Articles Arkusze Google - jak skutecznie zarządzać danymi?

Arkusze Google - jak skutecznie zarządzać danymi?

Zespół Bitrix24
13 min
738
Zaktualizowano: 05 lutego 2024
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 05 lutego 2024
Arkusze Google - jak skutecznie zarządzać danymi?

Jednym z najczęściej używanych i dostępnych narzędzi do zarządzania danymi są Arkusze Google, będące częścią pakietu Google Workspace.

Arkusze Google dzięki chmurze i funkcjom współpracy stały się podstawą zarządzania danymi, ich analizy i współpracy w organizacjach. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy sprawdzającym koszty działalności, organizacją non-profit zarządzającą informacjami o darczyńcach, czy freelancerem kontrolującym harmonogram projektów, Arkusze Google to wszechstronna platforma ułatwiająca wykonywanie zadań związanych z danymi.

Celem tego przewodnika jest wyposażenie Cię w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania pełnego potencjału Arkuszy Google na potrzeby zarządzania danymi. 

Arkusze Google - podstawy

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym użytkownikiem, zrozumienie podstawowych elementów interfejsu jest kluczowe dla skutecznego zarządzania danymi.

Gdy otworzysz Arkusze Google, zazwyczaj znajdziesz pusty arkusz kalkulacyjny z wierszami i kolumnami. Oto kilka kluczowych elementów interfejsu:

 • Pasek menu: Znajdujący się u góry pasek menu zawiera różne opcje zarządzania plikami, formatowania, manipulacji danymi i nie tylko. Tutaj znajdziesz większość narzędzi i funkcji, których będziesz potrzebować.

 • Pasek narzędzi: tuż pod paskiem menu pasek narzędzi zapewnia szybki dostęp do często używanych funkcji, takich jak zapisywanie, cofanie/ponawianie czynności i opcje formatowania, takie jak rozmiar czcionki i kolor komórki.

 • Siatka arkusza kalkulacyjnego: Głównym obszarem roboczym jest siatka wierszy i kolumn. Kolumny są oznaczone literami (A, B, C itd.), a wiersze cyframi (1, 2, 3 itd.). Tutaj wprowadzasz i manipulujesz danymi.

 • Aktywna komórka: Aktywna komórka to aktualnie wybrana komórka, oznaczona ciemną ramką. Gdy wpiszesz dane lub zastosujesz formatowanie, dzieje się to w aktywnej komórce.

 • Nawigacja w arkuszach: na dole znajdują się karty reprezentujące różne arkusze w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz przełączać się między arkuszami, aby uporządkować dane lub analizy.

Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego

Aby rozpocząć korzystanie z Arkuszy Google, musisz utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny. Oto jak możesz to zrobić:

 • Z dysku Google: Jeśli korzystasz z Dysku Google, możesz kliknąć przycisk „+ Nowy” i wybrać „Arkusze Google” z menu rozwijanego. Spowoduje to otwarcie nowego, pustego arkusza kalkulacyjnego.

 • Bezpośrednio z Arkuszy: możesz także przejść bezpośrednio do Arkusze Google i kliknij pusty szablon, aby utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny.

Wskazówki dotyczące wprowadzania i formatowania danych

Po utworzeniu nowego arkusza kalkulacyjnego możesz rozpocząć wprowadzanie danych. Oto kilka wskazówek dotyczących efektywnego wprowadzania i formatowania danych:

 • Wprowadzanie danych: Kliknij komórkę i rozpocznij pisanie, aby wprowadzić dane. Naciśnij „Tab”, aby przejść do następnej komórki po prawej stronie, lub „Enter”, aby przejść do komórki poniżej. Możesz także kopiować i wklejać dane z innych źródeł.

 • Formatowanie komórek: Możesz formatować komórki, zmieniając style czcionek, kolor tła komórki, kolor tekstu i inne parametry, korzystając z opcji formatowania na pasku narzędzi. Dzięki temu dane będą atrakcyjniejsze wizualnie i łatwiejsze do zrozumienia.

