Więcej narzędzi

Zrób więcej z Bitrix24!

Bitrix24 posiada ponad 35 narzędzi, w tym:

  • System śledzenia zadań i helpdesk
  • Zarządzanie wiedzą
  • Automatyzacja pracy
  • Raporty
  • Zarządzanie dokumentami

Puls firmy

Puls firmy pomaga poprawić adopcję i zaangażowanie wśród użytkowników w Twojej firmie. Można przeglądać aktywności w intranecie w podziale na rodzaje działalności, takie jak zadania, aplikacje mobilne, CRM itp. Puls pokazuje, jakie narzędzia są najbardziej przyjęte i jak użytkownicy wdrażają intranet do swoich codziennych obowiązków.

Administratorzy oraz inni osoby na kierowniczych stanowiskach mogą udostępnić swoim pracownikom pomocnicze wiadomości za pośrednictwem Tablicy Aktywności, aby zachęcić do korzystania z różnych narzędzi i ogólnego zaangażowania.

Ograniczenia dostępu przez IP

Możesz zezwolić poszczególnym użytkownikom i działam na dostęp do usługi tylko z wybranych adresów IP. Na przykład, każdy może mieć dostęp do Bitrix24 z sieci lokalnej, ale tylko niektórzy mogą uzyskać dostęp z urządzeń przenośnych lub z domu, również tylko wybrane z nich będą mogli uzyskać dostęp z dowolnej lokalizacji.

* Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji Bitrix24 Cloud.

Zarządzanie rekordami (listy)

Listy pomagają zarządzać danymi intranetu, opartymi na rekordach. Listy dostawców, katalogi produktów, listy wydatków itp. Filtry, sortowanie, wyświetlanie kolumny, edycja grup, łatwe przypisywanie uprawnień dostępu, import i eksport - listy zawierają wyczerpujący zestaw ustawień. Oprócz tworzenia list w Bitrix24 istnieje dwukierunkowa synchronizacja z listami programu SharePoint, która jest dostępna dla użytkowników na własnym serwerze.

Formularze internetowe *

Moduł formularze internetowych udostępnia funkcje do tworzenia i publikowania formularzy internetowych (ankiety, formularze zgłoszeń i komentarzy itp.). Dzięki formularzom można gromadzić różne dane wewnątrz i na zewnątrz firmy w jak najbardziej wygodny sposób!

* Dostępne w wersjach Bitrix24 na własnym serwerze.

10.000.000+ organizacji już używa Bitrix24

e-Learning * (e-Nauczanie)

Funkcja e-Learning umożliwia tworzenie internetowych kursów szkoleniowych, przeprowadzanie testów i certyfikowanie użytkowników. Możesz utworzyć nieograniczoną liczbę kursów i testów online dla pracowników lub dla osób z w ekstranecie.

Wszystkie wyniki osiągnięte przez pracownika / uczestnika są rejestrowane i można je znaleźć w dzienniku.

* Dostępne w wersjach Bitrix24 sna własnym serwerze.

Helpdesk *

Bitrix24 posiada profesjonalną usługę pomocy technicznej, która przeprowadza pomóc techniczną i tworzyć przejrzysty i efektywny system dla użytkowników. Żądanie pomocnicze może być utworzony przez wypełnienie specjalnego formularza w intranecie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skonfigurowanej do tworzenia żądań pomocy technicznej.

* Dostępne w wersjach Bitrix24 na własnym serwerze.

Zaawansowana Integracja

Bitrix24 jest połączony z zadaniami, kontaktami i kalendarzami programu MS Outlook (integracja dwukierunkowa korzysta z list SharePoint w opartych o SOAP). Łącznik MS Exchange Server 2007/2010 służy do synchronizacji kalendarzy, zadań i kontaktów w intranecie z serwera MS Exchange. Poza tym Bitrix24 integruje się z produktami Google i Apple dzięki obsłudze formatów CalDAV i CardDAV. Nasz produkt obsługuje integrację z usługą Active Directory / LDAP, która zapewnia portalowi scentralizowaną metodę zarządzania danymi.

Dostosowanie produktu i dostępność kodu źródłowego *

Proste edytowanie treści, układów i struktury pozwala na szybkie dostosowanie intranetu. Bitrix24 obsługuje AJAX / Active-X oraz interfejs, który można również dostosować, z elastycznymi ustawieniami i funkcją „przeciągnij i upuść”. Produkt jest dostarczany z pełnym kodem źródłowym i otwartym interfejsem API, co oznacza, że można zmieniać zarówno treść, jak i wygląd swojego intranetu w dowolnym momencie. Oprócz kilku układów i kolorów schematów można tworzyć i zarządzać nieograniczoną liczbą szablonów w swoim Bitrix24.

* Dostępne w wersjach Bitrix24 na własnym serwerze.

Wiele działów *

Przydatną funkcją jest funkcja podziału portalów intranetu dla każdego działu. Ta funkcja została specjalnie zaprojektowana dla firm z wieloma biurami i lokalizacjami oddziałów, które wymagają większej autonomii. W istocie każdy oddział może mieć własny intranet, który ma oddzielną strukturę i wygląd. Pracownicy mogą uzyskać dostęp do intranetu swojej firmy, intranetu swojego działu i, w zależności od ustawień, intranetów innych działów.

* Dostępne w wersjach Bitrix24 na własnym serwerze.

Gotowy, aby przetestować?