Articles Cyfryzacja HR: jak zrewolucjonizować dział HR dzięki technologii?

Cyfryzacja HR: jak zrewolucjonizować dział HR dzięki technologii?

Zespół Bitrix24
12 min
44
Zaktualizowano: 29 czerwca 2024
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 29 czerwca 2024
Cyfryzacja HR: jak zrewolucjonizować dział HR dzięki technologii?

Cyfryzacja HR to proces transformacji, który obejmuje wiele aspektów działalności działu, od rekrutacji i onboardingu, przez zarządzanie wydajnością, po komunikację wewnętrzną. Celem tej transformacji jest usprawnienie procesów, zwiększenie efektywności, redukcja kosztów oraz poprawa doświadczenia zarówno pracowników, jak i kandydatów.

Dzięki wykorzystaniu technologii, działy HR mogą zautomatyzować powtarzalne zadania, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, a jednocześnie minimalizuje ryzyko błędów ludzkich. Ponadto, cyfryzacja umożliwia dostęp do zaawansowanej analityki, co pozwala na podejmowanie decyzji opartych na danych i lepsze zrozumienie potrzeb pracowników.

W kolejnych rozdziałach tego artykułu przyjrzymy się bliżej kluczowym obszarom cyfryzacji, takim jak automatyzacja procesów, systemy HR w Chmurze, analityka i Big Data, sztuczna inteligencja (AI) oraz cyfrowe doświadczenie pracownika. Omówimy korzyści płynące z wykorzystania technologii w każdym z tych obszarów, a także przedstawimy wyzwania i potencjalne zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę.

Cyfryzacja to nie tylko inwestycja w narzędzia, ale przede wszystkim zmiana sposobu myślenia i podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. 

Automatyzacja procesów HR

Automatyzacja procesów HR to kluczowy element cyfryzacji, który pozwala na znaczące usprawnienie codziennych zadań działu. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, wiele powtarzalnych i czasochłonnych czynności może być wykonanych automatycznie, co przekłada się na oszczędność czasu, redukcję kosztów oraz zwiększenie efektywności pracy.

Wśród procesów, które można z powodzeniem zautomatyzować, znajdują się m.in.:

 • Rekrutacja: automatyczne systemy do publikacji ofert pracy, wstępnej selekcji kandydatów, planowania rozmów kwalifikacyjnych czy wysyłania powiadomień do kandydatów.

 • Onboarding: automatyczne generowanie umów o pracę, przypisywanie szkoleń wstępnych, udostępnianie niezbędnych materiałów i informacji nowym pracownikom.

 • Zarządzanie czasem pracy: automatyczne rejestrowanie czasu pracy, planowanie urlopów i delegacji, rozliczanie nadgodzin.

 • Administracja kadrowo-płacowa: automatyczne generowanie pasków wynagrodzeń, naliczanie składek ZUS, przygotowywanie deklaracji podatkowych.

 • Ocena wydajności: automatyczne zbieranie danych o wynikach pracy, planowanie cyklicznych ocen, generowanie raportów.

Korzyści płynące z automatyzacji procesów są niezaprzeczalne. Po pierwsze, automatyzacja pozwala na zaoszczędzenie czasu i zasobów, które można przeznaczyć na bardziej strategiczne działania. Po drugie, eliminuje ryzyko błędów ludzkich, co przekłada się na wyższą jakość danych i procesów. Po trzecie, zwiększa efektywność pracy działu HR, umożliwiając szybsze i sprawniejsze realizowanie zadań.

Należy jednak pamiętać, że automatyzacja wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Implementacja nowych narzędzi wymaga odpowiedniego przygotowania i szkolenia pracowników. Ponadto, automatyzacja może prowadzić do redukcji etatów, co wymaga 

Chcesz uprościć i zautomatyzować procesy HR w swojej firmie? 

Bitrix24 oferuje kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zasoby, a jednocześnie zwiększyć efektywność pracy Twojego działu HR. 

WYPRÓBUJ BITRIX24 ZA DARMO

Systemy HR w Chmurze

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi w Chmurze, zwane również cloud-based, to nowoczesne rozwiązanie, które zrewolucjonizowało sposób, w jaki firmy zarządzają zasobami ludzkimi. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wymagają instalacji na lokalnych serwerach, systemy w chmurze działają na zewnętrznych serwerach dostawcy i są dostępne za pośrednictwem internetu. Dzięki temu, dane pracowników są przechowywane w bezpieczny sposób, a dostęp do nich jest możliwy z dowolnego miejsca i urządzenia.

