Jak Przeprowadzać Badania Rynku: Przewodnik i Szablon

10 min czytania
Zespół Bitrix24
27 grudnia 2021
Odświezone: 27 grudnia 2021
Jak Przeprowadzać Badania Rynku: Przewodnik i Szablon

W obecnych czasach, oprócz konkurencji w różnych branżach, klienci mają największy wpływ na decyzje zakupowe. Wiemy, że klienci są bardziej skłonni do zbierania informacji online w celu podejmowania decyzji. Ale czy zwróciłeś uwagę na to, w jakim stopniu Twój plan marketingowy pasuje do decyzji zakupowych Twoich klientów? Badanie rynku to pierwszy krok do przekształcenia pomysłu na produkt lub usługę w biznes akceptowalny przez rynek. Firmy, które wiedzą, jak i kiedy korzystać z rozbudowanych narzędzi badawczych, mają cenną przewagę konkurencyjną nad konkurencją w świadomości klientów. Ta świadomość prowadzi do organicznego wzrostu.

Jak myślisz, co mają ze sobą wspólnego Phillips, Netflix i Amazon? Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że nie są do siebie podobne. Założone w XIX wieku firmy Philips, Netflix i Amazon nie mają żadnej wartości bez Internetu. Jednak wspólną cechą tych firm jest to, że rozwinęły się, ponieważ lepiej rozumieją potrzeby klientów niż ich konkurenci. Głównym powodem tego wzrostu jest silna wiara w świadomość i aktywne korzystanie z różnych narzędzi.

Lepsze zrozumienie potrzeb klientów jest strategicznym wymaganiem, ponieważ codzienne potrzeby klientów zmieniają się wraz ze wzrostem rynków, nowych technologii i zmieniających się modeli biznesowych. Jednak wiele firm nadal wydaje ogromne sumy pieniędzy na przestarzałe techniki lub całkowicie zapomina o tej ważnej części pracy i postępuje w oparciu o założenia i przypuszczenia.

Co to jest badanie rynku?

Podczas prowadzenia badania rynku, możesz podejmować decyzje oparte na danych, odejść od spekulacji i przekształcić swoje zasoby w projekty, które są naprawdę praktyczne. Firmy mogą korzystać z różnych form badania rynku na różnych etapach swojego rozwoju. Badania rynkowe to jeden z najskuteczniejszych sposobów na uzyskanie wglądu w klientów i konkurentów w branży. Celem badania rynku jest uzyskanie informacji istotnych dla decyzji biznesowych. Istnieją różne metody badania rynku, które firmy wykorzystują do zbierania informacji o użytkowaniu produktów. Można powiedzieć, że małe i duże firmy powinny przeprowadzić badania rynku przed wejściem na nowy rynek z następujących powodów:

 • Badania rynku pomagają wzmocnić swoją pozycję na rynku. Musiałeś słyszeć słynne powiedzenie, że wiedza to potęga. Skorzystaj z badań rynku, aby zobaczyć lepszą przyszłość i uzyskać lepszy obraz rynku i klientów. Badania zmniejszają ryzyko inwestycyjne. Możliwość zmniejszenia ryzyka finansowego Twojej firmy jest koniecznością.

 • Poznasz potencjalne szanse i niebezpieczeństwa związane ze ścieżką kariery. Dzięki badaniom możesz znaleźć niebezpieczeństwa na swojej ścieżce.

 • Skupienie się na potrzebach i pragnieniach klienta. Istnieje wiele powodów, dla których powinieneś stawiać swoich klientów na pierwszym miejscu. Dzięki badaniom rynku możesz lepiej zrozumieć osobowość swoich odbiorców.

 • Dzięki temu zawsze wyprzedzasz konkurencję. Za pomocą badań rynkowych możesz lepiej poznać swoich konkurentów oraz podejmować i wdrażać ważne decyzje szybciej niż konkurenci.

Badania pierwotne a badania wtórne

Metody badania rynku są podzielone na cztery główne części, z których każda pomaga uzyskać dane i informacje o Twojej firmie i wykorzystać je w różnych obszarach marketingu. Oto dwie pierwsze ważne metody:

Pierwotna metoda badawcza

Badania pierwotne są związane z pierwszą kategorią danych lub informacji. Te dane to wszystkie informacje, które sam zebrałeś i nie mają innego źródła. Rodzaje podstawowych badań rynku obejmują:

 • Grupy fokusowe
 • Wywiady
 • Sondaże
 • Kwestionariusze

Tego typu badania rynku pomagają wzmocnić Twoją strategię marketingową o dane i informacje uzyskane od klientów. W pewnym sensie te dane są jednym z najcenniejszych rodzajów badań rynkowych, ponieważ są przeznaczone dla Twoich głównych klientów. Te informacje pomogą Ci znaleźć szczegóły swoich mocnych i słabych stron we wszystkich doświadczeniach klientów.

