Universal data source for BI analytics

Dodaj nowe funkcje i rozwiązania do swojego konta Bitrix24. Zainstaluj gotowe aplikacje z Marketplace.

Zrzuty ekranu
Bitrix24 BI analytics data source for Google Looker Studio with all CRM data available  

Wersja 1
Any CRM data as Google Looker Studio data source

Standard installation from the BI analytics tool