Korzystanie zarządzania w chmurze przynosi wiele korzyści dla firm. Po pierwsze, zapewnia łatwy i szybki dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie, co jest szczególnie istotne w przypadku firm o rozproszonej strukturze czy pracowników pracujących zdalnie. Po drugie, systemy w Chmurze są skalowalne, co oznacza, że można je łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb firmy, zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i funkcjonalności. Po trzecie, dostawcy dbają o bezpieczeństwo danych, stosując zaawansowane technologie ochrony przed cyberatakami i utratą danych.

Na rynku dostępnych jest wiele popularnych systemów w Chmurze, takich jak SAP SuccessFactors, Oracle HCM Cloud, Workday czy BambooHR. Każdy z nich oferuje szeroki zakres funkcjonalności, obejmujący m.in. rekrutację, onboarding, zarządzanie wydajnością, szkolenia, administrację kadrowo-płacową czy analizę danych HR.

Nieco więcej o każdym z nich:

 • SAP SuccessFactors: jeden z najpopularniejszych systemów w chmurze, skierowany przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw. Oferuje szeroki zakres funkcjonalności, w tym zarządzanie talentami, rekrutację, onboarding, ocenę wydajności, szkolenia, zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami oraz analitykę.

 • Oracle HCM Cloud: kompleksowy system, który obejmuje wszystkie aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, od rekrutacji po zarządzanie karierą. Oferuje zaawansowane narzędzia analityczne, które pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb pracowników i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

 • Workday: System wyróżnia się elastycznością i łatwością konfiguracji. Oferuje szeroki zakres funkcjonalności, w tym zarządzanie talentami, rekrutację, onboarding, ocenę wydajności, szkolenia, zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami oraz analitykę .

 • BambooHR: system skierowany przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Oferuje intuicyjny interfejs i łatwość obsługi, a jednocześnie zapewnia wszystkie niezbędne funkcje do zarządzania zasobami ludzkimi.

Wybór odpowiedniego systemu HR zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych firmy. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje, porównać funkcjonalności, koszty oraz opinie innych użytkowników. Warto również zwrócić uwagę na jakość wsparcia technicznego oferowanego przez dostawcę.

Wdrożenie ich może przynieść firmie wiele korzyści, takich jak poprawa efektywności pracy działu zasobów ludzkich, lepsza organizacja danych, łatwiejszy dostęp do informacji oraz większa elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

shutterstock_1149593039.webp

Analityka HR i Big Data

Analityka HR, zwana również People Analytics, to wykorzystanie zaawansowanych narzędzi i metod statystycznych do analizy danych dotyczących pracowników. Celem analityki zasobów ludzkich jest lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań pracowników, identyfikacja trendów oraz podejmowanie decyzji opartych na faktach, a nie intuicji.

Wraz z rozwojem technologii, działy HR mają dostęp do coraz większej ilości danych, takich jak:

 • dane demograficzne pracowników (wiek, płeć, wykształcenie)

 • dane dotyczące rekrutacji (czas trwania procesu, źródła pozyskiwania kandydatów, wskaźniki retencji)

 • dane dotyczące wydajności (oceny pracownicze, wyniki projektów, absencje)

 • dane dotyczące szkoleń i rozwoju (ukończone szkolenia, certyfikaty, plany rozwoju)

 • dane dotyczące wynagrodzeń i benefitów (wysokość wynagrodzeń, struktura benefitów, koszty zatrudnienia)

 • dane dotyczące zaangażowania i satysfakcji pracowników (wyniki ankiet, feedback, wskaźniki rotacji)

Analiza tych danych, zwanych również Big Data, pozwala na identyfikację wzorców i zależności, których nie da się dostrzec gołym okiem. Dzięki temu, działy te mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące rekrutacji, rozwoju, wynagrodzeń, benefitów czy zarządzania talentami.

Analityka może przynieść wiele korzyści dla firm. Po pierwsze, pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb pracowników, co przekłada się na większą efektywność programów rozwojowych, lepsze dopasowanie benefitów czy większe zaangażowanie pracowników. Po drugie, analityka umożliwia identyfikację obszarów, w których firma może osiągnąć oszczędności, np. poprzez optymalizację procesów rekrutacyjnych czy lepsze zarządzanie absencjami. Po trzecie, analityka pozwala na podejmowanie decyzji opartych na danych, co zwiększa prawdopodobieństwo ich skuteczności.

Sztuczna inteligencja (AI) w HR

Sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina, która zyskuje coraz większe znaczenie w wielu obszarach biznesu, w tym również w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dzięki zaawansowanym algorytmom i możliwościom uczenia maszynowego, AI może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki działy rekrutują, rozwijają i zarządzają pracownikami.