Za pomocą kwestionariuszy online i ankiet konsumenckich możesz uzyskać od swoich klientów dużą liczbę odpowiedzi. Może pojawić się pytanie, na które od dawna szukałeś odpowiedzi i chcesz uzyskać informację zwrotną z określonej części swojej firmy. Za pomocą narzędzia do ankietowania online możesz zadać to pytanie bezpośrednio swojemu klientowi. W tym celu wystarczy zaprojektować swoje pytania w narzędziu Press Line. Roześlij kwestionariusz w swoich sieciach społecznościowych lub wyślij go swoim klientom za pośrednictwem newslettera poprzez e-mail.

Wtórna metoda badawcza

Badania wtórne odnoszą się do informacji i danych z drugiej lub trzeciej ręki. Informacje te można uzyskać z istniejących i przeszłych danych rynkowych. W takich przypadkach nie przeprowadzasz badań, ale robią to inne organizacje lub firmy. Wśród rodzajów badań wtórnych można wymienić:

 • Artykuły
 • E-książki
 • Infografika
 • Filmy
 • White papers

Ta metoda badania rynku pomoże Ci uzyskać ogólne zrozumienie stanu Twojej branży na rynku. Dzięki dodatkowym badaniom możesz poznać swoich konkurentów, zobaczyć, jak się zachowują, wyodrębnić ważne statystyki branżowe i opracować dokładniejszą, opartą na danych strategię marketingową. Identyfikując wtórne informacje badawcze, zrozumiesz, z jakimi problemami możesz się zmierzyć na każdym etapie. Załóżmy na przykład, że jeden z Twoich konkurentów pisze artykuł, który generuje duży ruch w jego witrynie. W ten sposób zdasz sobie sprawę, że pisząc taki artykuł, prawdopodobnie będziesz w stanie wygenerować dobry ruch na swojej stronie.

Rodzaje badań rynku

Aby w pełni wymienić wszystkie rodzaje badań rynku, musimy napisać o dwóch innych ważnych metodach.

Metody badań jakościowych

Badania jakościowe to metoda badania rynku, w której nie można zmierzyć danych. Badania jakościowe mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny. W badaniach pierwotnych możesz korzystać z ankiet i kwestionariuszy online, aby zrozumieć, co klienci myślą o Twoim produkcie lub usłudze. Na przykład w kwestionariuszu satysfakcji klienta możesz uzyskać pełną informację zwrotną na temat produktu lub usługi. W tej ankiecie możesz zapytać go, dlaczego zdecydował się zaufać Twojej marce. Zadając takie pytania dowiesz się, jak najlepiej sformułować swoją strategię marketingową.

Najlepszym sposobem na skorzystanie z badań jakościowych jest przeprowadzenie kwestionariusza testowego dla nowego produktu, gdy ten wchodzi na rynek. W ten sposób możesz zobaczyć opinie klientów na temat swojego produktu. Badania jakościowe to poszukiwanie informacji z pierwszej ręki o rynku i klientach. Aby to zrobić, możesz skorzystać z grup fokusowych, ankiet online, wywiadów telefonicznych i nie tylko, aby poznać nowe szczegóły dotyczące wyzwań kupujących. Dzięki badaniom jakościowym możesz poznać potrzeby swoich odbiorców. Badanie to podzielone jest na dwie kategorie:

Badania eksploracyjne: Ten rodzaj badań dotyczy bardziej potencjalnych problemów, którymi musi zająć się zespół. Badania eksploracyjne są wykonywane jako pierwszy krok przed przeprowadzeniem konkretnych badań i obejmują niewielką liczbę otwartych wywiadów i ankiet. Te badania pomogą Ci zdefiniować konkretny problem.

Badania szczegółowe: Ten rodzaj badań często ma na celu badanie eksploracyjne. W tych badaniach możesz skupić się na mniejszej grupie odbiorców, aby poznać szczegóły ich obaw.