 • Typy danych: Arkusze Google mogą automatycznie wykrywać i formatować typy danych, takie jak daty, waluta i wartości procentowe. Zwróć uwagę na format swoich danych, aby zapewnić dokładne obliczenia i reprezentację wizualną.

 • Sprawdzanie danych: Aby zachować dokładność i spójność danych, możesz skonfigurować reguły sprawdzania poprawności danych, aby ograniczyć to, co można wprowadzić w określonych komórkach. Jest to szczególnie przydatne w przypadku menu rozwijanych i zakresów dat.

Organizowanie danych

Efektywne organizowanie danych w Arkuszach Google ma kluczowe znaczenie dla zachowania przejrzystości i przydatności arkuszy kalkulacyjnych. W tej sekcji przedstawimy szczegółowe wskazówki dotyczące stosowania podstawowych technik skutecznego organizowania danych.

1. Sortowanie i filtrowanie danych:
 • Wybierz kolumnę, według której chcesz sortować.

 • Kliknij menu „Dane” u góry.

 • Wybierz opcję „Sortuj arkusz AZ” dla porządku rosnącego lub „Sortuj arkusz ZA” dla porządku malejącego.

Filtrowanie danych pozwala wyświetlić tylko te informacje, które są istotne dla Twoich potrzeb:

 • Wybierz zakres zawierający Twoje dane.

 • Kliknij menu „Dane”.

 • Wybierz „Utwórz filtr”.

 • Użyj opcji filtrowania w nagłówkach kolumn, aby zawęzić dane na podstawie określonych kryteriów.

2. Sprawdzanie poprawności danych:

Sprawdzanie danych pomaga zapewnić, że są one dokładne i zgodne ze szczegółowymi wytycznymi. 

 • Wybierz komórkę lub zakres, w którym chcesz zastosować weryfikację.

 • W menu kliknij „Dane”.

 • Wybierz opcję „Weryfikacja danych”.

 • Zdefiniuj kryteria weryfikacji, w tym typ danych, zakres wartości lub formuły niestandardowe.

 • Ustaw niestandardowe komunikaty o błędach i monity, które pomogą we wprowadzaniu danych.

3. Grupowanie i przedstawianie danych w formie konspektu:

 • Wybierz wiersze lub kolumny, które chcesz zgrupować.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Grupuj wiersze” lub „Grupuj kolumny”.

 • Możesz także kliknąć ikonę małego trójkąta w nagłówku wiersza lub kolumny, aby zwinąć lub rozwinąć zgrupowane sekcje.

4. Tworzenie tabel dla danych strukturalnych:

 • Podświetl zakres, który chcesz przekonwertować na tabelę.

 • Kliknij menu „Dane”.

 • Wybierz „Czyszczenie danych”.

 • Wybierz opcję „Utwórz nową tabelę”.

  

Skutecznie zarządzaj danymi   

   Nieograniczona liczba użytkowników na planie Free   

Analiza i wizualizacja w Arkuszach Google

1. Wykorzystanie formuł i funkcji do analizy danych:

 • Aby skorzystać z funkcji, wybierz komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik.

 • Zacznij wpisywać nazwę funkcji, na przykład „SUMA”, po której następuje nawias otwierający „(”.

 • Wprowadź zakres lub wartości, które chcesz uwzględnić w funkcji.

 • Zakończ funkcję, wpisując nawias zamykający „)” i naciśnij Enter.

 • Na przykład, aby obliczyć sumę zakresu liczb w komórkach od A1 do A10, należy wpisać „=SUMA(A1:A10)”.

2. Tworzenie wykresów i grafów:

 • Wybierz dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 • Kliknij menu „Wstaw”.

 • Wybierz typ wykresu, który chcesz utworzyć (np. słupkowy, liniowy, kołowy).

 • Dostosuj swój wykres, dodając tytuły, etykiety i dostosowując kolory.

 • Połącz swój wykres z danymi, aby uzyskać automatyczne aktualizacje w przypadku zmiany danych.

3. Formatowanie warunkowe dla wizualizacji danych:

 • Wybierz zakres, który chcesz sformatować.

 • Kliknij menu „Format”.

 • Wybierz „Formatowanie warunkowe”.

 • Zdefiniuj warunek lub regułę, na przykład wyróżnianie wartości powyżej określonego progu.