 1. Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań AI w HR jest rekrutacja. Dzięki narzędziom opartym na AI, proces rekrutacji może być znacznie szybszy i bardziej efektywny. Chatboty mogą prowadzić wstępne rozmowy z kandydatami, automatycznie odrzucając osoby niespełniające podstawowych kryteriów. Algorytmy AI mogą analizować CV i listy motywacyjne, identyfikując najlepszych kandydatów na podstawie ich doświadczenia, umiejętności i kompetencji. Sztuczna inteligencja może również wspierać proces selekcji, przeprowadzając wywiad wideo i analizując wypowiedzi kandydatów, co pozwala na ocenę ich osobowości i predyspozycji.

 2. AI znajduje również zastosowanie w ocenie wydajności pracowników. AI może identyfikować obszary, w których pracownicy osiągają najlepsze wyniki, a także wskazywać obszary wymagające poprawy. Ponadto, AI może wspomagać proces feedbacku, dostarczając pracownikom spersonalizowane informacje zwrotne, oparte na ich indywidualnych osiągnięciach.

 3. Kolejnym obszarem, w którym AI może przynieść znaczące korzyści, są szkolenia i rozwój pracowników. Algorytmy AI mogą analizować potrzeby szkoleniowe pracowników i rekomendować odpowiednie kursy czy programy rozwojowe. Sztuczna inteligencja może również spersonalizować proces uczenia się, dostosowując tempo i poziom trudności do indywidualnych możliwości każdego pracownika.

 4. AI ma również potencjał w personalizacji doświadczenia pracownika. Analiza preferencji i zachowań pracowników, powoduje, że AI może dostarczać im szczegółowe informacje, rekomendacje czy oferty benefitów. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji pracowników.

shutterstock_2059473317.webp

DEX - Cyfrowe doświadczenie pracownika

Cyfrowe doświadczenie pracownika (ang. Digital Employee Experience, DEX) to pojęcie, które zyskuje na znaczeniu w dobie cyfryzacji HR. Obejmuje ono wszystkie interakcje pracownika z technologią w miejscu pracy, od momentu rekrutacji, przez onboarding, codzienne obowiązki, aż po szkolenia i rozwój. DEX ma ogromny wpływ na zaangażowanie, satysfakcję i produktywność pracowników.

W dzisiejszych czasach, gdy wiele firm działa w modelu hybrydowym lub zdalnym, zapewnienie pozytywnego cyfrowego doświadczenia pracownika staje się kluczowe. Pracownicy oczekują, że narzędzia i technologie, z których korzystają w pracy, będą intuicyjne, łatwe w obsłudze i dostępne z dowolnego miejsca. Oczekują również, że komunikacja wewnętrzna będzie sprawna, a dostęp do informacji szybki i bezproblemowy.

Technologia odgrywa kluczową rolę w tworzeniu angażującego cyfrowego środowiska pracy. Firmy mogą wykorzystać różnorodne narzędzia do komunikacji, takie jak komunikatory wewnętrzne, platformy do wideokonferencji czy narzędzia do współpracy online. Mogą również wprowadzić systemy do zarządzania zadaniami i projektami, które ułatwią pracownikom organizację pracy i śledzenie postępów.

Wdrażanie rozwiązań cyfrowych w celu poprawy doświadczenia pracownika to proces ciągły, który wymaga stałej analizy potrzeb i oczekiwań pracowników, a także dostosowywania się do zmieniających się realiów technologicznych. Jednak korzyści płynące z inwestycji w DEX są niezaprzeczalne i przekładają się na długoterminowy sukces firmy.

Przykłady:

 • Intuicyjne platformy e-learningowe: dostęp do różnorodnych szkoleń online, kursów i materiałów edukacyjnych, które umożliwiają pracownikom rozwijanie kompetencji w dogodnym dla nich czasie i miejscu.

 • Aplikacje mobilne dla pracowników: umożliwiają dostęp do informacji firmowych, kalendarza, komunikacji z zespołem czy składania wniosków urlopowych z poziomu smartfona.

 • Wirtualne biura: platformy do wideokonferencji, komunikatory i narzędzia do współpracy online, które umożliwiają efektywną pracę zdalną i hybrydową.

 • Systemy do zarządzania wydajnością: umożliwiają śledzenie postępów, wyznaczanie celów, udzielanie informacji zwrotnej oraz ocenę pracowników w sposób cyfrowy.

Prognozy cyfryzacji HR

W miarę jak technologia będzie się rozwijać, działy zarządzania zasobami ludzkimi będą miały do dyspozycji coraz bardziej zaawansowane narzędzia i rozwiązania, które pozwolą im na jeszcze większą efektywność, personalizację i automatyzację procesów.

Jednym z kluczowych trendów, które będą kształtować przyszłość cyfryzacji, jest dalszy rozwój sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego. Algorytmy AI będą coraz bardziej zaawansowane, umożliwiając jeszcze lepszą analizę danych, personalizację doświadczenia pracownika oraz automatyzację zadań, które do tej pory wymagały interwencji człowieka.