Badania ilościowe

W metodzie badań ilościowych należy gromadzić różne analizy statystyczne. Ilościowe metody badawcze mogą mieć również charakter badań pierwotnych lub wtórnych. Ten rodzaj badań marketingowych pomaga uzyskać silniejsze wsparcie w strategii marketingowej. Statystyki metody badawczej nie są ilościowo interpretowane, ale muszą być uzyskane na podstawie dowodów empirycznych. Oto kilka przykładów ilościowych metod badania rynku:

 1. Ranking Alexa

 2. Jump rate

 3. Wyświetlenia strony

 4.  Udział w rynku

 5. Liczba obserwujących w sieciach społecznościowych

 6. Stopień interakcji sieci społecznościowych

      Z pomocą tych informacji dowiesz się, gdzie spędzasz czas i pieniądze. Gdy już wiesz, gdzie jest rynek, możesz łatwiej sformułować dokładniejszą strategię odzyskiwania. Niewielkie badanie wszystkich danych i rejestrów publicznych może pomóc w wyciągnięciu z nich wniosków. Badania te obejmują raporty dotyczące Twojej firmy, statystyki rynku, treści branżowe i dane dotyczące sprzedaży. Badania ilościowe są szczególnie przydatne do analizy konkurencji. Istnieją trzy główne źródła tej metody:

Zasoby publiczne: Te bezpłatne zasoby są pierwszą i najbardziej dostępną informacją do badań jakościowych. Na przykład dane spisowe z krajów są zawarte w tej grupie.

Zasoby biznesowe: Zasoby te są w większości dostarczane w formie raportów rynkowych przez agencje badawcze i zazwyczaj trzeba zapłacić, aby je uzyskać.

Źródła wewnętrzne: te źródła są bardziej przydatne do badań niż pozostałe dwie grupy, ponieważ informacje o źródle wewnętrznym zawierają informacje o historii Twojej firmy. Średnie przychody ze sprzedaży, wskaźniki utrzymania klientów i inne dane historyczne dotyczące starych i nowych kont mogą pomóc Ci uzyskać lepsze wyniki w zakresie tego, czego chcą Twoi obecni kupujący.

Jak przeprowadzić badania rynku?

Istnieje wiele sposobów gromadzenia danych o klientach i konkurentach oraz ogólnych badań rynkowych. Lepiej nie ograniczać się do określonego sposobu. Istnieją wspólne kroki w przeprowadzaniu badań rynkowych za pomocą podstawowych metod badawczych, których możesz użyć w zależności od lokalizacji swojej firmy. Oto najczęstsze sposoby przeprowadzania badań rynkowych:

Kwestionariusze: Najczęstszy sposób badań marketingowych

Badania HubSpot przeprowadzone przez 2000 ekspertów ds. doświadczeń klientów pokazują, że najpopularniejszą techniką badań marketingowych w firmach jest wykorzystanie ankiet. Kwestionariusze są niedrogie i łatwe w użyciu. Za pomocą ankiety możesz zebrać dużo danych w krótkim czasie i bardzo niskim kosztem. 

Ponadto możesz łatwo analizować dane. Korzystanie z oprogramowania do projektowania kwestionariuszy online, z których niektóre pomogą Ci poruszać się po tej ścieżce łatwiej i taniej.

Wywiad: Mądry sposób do przeprowadzania badań marketingowych

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinieneś rozmawiać z potencjalnymi klientami jeden po drugim. W wywiadach możesz głęboko zagłębić się w uczucia i myśli publiczności. Jeśli nie możesz odbyć spotkania twarzą w twarz, skorzystaj z połączeń wideo. Przeprowadzając wywiad, zyskasz głębsze zrozumienie swojego rynku docelowego i poczujesz się bliżej niego.

Grupy fokusowe: Najniebezpieczniejszy sposób badań marketingowych

W tej technice badań marketingowych starannie wybierasz grupę osób, które są całkowicie związane z rynkiem docelowym. Przeszkolony menedżer inicjuje rozmowę na temat produktu, doświadczenia klienta lub komunikatu marketingowego, aby uzyskać wgląd w odbiorców. Jeśli jesteś nowy w procesie badania rynku, nie używaj metody grupy fokusowej jako pierwszego sposobu badania marketingowego. Robienie tego wymaga doświadczenia. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz tego zrobić dobrze, wynikiem badań marketingowych Twojego biznesu będzie wiele błędów. Nadmierna stronniczość to jeden z błędów, które mogą się w tym przypadku zdarzyć.

