Articles Jak zostać menedżerem produktu

Jak zostać menedżerem produktu

Zespół Bitrix24
11 min
362
Zaktualizowano: 16 grudnia 2021
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 16 grudnia 2021
Jak zostać menedżerem produktu

Menedżer produktu to rola wieloaspektowa. Im więcej posiadasz informacji i wiedzy, tym skuteczniejszą rolę możesz odegrać w tej dziedzinie. Wiedzę z zakresu zarządzania produktem nie można zdobyć w ciągu roku lub dwóch lat bez wcześniejszego doświadczenia. Niedoświadczony menedżer produktu podąża za organizacją i nie jest w stanie nadać organizacji wymaganego kierunku. Pracownicy „T-shaped” są zazwyczaj lepszymi menedżerami produktu. Ci, którzy są ekspertami w określonej dziedzinie i jednocześnie dobrze mogą orientować się w kilku dodatkowych dziedzinach. Natomiast pracownicy „I-shaped” mogą mieć problemy ze zrozumieniem aspektów wykraczających poza ich specjalistyczną wiedzę.

Niezależnie od tego czy jesteś nowicjuszem czy też specjalistą, aby szybciej i łatwiej robić postępy w pracy i w życiu, potrzebujesz doświadczeń, których nie musisz zdobywać sam, możesz je pozyskać od osób, które tę ścieżkę już przeszły, czyli innymi słowy korzystając z doświadczenia innych osób. 

Kim jest menedżer produktu?

Menedżer produktu (PM) decyduje o tym, jakie produkty i oprogramowanie powinny być produkowane w kolejnym etapie, a także pomaga w zarządzaniu badaniami, projektowaniem, testowaniem i strategią wejścia na rynek. Menedżer produktu ma wiele innych obowiązków, jednak decydowanie o tym, co produkować i w jakiej kolejności, jest go podstawowym obowiązkiem. Przy ustalaniu priorytetów dotyczących tego, co powinno zostać wyprodukowane, należy wziąć pod uwagę dwie główne kwestie. Możliwość maksymalizacji liczby klientów i wpływ działalności na rynek. PM musi zoptymalizować oba obszary pod kątem produktu dla największej wartości działalności. W wyniku tych działań otrzymujemy produkt korzystny zarówno dla konsumenta, jak i dla firmy.

Menedżer produktu odpowiada również za rozwój produktu i zarządzanie zespołem. Oznacza to, że jest odpowiedzialny za rozpowszechnianie informacji i zapewnienie przejrzystości celów. W zarządzaniu produktem ważne jest dotrzymywanie terminów, dlatego menedżerowie produktu powinni posiadać umiejętności profesjonalnej komunikacji i mocne umiejętności przywódcze. Praca menedżera produktu zwykle polega na zarządzaniu zespołami i działaniach mających na celu projektowanie, budowanie i wprowadzanie na rynek swoich produktów. Odpowiadają za agregowanie danych, analizę i wiedzę ekspercką oraz podejmują ostateczne decyzje w sprawie produktu.

W rzeczywistości pojawia się wiele drobnych podzadań, takich jak zarządzanie backlogiem produktu, planowanie produktu i harmonogramowanie, rozmowy z klientami i koordynowanie różnych zespołów (w celu upewnienia się, że wszyscy zmierzają w kierunku wspólnego celu). Generalnie można powiedzieć, że jest to duże zadanie, które wiąże się z ryzykiem powstania konfliktów i sporów wśród pracowników. Najważniejszą kompetencją menedżera produktu jest jego umiejętność pracy z ludźmi. Nie ma znaczenia, czy pracowałeś wcześniej w pizzerii, czy byłeś muzykiem. Liczy się to, że możesz zjednoczyć różnych ludzi z różnych działów firmy za pomocą różnych programów i motywacji. 

Czym się zajmuje menedżer produktu?

Menedżer produktu określa obszary projektu i przygotowuje prezentacje dla zespołów programistycznych, a także jest odpowiedzialny za opracowanie wizji produktu, przygotowanie i wprowadzenie opłacalnej strategii produktowej. Do obowiązków menedżera produktu należy również koordynowanie każdego z zespołów inżynierskich i kierowanie pracownikami od wstępnego planowania do wprowadzenia produktu na rynek. W praktyce oznacza to, że menedżer produktu powinien określić problemy klientów i wyzwania, z którymi firma będzie musiała się mierzyć. Dlatego menedżerowie produktu współpracują z zespołami programistycznymi i projektowymi w celu walidacji i wdrażania rozwiązań i wprowadzenia produktu na rynek.