 • Dostosuj opcje formatowania, takie jak kolor tekstu, tło komórki lub paski danych.

4. Dodatki i wtyczki do analizy danych:

 • Kliknij menu „Dodatki”.

 • Wybierz „Pobierz dodatki”, aby przeglądać i instalować dodatki.

 • Konfiguruj i używaj dodatków zgodnie z ich specyficznymi funkcjami i celami.

Niezależnie od tego, czy chcesz wykonywać złożone obliczenia, tworzyć wnikliwe wykresy, czy używać formatowania warunkowego do identyfikowania trendów, techniki te pomogą Ci w pełni wykorzystać dostępne dane. 

_f2b854be-c30f-4576-ab76-2141b0710747.webp

Wspólne zarządzanie danymi

1. Wspólne edytowanie i udostępnianie:

 • Zapraszanie współpracowników: Aby rozpocząć, zaproś współpracowników do swojego arkusza kalkulacyjnego, wprowadzając ich adresy e-mail. Kliknij przycisk „Udostępnij” w prawym górnym rogu i określ poziom uprawnień (wyświetlanie, komentowanie lub edytowanie), aby kontrolować, co mogą robić w dokumencie.

 • Współpraca w czasie rzeczywistym: Arkusze Google umożliwiają wspólne edytowanie w czasie rzeczywistym, co oznacza, że zmiany wprowadzone przez dowolnego współpracownika są natychmiast widoczne dla wszystkich użytkowników. Dzięki temu każdy ma pewność, że pracuje z najbardziej aktualnymi informacjami.

 • Narzędzia komunikacyjne: Skorzystaj z wbudowanego czatu i komentarzy, aby komunikować się ze współpracownikami w arkuszu kalkulacyjnym. Do określonych komórek lub zakresów można dodawać komentarze, zapewniając kontekst lub umożliwiając zadawanie pytań bezpośrednio związanych z danymi.

2. Dodawanie komentarzy i notatek do komunikacji:

 • Dodawanie komentarzy: Aby dodać komentarze, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy, wybierz „Wstaw komentarz” i wpisz komentarz. Współpracownicy mogą odpowiadać, tworząc dyskusję z wątkami.

 • Rozwiązywanie komentarzy: Po zakończeniu dyskusji możesz rozstrzygać komentarze, aby zachować czyste konto, jednocześnie zachowując zapis rozmowy.

 • Korzystanie z notatek: Użyj notatek, aby podać dodatkowe informacje, nie zaśmiecając arkusza. Po prostu kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Wstaw notatkę”.

3. Historia wersji i śledzenie wersji:

 • Historia wersji: uzyskaj dostęp do historii wersji swojego arkusza kalkulacyjnego, wybierając opcję „Plik” > „Historia wersji” > „Zobacz historię wersji”. Możesz przeglądać i przywracać poprzednie wersje, co jest przydatne, jeśli chcesz wrócić do wcześniejszego stanu.

 • Śledzenie zmian: Arkusze Google śledzą zmiany wprowadzane przez współpracowników. Aby zobaczyć, kto wprowadził konkretną zmianę, najedź na nią kursorem. Możesz także użyć trybu „Sugerowanie” do procesów przeglądu i zatwierdzania, co pozwala współpracownikom proponować zmiany, zamiast bezpośrednio edytować.

4. Integracja z Dyskiem Google i innymi narzędziami Google Workspace:

 • Zapisywanie na Dysku Google: zapisuj swoje Arkusze Google bezpośrednio na Dysku Google, usprawniając zarządzanie plikami i zapewniając łatwy dostęp.

 • Wspólne udostępnianie: integracja z Google Workspace umożliwia płynną współpracę nad powiązanymi dokumentami, slajdami i formularzami. Zmiany w jednej aplikacji mogą zostać odzwierciedlone w innych, zwiększając produktywność.

Bezpieczeństwo danych i prywatność: ochrona danych w Arkuszach Google

Bezpieczeństwo danych i prywatność są sprawą najwyższej wagi, szczególnie w przypadku poufnych informacji. W tej sekcji omówimy środki, jakie możesz podjąć, aby chronić swoje dane w Arkuszach Google i zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych.

