Czatboty i sztuczna inteligencja w służbie lepszej obsługi klienta

12 min czytania
Zespół Bitrix24
25 marca 2024
Odświezone: 27 marca 2024
Czatboty i sztuczna inteligencja w służbie lepszej obsługi klienta

W świecie zdominowanym przez technologię i wszechobecną cyfryzację, oczekiwania konsumentów rosną w zawrotnym tempie. Nie wystarczy już standardowa obsługa klienta – klienci pragną natychmiastowej reakcji, spersonalizowanych rozwiązań i całodobowej dostępności. W odpowiedzi na te potrzeby, sztuczna inteligencja (AI) wyłania się jako potężny sojusznik firm, oferując rewolucyjne rozwiązania w dziedzinie obsługi klienta.

Wraz z rozwojem technologii AI obserwujemy fascynującą transformację tradycyjnych modeli obsługi klienta. Przykładem może być firma Sephora, która wdrożyła chatbot o imieniu Sephora Assistant. Ten wirtualny konsultant udziela spersonalizowanych porad kosmetycznych, rekomenduje produkty i pomaga w zakupach, co znacząco zwiększyło satysfakcję i lojalność klientek.

Oczywiście, wdrażanie AI w obsłudze klienta wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Koszty implementacji, konieczność szkoleń personelu i zapewnienie bezpieczeństwa danych to tylko niektóre z nich. Mimo to, korzyści płynące z zastosowania tych rozwiązań, zdecydowanie przeważają nad potencjalnymi problemami.

Czatboty i sztuczna inteligencja stanowią potężną siłę napędową w rewolucji obsługi klienta. Te innowacyjne rozwiązania oferują szereg korzyści, zarówno dla firm, jak i konsumentów. 

Jak działają chatboty i AI w obsłudze klienta?

Definicja AI i czatbotów

Sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem systemów inteligentnych, które potrafią naśladować ludzkie procesy poznawcze, takie jak uczenie się, rozumienie i rozwiązywanie problemów. AI w obsłudze klienta, może być wykorzystywane do automatyzacji zadań, analizowania danych i personalizowania interakcji z klientami.

Czatbot to program komputerowy - teraz już coraz częściej oparty na AI, który symuluje rozmowę z użytkownikiem. Czatboty mogą być wykorzystywane w różnych kontekstach, w tym w obsłudze klienta, marketingu i edukacji. Chatboty mogą odpowiadać na pytania, udzielać wsparcia i rozwiązywać problemy zgłaszane przez klientów.

Istnieje kilka rodzajów chatbotów, ale najczęściej spotykane to:

 • Chatboty oparte na regułach: te chatboty działają na podstawie zestawu predefiniowanych reguł i instrukcji. Są one w stanie odpowiedzieć na proste pytania i wykonać proste zadania, ale nie są w stanie zrozumieć niuansów języka ludzkiego.

 • Chatboty oparte na modelach językowych: Te chatboty są bardziej zaawansowane i wykorzystują modele językowe do zrozumienia intencji użytkownika i generowania odpowiedzi. Modele językowe są trenowane na dużych zestawach danych tekstowych, co pozwala im na zrozumienie szerokiego zakresu pytań i zdań.

 • Chatboty hybrydowe: Te chatboty łączą w sobie cechy chatbotów opartych na regułach i modelach językowych. Oznacza to, że są one w stanie odpowiedzieć na proste pytania i wykonać proste zadania, ale są również w stanie zrozumieć niuanse języka ludzkiego i generować bardziej spersonalizowane odpowiedzi.

Krótka historia rozwoju technologii AI i jej zastosowań w biznesie

Sztuczna inteligencja jest dziedziną stosunkowo młodą, ale jej rozwój nabrał tempa w ostatnich latach. Wynika to z kilku czynników, w tym z dostępności większej mocy obliczeniowej, większych zbiorów danych i lepszych algorytmów.

Wraz z rozwojem AI, coraz więcej firm zaczęło wykorzystywać tę technologię w swoich biznesach. AI jest wykorzystywana w różnych obszarach, w tym w marketingu, sprzedaży, obsłudze klienta i zarządzaniu ryzykiem.

Czatboty i sztuczna inteligencja w służbie lepszej obsługi klienta

Korzyści zastosowania AI w obsłudze klienta

Wdrażanie AI w obsłudze klienta niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla firm, jak i samych konsumentów. Oto kilka kluczowych przykładów:

1. Dostępność 24/7:

Czatboty oparte na AI mogą obsługiwać klientów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, co z kolei eliminuje problem stref czasowych i zapewnia natychmiastową reakcję na potrzeby klienta. Bez względu na porę dnia czy nocy, klienci mogą uzyskać niezbędne informacje, złożyć reklamację lub rozwiązać problem bez konieczności oczekiwania na kontakt z konsultantem.

2. Spersonalizowane doświadczenia:

AI pozwala na analizę danych o klientach, ich preferencjach i historii zakupów. Dzięki temu chatboty mogą oferować spersonalizowane rekomendacje produktów, dopasowane do indywidualnych potrzeb i gustów. Pozwala to na budowanie relacji opartych na zaufaniu i zrozumieniu, co przekłada się na większą satysfakcję i lojalność klienta.

