User-defined fields of contacts

Dodaj nowe funkcje i rozwiązania do swojego konta Bitrix24. Zainstaluj gotowe aplikacje z Marketplace.

Zrzuty ekranu
Bitrix24 BI analytics data source for Google Looker Studio with data of user-defined fields of contacts

Wersja 1
Contact fields as Google Looker Studio data source

Standard installation from the BI analytics tool