Więcej narzędzi

Zrób więcej z Bitrix24!

Bitrix24 posiada ponad 35 narzędzi, w tym:

  • System śledzenia zadań i helpdesk
  • Zarządzanie wiedzą
  • Automatyzacja pracy
  • Raporty
  • Zarządzanie dokumentami
1-Do-more

Puls firmy

Puls firmy pomaga poprawić adopcję i zaangażowanie wśród użytkowników w Twojej firmie. Można przeglądać aktywności w intranecie w podziale na rodzaje działalności, takie jak zadania, aplikacje mobilne, CRM itp. Puls pokazuje, jakie narzędzia są najbardziej przyjęte i jak użytkownicy wdrażają intranet do swoich codziennych obowiązków.

Administratorzy oraz inni osoby na kierowniczych stanowiskach mogą udostępnić swoim pracownikom pomocnicze wiadomości za pośrednictwem Tablicy Aktywności, aby zachęcić do korzystania z różnych narzędzi i ogólnego zaangażowania.

2-Company-Pulse

Ograniczenia dostępu przez IP

Możesz zezwolić poszczególnym użytkownikom i działam na dostęp do usługi tylko z wybranych adresów IP. Na przykład, każdy może mieć dostęp do Bitrix24 z sieci lokalnej, ale tylko niektórzy mogą uzyskać dostęp z urządzeń przenośnych lub z domu, również tylko wybrane z nich będą mogli uzyskać dostęp z dowolnej lokalizacji.

* Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji Bitrix24 Cloud.

3-Access-limitations

Zarządzanie rekordami (listy)

Listy pomagają zarządzać danymi intranetu, opartymi na rekordach. Listy dostawców, katalogi produktów, listy wydatków itp. Filtry, sortowanie, wyświetlanie kolumny, edycja grup, łatwe przypisywanie uprawnień dostępu, import i eksport - listy zawierają wyczerpujący zestaw ustawień. Oprócz tworzenia list w Bitrix24 istnieje dwukierunkowa synchronizacja z listami programu SharePoint, która jest dostępna dla użytkowników na własnym serwerze.

lists-en

Formularze internetowe *

Moduł formularze internetowych udostępnia funkcje do tworzenia i publikowania formularzy internetowych (ankiety, formularze zgłoszeń i komentarzy itp.). Dzięki formularzom można gromadzić różne dane wewnątrz i na zewnątrz firmy w jak najbardziej wygodny sposób!

* Dostępne w wersjach Bitrix24 na własnym serwerze.

web_forms
12.000.000+ organizacji już używa Bitrix24

e-Learning * (e-Nauczanie)

Funkcja e-Learning umożliwia tworzenie internetowych kursów szkoleniowych, przeprowadzanie testów i certyfikowanie użytkowników. Możesz utworzyć nieograniczoną liczbę kursów i testów online dla pracowników lub dla osób z w ekstranecie.

Wszystkie wyniki osiągnięte przez pracownika / uczestnika są rejestrowane i można je znaleźć w dzienniku.

* Dostępne w wersjach Bitrix24 sna własnym serwerze.

elearning-en

Helpdesk *

Bitrix24 posiada profesjonalną usługę pomocy technicznej, która przeprowadza pomóc techniczną i tworzyć przejrzysty i efektywny system dla użytkowników. Żądanie pomocnicze może być utworzony przez wypełnienie specjalnego formularza w intranecie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skonfigurowanej do tworzenia żądań pomocy technicznej.

* Dostępne w wersjach Bitrix24 na własnym serwerze.

support

Zaawansowana Integracja

Bitrix24 jest połączony z zadaniami, kontaktami i kalendarzami programu MS Outlook (integracja dwukierunkowa korzysta z list SharePoint w opartych o SOAP). Łącznik MS Exchange Server 2007/2010 służy do synchronizacji kalendarzy, zadań i kontaktów w intranecie z serwera MS Exchange. Poza tym Bitrix24 integruje się z produktami Google i Apple dzięki obsłudze formatów CalDAV i CardDAV. Nasz produkt obsługuje integrację z usługą Active Directory / LDAP, która zapewnia portalowi scentralizowaną metodę zarządzania danymi.

advanced_integr

Dostosowanie produktu i dostępność kodu źródłowego *

Proste edytowanie treści, układów i struktury pozwala na szybkie dostosowanie intranetu. Bitrix24 obsługuje AJAX / Active-X oraz interfejs, który można również dostosować, z elastycznymi ustawieniami i funkcją „przeciągnij i upuść”. Produkt jest dostarczany z pełnym kodem źródłowym i otwartym interfejsem API, co oznacza, że można zmieniać zarówno treść, jak i wygląd swojego intranetu w dowolnym momencie. Oprócz kilku układów i kolorów schematów można tworzyć i zarządzać nieograniczoną liczbą szablonów w swoim Bitrix24.

* Dostępne w wersjach Bitrix24 na własnym serwerze.

site_template

Wiele działów *

Przydatną funkcją jest funkcja podziału portalów intranetu dla każdego działu. Ta funkcja została specjalnie zaprojektowana dla firm z wieloma biurami i lokalizacjami oddziałów, które wymagają większej autonomii. W istocie każdy oddział może mieć własny intranet, który ma oddzielną strukturę i wygląd. Pracownicy mogą uzyskać dostęp do intranetu swojej firmy, intranetu swojego działu i, w zależności od ustawień, intranetów innych działów.

* Dostępne w wersjach Bitrix24 na własnym serwerze.

muti_dep
Gotowy, aby przetestować?