1. Konfigurowanie uprawnień i kontroli dostępu:

 • Uprawnienia dostępu: Kontroluj, kto może wyświetlać, komentować i edytować Twój arkusz kalkulacyjny, klikając przycisk „Udostępnij” w prawym górnym rogu. Przypisz określone uprawnienia współpracownikom w oparciu o ich role i obowiązki.

 • Zaawansowane ustawienia udostępniania: Kliknij „Zaawansowane” w ustawieniach udostępniania, aby dostosować dostęp. Możesz ograniczyć dostęp do określonych użytkowników lub ustawić daty wygaśnięcia udostępnionych linków.

 • Udostępnianie linków: Zachowaj ostrożność podczas udostępniania linków, zwłaszcza jeśli Twoje dane są wrażliwe. Unikaj publicznego udostępniania arkuszy kalkulacyjnych, jeśli nie jest to konieczne.

2. Szyfrowanie i ochrona danych:

 • Szyfrowanie danych: Arkusze Google korzystają z szyfrowania, aby chronić Twoje dane podczas transmisji i przechowywania na serwerach Google. Jednak istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych danych po Twojej stronie.

 • Ochrona hasłem: chroń swoje konto Google silnym, unikalnym hasłem. Dodatkowo rozważ włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), aby uzyskać dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

 • Ochrona arkuszy: korzystaj z wbudowanych funkcji Arkuszy Google, takich jak ochrona arkuszy lub zakresów hasłami, aby ograniczyć dostęp do określonych części arkusza kalkulacyjnego.

3. Zgodność z przepisami o ochronie danych (np. RODO):

 • Minimalizacja danych: Gromadź i przechowuj wyłącznie dane niezbędne do zamierzonego celu. Unikaj niepotrzebnego przechowywania danych.

 • Zgoda użytkownika: Jeśli gromadzisz dane osobowe, upewnij się, że masz odpowiednie mechanizmy wyrażania zgody, zwłaszcza jeśli działasz zgodnie z przepisami takimi jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

 • Usuwanie danych: Bądź przygotowany na usunięcie danych na żądanie i wdróż procesy zapewniające zgodność z prawami osób, których dane dotyczą, takimi jak prawo do bycia zapomnianym.

4. Porady dot. zwiększenia bezpieczeństwa:

 • Regularne kopie zapasowe: twórz kopie zapasowe najważniejszych arkuszy kalkulacyjnych, aby ograniczyć ryzyko utraty danych.

 • Regularne audyty: okresowo przeglądaj ustawienia udostępniania i uprawnienia dostępu, aby upewnić się, że odpowiadają Twoim bieżącym potrzebom.

 • Szkolenie użytkowników: przeszkol swój zespół w zakresie bezpieczeństwa danych, podkreślając znaczenie higieny haseł i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi.

Stosując się do tych środków, możesz spokojnie pracować z wrażliwymi danymi w Arkuszach Google, minimalizując jednocześnie potencjalne ryzyko.

shutterstock_1626375430.webp

Arkusze Google - automatyzacja pracy

Automatyzacja może znacząco zwiększyć efektywność poprzez ograniczenie ręcznego wprowadzania danych i powtarzalnych zadań. W tej sekcji omówimy techniki automatyzacji w Arkuszach Google, które mogą pomóc Ci usprawnić przepływ pracy.

1. Wprowadzenie do skryptu Google Apps:

 • Co to jest Google Apps Script: Google Apps Script to język skryptowy oparty na JavaScript, który pozwala automatyzować zadania i rozszerzać funkcjonalność aplikacji Google Workspace, w tym Arkuszy Google.

 • Dostęp do Apps Script: aby uzyskać dostęp do Google Apps Script w swoim Arkuszu Google, wybierz „Rozszerzenia” > „Apps Script”.

2. Tworzenie niestandardowych skryptów do automatyzacji danych:

 • Pisanie skryptów: możesz tworzyć niestandardowe skrypty w Google Apps Script, aby zautomatyzować powtarzalne zadania. Można na przykład napisać skrypt, który będzie automatycznie sortował i organizował dane, wysyłał powiadomienia e-mail na podstawie określonych warunków lub generował raporty.