W zależności od organizacji, często to menedżer produktu określa problemy, które należy rozwiązać w pierwszej kolejności i ustala priorytety dla wyzwań i problemów klientów. Jest kilka obowiązków związanych z tym stanowiskiem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

 1. Opracowanie wizji produktu
 2. Zarządzanie pomysłami i opiniami
 3. Planowanie i ustalanie priorytetów
 4. Tworzenie harmonogramu produkcji, roadmap
 5. Przywództwo w zakresie wdrażania produktów
 6. Dostarczenie produktu
 7. Otrzymywanie informacji zwrotnych i ulepszenia

Dodatkowo:

 • Upewnienie się, że każdy z zespołów ma jasny obraz tego, w jaki sposób ich praca wpływa na cele produktowe.
 • Wsparcie dla zespołów marketingowych, użytkowników i zespołów programistycznych
 • Sprawdzenie przejrzystości specyfikacji oprogramowania, historyjek użytkowników (user stories) i nowych wersji.
 • Zbieranie informacji zwrotnych i monitorowanie procentu satysfakcji użytkowników.
 • Monitorowanie zachowań użytkowników

Menedżerowie produktu zwykle rozwijają się w co najmniej jednym z innych obszarów produktowych (techniczny, UX, biznes), a następnie przechodzą do zarządzania produktem. Oczywiście nie jest to gwarancją, że będą dobrymi pracownikami na tym stanowisku. Doświadczenie w zarządzaniu produktem jest ważne, ponieważ musisz rozumieć pracę innych, aby z nimi pracować.

Co wyróżnia dobrego menedżera produktu?

Istnieją podstawowe kompetencje, które powinien posiadać każdy menedżer produktu. Zdobyć nową wiedzę można podczas nauczania, ale większość tych kompetencji rozwija się dzięki doświadczeniu, dobrym wzorom do naśladowania i coachingowi. Oto kilka przykładów tych kompetencji:

 • Przeprowadzenie wywiadów z klientami i testy z udziałem użytkowników
 • Realizacja projektów
 • Nadawanie priorytetów funkcjom i harmonogramowanie
 • Alokacja zasobów
 • Analiza rynku
 • Przekształcenie wymagań biznesowych w techniczne i odwrotnie
 • Modelowanie cen i prognozowanie przychodów
 • Definiowanie i monitorowanie mierników realizacji celów (wskaźników sukcesu)

Te kluczowe kompetencje są podstawą dla każdego menedżera produktu, a najlepsi menedżerowie produktu uczyli się tych umiejętności przez kilka lat, aby mieć zdolności definiowania, dostarczenia i replikowania produktu. Ci menedżerowie są świetni w 

analizowaniu kompetencji, przyczyniających się do sukcesu lub porażki produktu i ciągle dostosowują swoje podejście w oparciu o opinie klientów. Dobry menedżer bierze na siebie całą odpowiedzialność za sukces i dostarczenie konkretnego produktu we właściwym czasie.

Dobry menedżer produktu zna prawie wszystko (firmę, model rozliczeniowy, kim są konkurenci itp.) i jest odpowiedzialny za stworzenie i realizację zwycięskiego planu. Słaby menedżer ma tysiące wymówek. Budżet jest za mały, kierownik działu technicznego jest głupcem, a zespół techniczny Microsoftu jest dziesięć razy większy od naszego, pracujemy zbyt ciężko, nie jesteśmy wystarczająco skoordynowani… Wymówki są tu nie do przyjęcia. 

Dobrzy menedżerowie nie spędzają całego czasu na organizowaniu różnych osób do koordynowania prezentacji produktu na rynku. Nie rejestrują wyników spotkań całego zespołu produktowego. Dobrzy menedżerowie nie są częścią zespołu produktowego, oni kierują tym zespołem. Zespoły techniczne nie postrzegają dobrego menedżera jako zasobu marketingowego.

Dobrzy menedżerowie produktu to zarówno menedżerowie ds. marketingu, jak i menedżerowie ds. technicznych. Oni łatwo komunikują się z inżynierami. Dobrzy kierownicy ds. produktu nie kierują zespołem nieformalnie. Oni zbierają informacje nieformalnie. Dobry menedżer produktu tworzy zbiór dokumentacji, często zadawanych pytań, prezentacji i białych ksiąg (white papers). Słabi menedżerowie produktu narzekają, że są zapracowani i zmęczeni.