Widok: Najsilniejszy sposób badania rynku

Podczas sesji obserwacyjnej należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za punkt po punkcie przeglądanie zachowań klientów. Klienci lub odbiorcy docelowi mogą przekazywać opinie podczas przeglądania i zakupu nowego produktu lub produktu konkurencji, a świadomość, że ta opinia będzie dla Ciebie doskonałym źródłem danych i informacji. Ta metoda jest bardzo dobrą alternatywą dla techniki fokusowej. W tej technice, która jest również tańsza, można zobaczyć osoby, które nie są pod presją spotkania i łatwiej wyrażają swoje opinie. Jedyny problem z tą metodą polega na tym, że nie można zagłębić się w ich przemyślenia i opinie, więc tej metody nie można stosować jako substytutu ankiety czy wywiadu.

Pięć sił konkurencyjnych

Skorzystaj z modelu Pięciu Sił Konkurencyjnych Portera, aby zrozumieć branżę, analizując pięć różnych wskaźników oraz zakres siły, zagrożenia lub konkurencji w każdym obszarze. Oto pięć wskaźników:

 1. siła przetargowa dostawców
 2. groźba pojawienia się nowych producentów
 3. siła przetargowa nabywców,
 4. rywalizacja wewnątrz sektora
 5. groźba pojawienia się substytutów

Analiza SWOT

Analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) bada Twoje wewnętrzne mocne i słabe strony oraz zewnętrzne szanse i zagrożenia na rynku. Analiza SWOT wskazuje bezpośrednie obszary możliwości dla Twojej firmy, aby kontynuować pracę, budować, skupiać się i dążyć do ich przezwyciężenia.

Wzór badania rynku

Ankiety i grupy fokusowe pomagają odkryć ważne informacje o osobowości kupującego, grupie docelowej, obecnych klientach, rynku, konkurencji i nie tylko. Ankiety powinny zawierać różne pytania, takie jak pytania wielokrotnego wyboru, rankingi i odpowiedzi typu free-end. Zadawaj krótkie pytania z krótkimi odpowiedziami, aby zaoszczędzić czas i łatwiej wyciągać wnioski. Oto kilka pytań, które należy zadać w ankiecie:

 • Pytania graficzne
 • Pytania biznesowePytania dotyczące konkurencji
 • Pytania przemysłowe
 • Pytania dotyczące marki
 • Pytania dotyczące produktów

Podsumowanie

Badanie rynku to doświadczenie, które, jeśli zostanie wykonane poprawnie, otworzy Ci oczy na wiele faktów. Nawet jeśli uważasz, że dobrze znasz swój rynek i swoich klientów, przeprowadzenie tego badania otworzy przed Tobą nowe kanały i nowe możliwości. Aby przeprowadzić badania rynku, użyj odpowiedniego oprogramowania do badania rynku, które zapewnia dokładne i zaawansowane zaplecze. Uważamy, że Bitrix24 może być bardzo dobrą opcją pod tym względem. Może zapewnić użytkownikom różne funkcje oraz przyspieszyć i ułatwić proces.

Aby uzyskać najlepsze wyniki z procesu badania rynku lub marketingu, najlepiej jest użyć zestawu tych internetowych kwestionariuszy razem, dokładnie przetestować różne segmenty rynku, a następnie zbudować swój biznes na podstawie wiarygodnych danych. Przeprowadzanie badań rynkowych może być bardzo pouczającym doświadczeniem. Nawet jeśli uważasz, że dobrze znasz swoich kupujących, dzięki badaniom rynku znajdziesz nowe kanały i wskazówki dotyczące komunikacji, które pomogą Ci poprawić interakcje

Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
17 Najlepszych Skryptów Cold Calling dla Agentów Nieruchomości
Spis treści
Co to jest badanie rynku? Badania pierwotne a badania wtórne Wtórna metoda badawcza Rodzaje badań rynku Badania ilościowe Jak przeprowadzić badania rynku? Wywiad: Mądry sposób do przeprowadzania badań marketingowych Grupy fokusowe: Najniebezpieczniejszy sposób badań marketingowych Widok: Najsilniejszy sposób badania rynku Pięć sił konkurencyjnych Analiza SWOT Wzór badania rynku Podsumowanie
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie
Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie
12 min czytania
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min czytania
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
13 min czytania