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR/AR) to kolejne technologie, które mogą znaleźć zastosowanie w HR. Mogą one być wykorzystane do szkoleń, onboardingu czy prezentacji firmy potencjalnym kandydatom. VR/AR mogą zapewnić bardziej angażujące i interaktywne doświadczenia, co przekłada się na lepsze wyniki szkoleniowe i większą efektywność procesu rekrutacji.

W przyszłości możemy również spodziewać się rozwoju narzędzi do analizy emocji i nastrojów pracowników. Dzięki takim narzędziom, działy będą mogły lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania pracowników, a także identyfikować potencjalne problemy, zanim się one pojawią.

Przyszłość cyfryzacji to nie tylko nowe technologie, ale również zmiana sposobu myślenia o zarządzaniu zasobami ludzkimi. W przyszłości, działy będą musiały być bardziej elastyczne, adaptacyjne i otwarte na zmiany. Będą musiały również stale się rozwijać i dostosowywać do nowych realiów technologicznych. Tylko w ten sposób będą mogły skutecznie wspierać rozwój swoich organizacji i zapewnić im przewagę konkurencyjną w erze cyfrowej transformacji.

Podsumowanie

Cyfryzacja działów zarządzania zasobami ludzkimi to nieunikniony proces, który zmienia oblicze zarządzania zasobami ludzkimi. Wprowadzenie do nich nowoczesnych technologii przynosi szereg korzyści. 

Wdrażanie tej technologii to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i planowania. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb organizacji i pracowników, wybór odpowiednich narzędzi oraz zapewnienie odpowiedniego szkolenia. Jednak korzyści płynące z cyfryzacji są tak znaczące, że inwestycja ta szybko się zwraca.

W przyszłości, cyfryzacja HR będzie postępować jeszcze szybciej. Technologie takie jak sztuczna inteligencja, blockchain czy wirtualna rzeczywistość będą odgrywać coraz większą rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Firmy, które już teraz w nią zainwestują, będą lepiej przygotowane na wyzwania przyszłości i zyskają przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Cyfryzacja HR to utrzymujący się trend, a równocześnie niemal konieczność dla firm, które chcą utrzymać konkurencyjność na rynku. Bitrix24 to kompleksowe narzędzie, które pomoże Ci w pełni wykorzystać potencjał technologii w Twoim dziale HR. Od automatyzacji procesów, przez systemy HR w chmurze, po analitykę HR i narzędzia do komunikacji – Bitrix24 oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby zrewolucjonizować swoje HR.

Nie zwlekaj, już dziś odkryj, jak Bitrix24 może wspomóc Twój dział HR.


Chcesz uprościć i zautomatyzować procesy HR w swojej firmie? 

Bitrix24 oferuje kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zasoby, a jednocześnie zwiększyć efektywność pracy Twojego działu HR. 

WYPRÓBUJ BITRIX24 ZA DARMO

FAQ

Czy cyfryzacja HR jest odpowiednia dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości i branży?

Cyfryzacja HR może przynieść korzyści firmom każdej wielkości i branży. Dostępne są różnorodne narzędzia i rozwiązania, które można dostosować do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Warto jednak pamiętać, że stopień i zakres cyfryzacji powinien być dostosowany do specyfiki firmy, jej kultury organizacyjnej i możliwości finansowych.

Jakie są pierwsze kroki, które firma powinna podjąć, aby rozpocząć cyfryzację HR?

Pierwszym krokiem jest dokładna analiza potrzeb firmy i pracowników, aby zidentyfikować obszary, w których cyfryzacja może przynieść największe korzyści. Następnie warto przeprowadzić research dostępnych narzędzi i rozwiązań, zwracając uwagę na ich funkcjonalność, koszty oraz opinie innych użytkowników. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla pracowników, aby mogli oni w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii.

Jakie technologie są kluczowe dla cyfryzacji HR?

Kluczowe technologie dla cyfryzacji HR to:

 • Automatyzacja procesów

 • Systemy w chmurze

 • Analityka i Big Data

 • Sztuczna inteligencja (AI)

 • Narzędzia do komunikacji i współpracy

Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
26 pomysłów na rozpoczęcie małego biznesu
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
Spis treści
Automatyzacja procesów HR Systemy HR w Chmurze Analityka HR i Big Data Sztuczna inteligencja (AI) w HR DEX - Cyfrowe doświadczenie pracownika Prognozy cyfryzacji HR Podsumowanie FAQ
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 przydatnych funkcji systemów ATS
7 przydatnych funkcji systemów ATS
11 min
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min