Dobry menedżer przewiduje słabości produktów i szuka rozwiązań. Słaby menedżer produktu cały czas radzi sobie z nagłymi problemami. Dobry menedżer określa swoje stanowisko w ważnych kwestiach (konkurencyjne rozwiązania, trudne decyzje dotyczące produktów, sytuacja na rynku). Dobrzy menedżerowie koncentrują się na przychodach i klientach. Słabi menedżerowie skupiają się na tym, że „Microsoft dodaje kilka nowych funkcji”. Dobrzy menedżerowie produktu określają dobre produkty, które można wdrożyć. Słabi menedżerowie określają dobre produkty, których nie można wdrożyć, lub pozwalają specjalistom ds. technicznych robić to, co chcą.

Dobry menedżer produktu myśli o kryteriach dostarczania produktu na rynek podczas planowania wewnętrznego oraz o zdobyciu udziału w rynku i przychodach podczas planowania zewnętrznego. Słabi menedżerowie produktu są zdezorientowani w kwestiach dostarczania produktu, konkurencyjności, cen i obecności na rynku. Dobrzy menedżerowie produktu analizują problemy. Słabi menedżerowie produktu koncentrują się na wszystkich problemach. Dobrzy menedżerowie produktu zastanawiają się nad tym, jaką informację, historię chcą napisać dla mediów. Słabi menedżerowie produktu myślą o przedstawieniu wszystkich funkcji i dokładnym omówieniu problemów technicznych w mediach. Dobrzy menedżerowie produktu uważają, że media i analitycy są bardzo mądrzy. Słabi menedżerowie produktu błędnie myślą, że media i analitycy są głupi, ponieważ nie rozumieją różnicy między presją a pseudopresją.

Jak zostać menedżerem produktu

Większość obowiązków menedżera produktu wymaga wcześniejszego doświadczenia w zarządzaniu. Istnieją jednak możliwości, które zapewniają przygotowanie i wzmacniają Twoją kandydaturę, nawet jeśli nie pracowałeś jeszcze w tej dziedzinie. Janna Basto (współzałożycielka ProdPad) podjęła swoją pierwszą pracę w zakresie zarządzania produktem kilka miesięcy po rozpoczęciu kariery w dziale wsparcia w firmie programistycznej. W firmie panowało zamieszanie, a Janna Basto znalazła się w sytuacji, w której pracowała instynktownie.

Na przykład spędzała cały dzień na rozmowach z trudnymi klientami o powracających problemach, których nie udawało się rozwiązać. Zaczęła pisać i przedstawiać szczegółowe rozwiązania zespołowi programistów. Nie wiedziała wtedy, że nazwa tej pracy to pisanie specyfikacji produktu. Jej przełożony zdał sobie sprawę, że jest w tym dobra i formalnie awansował ją na stanowisko menedżera. Tak więc jednym ze sposobów na zostanie menedżerem produktu jest sprawne zarządzanie produktem, dopóki ktoś w końcu to nie zrozumie. Ale jeśli chcesz wejść bezpośrednio do tej sfery, pamiętaj o kilku rzeczach:

Chcesz być osobą kreatywną lub techniczną?

Jeśli spojrzysz na oferty pracy, zobaczysz, że istnieje szereg prac związanych z produktem; Niektórzy szukają kreatywnych kandydatów, a niektórzy szukają bardziej technicznej osoby, która pomoże w utrzymaniu obecnego produktu. Zastanów się, jakie masz umiejętności i wybierz odpowiednio z ogłoszeń o pracę. Niektórzy szukają kreatywnych kandydatów, a niektórzy - bardziej technicznych osób, które pomogą w rutynowej pracy nad produktem. Zastanów się, jakie masz umiejętności i wybierz odpowiednią ofertę pracy.

Czy jesteś pasjonatem produktu lub dziedziny, w której pracujesz?

Jak wspomniano wcześniej, jedną z cech dobrego menedżera produktu jest pasjonowanie się produktem, a jeśli pracujesz w dziedzinę, która cię nie interesuje, nie możesz wywrzeć głębokiego wpływu na produkt i ludzi, z którymi pracujesz.

Czy pracujesz we właściwej kulturze?

Wybierając spośród firm, upewnij się, że te, które rozważasz, mają nastawienie na rozwój i sukces.

Jak zostać menedżerem produktu w Twojej obecnej firmie?

Aby lepiej zrozumieć, jak zostać menedżerem produktu, podajemy kilka przykładów, które mogą pomóc w osiągnięciu tej pozycji w obecnej firmie. Oto wspomnienia jednego z menedżerów produktu w HubSpot:

Znajdź projekt, który będziesz mógł zrealizować

W 2015 roku bardzo chciałem zostać menedżerem produktu w HubSpot. Ta rola mnie zainteresowała ze względu na potencjalny wpływ, jaki mógłbym mieć na biznes. Pracowałem jako specjalista ds. obsługi klienta w HubSpot i zdecydowałem się na kurs zarządzania produktem. W ramach mojego końcowego projektu, musiałem wybrać problem i przedstawić potencjalne rozwiązania walidacyjne na rynku.

