiada je wszystkie, a jest nią Bitrix24:

 • konferencje audio i wideo,

 • komunikator,

 • cyfrowe workflowy,

 • magazyn w chmurze,

 • zabezpieczanie poczty e-mail,

 • zarządzanie projektami,

 • CRM,

 • współpraca.

Podczas poszukiwania najlepszych narzędzi lub oprogramowania, które pomogą Twojemu zespołowi dostosować się do pracy zdalnej, stacjonarnej lub elastycznej, koniecznie musisz wziąć pod uwagę wielkość swojej firmy. Chociaż niektóre systemy będą przydatne w zarządzaniu pojedynczymi pracownikami, wiele z nich nie jest zaprojektowanych do zespołów liczących setki, a nawet tysiące osób. Mając to na uwadze, inwestuj w postęp technologiczny, który będzie pasował do wielkości Twojej firmy.

4. Słuchanie opinii zespołu

Firmy mogą określić, czy wdrożone transformacje cyfrowe są skuteczne, zwracając uwagę na opinie pracowników. Właściciele dowiedzą się, czy należy zmienić dotychczasowe plany restrukturyzacyjne, a kierownicy powinni wprowadzić odpowiednie zmiany, jeśli pracownicy narzekają na trudności i niedogodności.

Aby firmy mogły pozostać w kontakcie ze swoimi klientami, istnieje szereg współczesnych trendów cyfrowej transformacji miejsc pracy.

 • Cyberbezpieczeństwo – zabezpiecza dane klientów i firm. Wiarygodność firm w zakresie ochrony prywatności i szyfrowania zwiększa lojalność konsumentów. Ponieważ innowacje przyciągają coraz więcej klientów, udział firmy w rynku rośnie.

 • Technologia 5G – rewolucja cyfrowa, która zwiększy przepustowość i stabilność internetu. Wdrożenie większej liczby działań opartych na niezawodnej łączności sieciowej wewnątrz organizacji zmieni kulturę firmy i przyspieszy przyjęcie technologii 5G.

 • Automatyzacja biznesu – zwiększa konkurencyjność firmy i zapewnia lepszą obsługę klienta. Firmy muszą odkryć skuteczne metody, takie jak automatyzacja poczty e-mail i korzystanie z oprogramowania do analizy danych.

 • Rozwiązania oparte na chmurze – to kolejny etap rozwoju w dziedzinie gromadzenia i zabezpieczania danych. Aby chronić się przed phishingiem i innymi zagrożeniami internetowymi, pracownicy muszą przejść odpowiednie szkolenie i otrzymać instrukcje dotyczące odzyskiwania firmowych i konsumenckich baz danych w chmurze.


Darmowa przestrzeń robocza online

Nieograniczona liczba użytkowników na planie Free
Zarejestruj się już dziś5. Promowanie wspólnej wizji

Samo wspieranie cyfrowej kultury pracy nie gwarantuje opłacalności twoich wysiłków. Aby upewnić się, że wszyscy rozumieją, jak ważne jest to, należy przekazać swoją wizję tego, co należy osiągnąć i jej znaczenie. Firmie zbyt łatwo jest wrócić do starego zachowania, jeśli wartość transformacji nie jest jasno zrozumiana.

Rozpocznij od bezpośredniego omówienia transformacji z zespołem. Dziel się historiami sukcesu, aby spersonalizować rozmowę. Jeśli poświęcisz trochę czasu na wyjaśnienie możliwości i przekazanie swojej wizji, możesz być zaskoczony, jak szybko sytuacja się zmienia.

Możliwość wyboru inspiruje pracowników w znacznie większym stopniu niż tylko zwykłe poinstruowanie ich, co mają robić. Liderzy, którzy są entuzjastycznie nastawieni do doskonalenia swojej firmy, są zmotywowani, ich pasja jest kierowana, a oni otrzymują narzędzia, których potrzebują, aby dokonać transformacji.

Chociaż wydaje się to stosunkowo proste, menedżerowie wyższego szczebla nie zawsze postępują w ten sposób.

6. Stwórz standard zachowania w Internecie

Firmy wykorzystują teraz wideokonferencje do planowania wydarzeń i wykonywania zadań, aby lepiej sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów. Rodzi to pytania o etykietę spotkań online i dlaczego ma ona kluczowe znaczenie dla cyfrowej kultury pracy. 

Kilka wskazówek dotyczących etykiety:

 • Zachowuj się tak, jakbyś zachowywał się twarzą w twarz. Złotą zasadą dobrych manier podczas konferencji online jest zachowywanie się tak, jakbyś spotykał się osobiście z dyrektorem zarządzającym lub potencjalnymi inwestorami Twojej firmy.