 • Edytor skryptów: Użyj wbudowanego edytora skryptów, aby pisać, edytować i zarządzać swoimi skryptami. Google udostępnia dokumentację i zasoby, które pomogą Ci rozpocząć pracę ze skryptami.

3. Korzystanie z Formularzy Google do wprowadzania danych:

 • Zbieranie danych: Formularze Google to potężne narzędzie do zbierania danych od respondentów. Możesz tworzyć formularze do zbierania informacji, a dane są automatycznie zapisywane w Arkuszu Google.

 • Integracja: połącz swój formularz Google z arkuszem Google, aby zautomatyzować wprowadzanie danych. Odpowiedzi są natychmiast rejestrowane w podłączonym arkuszu kalkulacyjnym, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych.

4. Importowanie danych ze źródeł zewnętrznych:

 • Import danych: Arkusze Google umożliwiają importowanie danych z różnych źródeł zewnętrznych, w tym innych arkuszy kalkulacyjnych, stron internetowych, a nawet baz danych.

 • Połączenie danych: Twórz połączenia danych, które automatycznie aktualizują Twój arkusz o najnowsze informacje ze źródła, zapewniając, że Twoje dane są zawsze aktualne.

Podsumowanie

Biznes jest pełen istotnych danych, a umiejętność skutecznego zarządzania, analizowania i wizualizowania informacji to umiejętność wykraczająca poza pojedyncze branże i role. W tym obszernym przewodniku omówiliśmy zawiłości zarządzania danymi w Arkuszach Google i metody ich organizacji.

Arkusze Google dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi, możliwościom współpracy i zaawansowanym funkcjom stanowią wszechstronną platformę do zarządzania danymi i ich analizy. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, który chce zacząć, czy doświadczonym profesjonalistą, który chce udoskonalić swoje umiejętności, ten przewodnik wyposaży Cię w wiedzę i niezbędne narzędzia.

FAQ

P: Co to są Arkusze Google i dlaczego warto ich używać do zarządzania danymi? O: Arkusze Google to działające w chmurze oprogramowanie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych będące częścią pakietu Google Workspace. To idealny wybór do zarządzania danymi, ponieważ oferuje współpracę w czasie rzeczywistym, dostępność z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym oraz szeroką gamę narzędzi do analizy i wizualizacji danych.

P: Czy korzystanie z Arkuszy Google jest bezpłatne? O: Tak, Arkusze Google oferują bezpłatną wersję z podstawowymi funkcjami, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem konta Google. Google Workspace, wcześniej znany jako G Suite, zapewnia dodatkowe funkcje i opcje przechowywania w ramach planów subskrypcji.

P: Jakie są podstawowe skróty klawiaturowe w Arkuszach Google? O: Arkusze Google oferują różne skróty klawiaturowe zwiększające wydajność. Niektóre z podstawowych to Ctrl + C (Cmd + C na Macu) do kopiowania, Ctrl + V (Cmd + V na Macu) do wklejania, Ctrl + Z (Cmd + Z na Macu) do cofania zmian i Ctrl + F (Cmd + F na komputerze Mac) do wyszukiwania danych.

P: Jaka jest różnica między Arkuszami Google a Microsoft Excel? O: Zarówno Arkusze Google, jak i Microsoft Excel to aplikacje arkuszy kalkulacyjnych, ale Arkusze Google działają w chmurze i oferują funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu idealnie nadają się do pracy zespołowej i pracy zdalnej. Z drugiej strony Excel jest oparty na komputerach stacjonarnych i ma bardziej zaawansowane funkcje w niektórych obszarach.

Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
6 skutecznych narzędzi wykrywających treści, które generuje sztuczna inteligencja (AI)
Spis treści
Arkusze Google - podstawy Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego Wskazówki dotyczące wprowadzania i formatowania danych Organizowanie danych Analiza i wizualizacja w Arkuszach Google Wspólne zarządzanie danymi Bezpieczeństwo danych i prywatność: ochrona danych w Arkuszach Google Arkusze Google - automatyzacja pracy Podsumowanie FAQ
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
13 min