Po przedstawieniu problemu i rozwiązania, połączyłem się z kolegą z kursu, aby zbadać prawdziwy problem: Zarządzanie comiesięcznymi subskrypcjami w serwisach streamingowych (np. Spotify, Netflix itp.) za pomocą oddzielnej aplikacji na telefonie komórkowym. Trzy miesiące później powstała nasza aplikacja na iOS, Subscript Me, której celem jest pomaganie ludziom w znajdowaniu doskonałych usług, zarządzaniu nimi i monitorowaniu miesięcznych i rocznych subskrypcji. W ramach procesu tworzenia aplikacji przeprowadziłem badania rynkowe i testy z udziałem użytkowników, zaprojektowałem i przetestowałem prototyp oraz współpracowałem z programistą iOS, aby wprowadzić rozwiązanie na rynek. Po 18 miesiącach, po znalezieniu odpowiedniego modelu biznesowego, przestałem pracować nad aplikacją. Chociaż nie odniosłem sukcesu biznesowego, ani dostałem stanowiska związanego z zarządzaniem produktem, zrobiłem wszystko, co robi menedżer produktu, aby zweryfikować problemy i rozwiązania.

Zostań wolontariuszem i rozwiązaj problemy w ramach dodatkowego projektu

Niezależnie od tego, czy pracujesz dla startupu, czy dużej organizacji, firmy umożliwiają pracownikom rozwiązywanie problemów. Jeśli nie możesz na razie być niezależny lub nie masz czasu na pracę nad problemami, które pojawiają się poza Twoim głównym miejscem pracy, szukaj sposobu, aby Ty i Twój przełożony uwierzyli, że istnieje bardziej wartościowe rozwiązanie. Tym razem zmieniłem pracę specjalisty ds. obsługi klienta i zostałem specjalistą ds. zadań wykonawczych. W tym czasie przechodziliśmy z jednego systemu rozliczeniowego do drugiego, co spowodowało wiele problemów dla klientów związanych z dostępem do konta i rozliczeniami.

Zapytałem mojego przełożonego, czy mógłbym spróbować rozwiązać ten problem. Dołożyłem wszelkich starań. Za każdym razem, gdy pojawiały się problemy z rozliczeniami, koledzy wysyłali moją metodę do klienta. Nagrałem wideo w którym krok za krokiem klient napotyka na nietypową sytuację. Rozwiązałem problem rozliczeniowy dla klienta i wysłałem swoje wyniki do zespołu pracującego nad konkretnym zestawem produktów. Wreszcie udało nam się rozwiązać problemy z rozliczeniami. Zespół produktowy zasugerował świetną ideę kilka tygodni później. Dużo się nauczyłem w tej pracy. Na przykład ustalaniu priorytetów, interakcji z różnymi zespołami. Ale nadal nie byłem menedżerem produktu. Nadszedł czas, aby przejść do kolejnego problemu.

Podsumowanie

Najfajniejsze w zarządzaniu produktem jest to, że są kilka sposobów na zostanie menedżerem produktu. Nie ma barier wejścia. To rola, która przyciąga tym, że możesz wywrzeć widoczny wpływ na organizację. W rzeczywistości najlepsi menedżerowie produktu nauczyli się robić to sami. Jeśli naprawdę chcesz być menedżerem produktu, najlepszym sposobem na przygotowanie się jest korzystanie z doświadczenia innych. Po prostu zacznij. Rozwiąż jeden problem, a potem następny, następny… Jeśli rozwiążesz wystarczająco dużo problemów, zostaniesz menedżerem produktu. Aby osiągnąć ten cel, będziesz potrzebował profesjonalnych narzędzi i doświadczeń. Uważamy, że platforma Bitrix24 może być pod tym względem dobrym wyborem.Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
6 skutecznych narzędzi wykrywających treści, które generuje sztuczna inteligencja (AI)
Spis treści
Kim jest menedżer produktu? Czym się zajmuje menedżer produktu? Co wyróżnia dobrego menedżera produktu? Jak zostać menedżerem produktu Chcesz być osobą kreatywną lub techniczną? Czy jesteś pasjonatem produktu lub dziedziny, w której pracujesz? Czy pracujesz we właściwej kulturze? Jak zostać menedżerem produktu w Twojej obecnej firmie? Znajdź projekt, który będziesz mógł zrealizować Zostań wolontariuszem i rozwiązaj problemy w ramach dodatkowego projektu Podsumowanie
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
11 min