 • Monitoruj stan wyciszenia — wycisz mikrofon, jeśli nie uczestniczysz w dyskusji ani nie prowadzisz prezentacji. Wyłącz wyciszenie mikrofonu, zanim zaczniesz mówić. Ponownie wycisz mikrofon po zakończeniu rozmowy, aby nie przeszkadzać mówiącemu po tobie.

 • Zmniejsz liczbę przerw. Możesz ograniczać przerwy w pracy kamery i mikrofonu tam, gdzie to możliwe. Na przykład powiedz współlokatorom, aby nie przeszkadzali Ci podczas konferencji wideo, chyba że jest to pilna sytuacja.

 • Zadbaj o czyste i profesjonalne tło. Zachowaj porządek i profesjonalizm. Unikaj przebywania w kawiarni, z której ludzie ciągle wychodzą i wchodzą. Kiedy tylko jest to możliwe, kieruj obiektyw na neutralną, gustownie udekorowaną lub pustą ścianę.

7. Zachęcaj do podejmowania ryzyka

Elastyczność jest niezbędna w szybko rozwijającej się cyfrowej kulturze pracy, ponieważ pracownicy muszą czuć się swobodnie w wypróbowywaniu nowych i nieprzetestowanych pomysłów.

Środowisko, w którym ludzie śmiało wypróbowują coś, co może się nie powieść, musi być celowo tworzone przez liderów. Skoncentruj się na wyeliminowaniu krytyki, przenieś swoją uwagę z wydajności na innowacyjność.

Są tutaj niezbędne ocena i rozwój. Aby zapobiec stagnacji firmy, menedżerowie powinni zachęcać pracowników do omawiania tego, co nie działa. Zespół musi być wyposażony w umiejętności niezbędne do wykorzystania informacji w celu zainicjowania dalszej transformacji. Może to wymagać dodatkowego podnoszenia kwalifikacji.

Chociaż przejście do kultury cyfrowej wymaga czasu, efekty zobaczysz szybciej, jeśli zaczniesz tak szybko, jak to możliwe. Każda transformacja cyfrowa zawsze będzie ciągłym procesem, który określi, czym jest kultura cyfrowa. Chociaż ten eksperyment wiąże się z pewnym ryzykiem, potencjalnie przyniesie korzyści i pomoże firmie osiągnąć nowe sukcesy.

Podsumowanie

Firmy muszą przyjąć cyfrową kulturę pracy, jeśli chcą konkurować na dzisiejszym zatłoczonym rynku. Podstawy się nie zmienią, ale może to być duże przedsięwzięcie, które zmusi lidera do ponownej oceny każdego obszaru działalności. Jeśli zastosujesz siedem powyższych sugestii, Twoja firma stanie się lżejsza, bardziej elastyczna i gotowa do rozwiązywania potencjalnych konfliktów. Zobacz, w jaki sposób Bitrix24 może przyczynić się do rozwoju Twojej firmy. Dołącz do Bitrix24 już teraz.

FAQCzym jest cyfrowa kultura pracy?

Kultura „Digital-first” oznacza miejsce pracy, w którym priorytetem jest lepsza obsługa klienta za pomocą oprogramowania i technologii cyfrowych. Stawianie klientów na pierwszym miejscu oznacza budowanie innowacyjnego sposobu myślenia, w którym postęp technologiczny i struktura biznesowa współdziałają w celu usprawnienia przepływów pracy oraz zwiększenia elastyczności i produktywności. Co najważniejsze, zapewnia klientom wyjątkowe produkty, usługi i wsparcie.

Jakie są 5 głównych elementów strategii digital-first?

Pięć głównych elementów strategii digital-first, które prowadzą firmy w kierunku cyfrowej transformacji miejsca pracy, to:
 • tworzenie szerokiej wizji i strategii biznesowej,
 • ponowna analiza podstawowych procesów biznesowych,
 • tworzenie mapy doświadczeń klientów i pracowników,
 • wykorzystanie wskaźników i iteracji do śledzenia postępu,
 • stosowanie lepszych taktyk w zakresie komunikacji i współpracy.


Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
26 pomysłów na rozpoczęcie małego biznesu
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
Spis treści
Spis treści 1. Ludzie i postęp technologiczny 2. Dobór odpowiednich technologii 3. Weź pod uwagę swój ślad cyfrowy, inwestując w nowe rozwiązania 4. Słuchanie opinii zespołu ---------------------- 5. Promowanie wspólnej wizji 6. Stwórz standard zachowania w Internecie 7. Zachęcaj do podejmowania ryzyka Podsumowanie FAQ Czym jest cyfrowa kultura pracy? Jakie są 5 głównych elementów strategii digital-first?
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 przydatnych funkcji systemów ATS
7 przydatnych funkcji systemów ATS
11 min
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min