Cennik

Redakcja
Business
Enterprise
Użytkownicy
liczba pracowników na Twoim koncie Bitrix24
50
100
250
500
1000+
3 590 €
24 990 €
Wszystkie możliwości
Funkcje redakcyjne
10-10-20-20
40
Aktualności
Czat
Dysk
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Kalendarze
Grupy robocze
Czas pracy i raporty
Portal firmowy
Workflowy
Przesuwany panel CRM
Wielokanałowy CRM
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Leady
Zarządzanie klientami
Dealy
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Faktury i płatności online
Oferty
Czynności CRM
Komunikacja CRM
Katalog produktów
Formularze CRM na stronie i widżet czatu
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Automatyzacja CRM
Raporty
Prawa dostępu w CRM
Marketing
Zintegrowana telefonia
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Dodatkowe funkcje CRM
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Webmail
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń