Wyniki

Testowanie obciążenia

W grudniu 2015 Bitrix Inc. połączył siły z Selectel i ITSumma, aby przeprowadzić testowanie obciążenia najnowszej wersji Bitrix24 w celu oceny wydajności systemu w środowisku biznesowym na dużą skalę z dużą liczbą pracowników i dużym obciążeniem.

Testowanie obciążenia zostało przeprowadzone przez pełne 24 godziny na wdrożonym portalu zapełnionym dużą ilością danych testowych. W tym okresie portal był stale zaangażowany w otrzymywanie danych imitujących zachowanie prawdziwych użytkowników. Użytkownicy wirtualni mieli wykonywać wiele typowych operacji, takich jak logowanie i wyłączanie; publikowanie i komentowanie na tablice aktywności; używanie zadań i dokumentów; dodawanie rekordów do CRM; wysyłanie wiadomości i wykonywanie innych czynności, które zrobiłby zwykły pracownik. Każdemu z wirtualnych użytkowników przypisano predefiniowaną rolę składającą się z wielu operacji przeprowadzanych w nieskończonej pętli, z niewielkim opóźnieniem między iteracjami.

Dlatego test był odpowiedni do modelowania scenariusza rzeczywistego, kiedy wszyscy pracownicy są zapisani do bazy danych portalu, a znaczna ich część korzysta z portalu w ciągu dnia wykonując szereg typowych działań.

Warunki testowania

Oprogramowanie testowe:

 • Wersja Bitrix24: 15.0.4
 • Sprzęt: jeden serwer; klaster 2 i 3 powszechnie używanych serwerów.

Parametry:

 • Gotowy do użycia szablon Bitrix24
 • Dane demo: 15 683 pracowników; 38 146 postów na tablice aktywności; 10 460 zadań; 194 368 wiadomości; 2 286 plików na Bitrix.Dysk; 4 966 leadów i 697 firm w CRM.

Środowisko testowe:

 • Sprzęt dostarczony przez Selectel: Intel Xeon E3-1270v3 3.5 HHz, 32 GB RAM, 2 х 240 GB SSD.
 • Środowisko serwera skonfigurowane przy użyciu Bitrix Virtual Appliance. PHP zaktualizowano do wersji 5.6.9.

Rezultaty

Gotowy do użytku portal Bitrix24 (wersja BizPace Enterprise) zainstalowany na jednym, powszechnie używanym serwerze z danymi testowymi, w tym 15 683 pracownikami, może obsługiwać jednocześnie 5000 pracowników. W ciągu 24 godzin ta liczba pracowników:

 • wysłano 19 887 wiadomości błyskawicznych;
 • wysłano 987 wiadomości do strumienia aktywności;
 • stworzona 1 645 zadań;
 • dodano 987 dokumentów do Bitrix24.Dysk;
 • dodano 384 leadów i 384 firmy do CRM.

Maksymalny czas reakcji nigdy nie przekroczył 1065 sekund.

Gotowy do użytku portal Bitrix24 (wersja BizPace Enterprise) zainstalowany w klastrze dwóch powszechnie używanych serwerów z danymi testowymi, w tym 15 683 pracowników, może obsłużyć jednocześnie 7 500 pracowników (+ 50%). W ciągu 24 godzin ta liczba pracowników:

 • wysłano 28 836 wiadomości błyskawicznych;
 • wysłano 1 473 wiadomości na tablice aktywności;
 • stworzono 2 455 zadań;
 • dodano 1 473 dokumentów do Bitrix.Dysk;
 • dodano 571 leadów i 571 firm do CRM.

Maksymalny czas reakcji nigdy nie przekroczył 1.224 sekund.

Gotowy do użycia portal Bitrix24 zainstalowany w klastrze trzech powszechnie używanych serwerów z danymi testowymi, w tym 15 683 pracowników, może obsłużyć jednocześnie 9 500 pracowników (+ 90%). W ciągu 24 godzin ta liczba pracowników:

 • wysłano 36 702 wiadomości błyskawicznych;
 • wysłano 3 124 wiadomości na tablice aktywności;
 • stworzono 2 455 zadań;
 • dodano 3 124 dokumentów do Bitrix.Dysk;
 • dodano 729 leadów i 729 firm do CRM.

Maksymalny czas reakcji nigdy nie przekroczył 0,949 sekund!

Optymalna wydajność

W zależności od oczekiwanego obciążenia i liczby codziennych użytkowników uzyskujących dostęp do Bitrix24, serwery powinny spełniać następujące minimalne wymagania sprzętowe

Zalecenia sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe

 • Procesor 32-bitowy 2 GHz (x86) lub 64-bitowy (x64) lub szybszy
 • 8 GB pamięci RAM (32-bitowej lub 64-bitowej) lub więcej
 • 500 GB wolnego miejsca na dysku twardym lub więcej

Zalecenia dotyczące sprzętu o średnim obciążeniu

 • Procesor 32-bitowy 4 GHz (x86) lub 64-bitowy (x64) lub szybszy
 • 64 GB pamięci RAM (32-bitowej lub 64-bitowej) lub więcej
 • 2 TB dostępnego miejsca na dysku twardym lub wyższym

Wymagania dotyczące sprzętu o dużym obciążeniu

 • Procesor 32-bitowy 4 GHz (x86) lub 64-bitowy (x64) lub szybszy
 • 256 GB pamięci RAM (32-bitowej lub 64-bitowej) lub więcej
 • 5 TB dostępnego miejsca na dysku twardym lub wyższym
Inne wymagania