3. Szybkość i precyzja:

Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak odpowiadanie na FAQ czy udzielanie informacji o produktach, pozwala na błyskawiczne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów. Czatboty oparte na AI mogą błyskawicznie wyszukiwać informacje w obszernych bazach danych, co znacząco skraca czas oczekiwania na odpowiedź.

4. Redukcja kosztów:

Automatyzacja obsługi klienta pozwala na redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem i utrzymaniem działu obsługi klienta. Czatboty mogą przejąć znaczną część obowiązków konsultantów, co pozwala firmom na optymalizację zasobów ludzkich i finansowych.

5. Skalowalność:

W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli obsługi klienta, rozwiązania oparte na AI są skalowalne i mogą obsługiwać dowolną liczbę klientów bez konieczności zwiększania liczby pracowników. Jest to szczególnie ważne dla firm, które doświadczają sezonowych wzrostów natężenia ruchu lub prowadzą działalność na globalnym rynku.

6. Lepsze zrozumienie klienta:

AI pozwala na analizę interakcji z klientami i gromadzenie cennych danych na temat ich preferencji, potrzeb i problemów. Te dane mogą być następnie wykorzystane do ulepszania produktów i usług, a także do tworzenia bardziej spersonalizowanych strategii marketingowych.

7. Zwiększenie satysfakcji klienta:

Szybka reakcja, spersonalizowane podejście i sprawne rozwiązywanie problemów to czynniki, które znacząco wpływają na satysfakcję klienta. Badania pokazują, że klienci coraz chętniej korzystają z chatbotów, oczywiście tylko wtedy, gdy spełniają one swoje zadania - ponieważ przy dzisiejszym poziomie technologii, nadal mają tendencję do powierzchownego, a nawet błędnego rozumienia zapytań.

Generul leady za pomocą narzędzi opartych na AI od Bitrix24

Wypróbuj za darmo już dziś

Analiza wpływu AI i czatbotów na tradycyjne metody obsługi klienta

Wprowadzenie tych rozwiązań do obsługi klienta stanowi punkt zwrotny w ewolucji interakcji między firmami a ich klientami. Zmiany te dotykają rdzenia tradycyjnych metod obsługi, przekształcając zarówno oczekiwania klientów, jak i operacyjne podejścia firm do obsługi zapytań. Poniżej przedstawiono, jak AI i czatboty wpływają na tradycyjne praktyki obsługi klienta.

Zmiana roli pracowników obsługi klienta

Tradycyjne modele obsługi klienta opierały się głównie na interakcjach ludzkich, z pracownikami obsługi pełniącymi kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów i udzielaniu odpowiedzi. Ta dynamika się zmienia, przekierowując rutynowe i powtarzalne zadania na systemy automatyczne. To z kolei wymusza na firmach przekwalifikowanie swoich zespołów obsługi klienta, aby mogli oni skupić się na bardziej złożonych interakcjach, które wymagają ludzkiego elementu i empatii.

Przekształcenie punktów kontaktu z klientem

Rozszerzają one możliwości dotarcia do klientów poprzez różnorodne kanały cyfrowe, takie jak strony internetowe, aplikacje mobilne czy media społecznościowe. Tradycyjne kanały kontaktu, takie jak telefonia czy bezpośrednia obsługa w punktach sprzedaży, nie znikają, lecz ich rola ewoluuje. Klienci oczekują teraz płynnego przejścia między różnymi kanałami, co stanowi wyzwanie dla firm przyzwyczajonych do bardziej sfragmentaryzowanego podejścia.

Zmiana oczekiwań klientów

Dostępność czatbotów i rozwiązań opartych na AI nauczyła klientów oczekiwać szybszych i bardziej dostępnych form obsługi. Gdzie tradycyjne metody często wiązały się z długimi czasami oczekiwania i ograniczoną dostępnością poza standardowymi godzinami pracy, AI oferuje natychmiastową reakcję 24/7. To przesuwa punkt ciężkości w oczekiwaniach klientów, stawiając przed firmami wyzwanie dostosowania się do nowej normy dostępności i szybkości odpowiedzi.

Rewolucja w zarządzaniu danymi klienta

Wykorzystanie AI w obsłudze klienta niesie za sobą również zmiany w sposobie, w jaki firmy zbierają, analizują i wykorzystują dane klientów. Tradycyjne metody często polegały na manualnej analizie i segmentacji. AI umożliwia automatyczne gromadzenie wglądów i trendów w zachowaniach klientów, co pozwala na bardziej celowe i skuteczne podejście do obsługi. Jednakże wymaga to od firm posiadania zaawansowanych systemów do zarządzania danymi oraz polityk prywatności, które chronią informacje klientów.

Czatboty i sztuczna inteligencja w służbie lepszej obsługi klienta

Problemy i ograniczenia

Choć chatboty i AI oferują szereg korzyści w obsłudze klienta, ich wdrażanie wiąże się również z pewnymi wyzwaniami i ograniczeniami, o których należy pamiętać:

1. Ograniczenia językowe:

Czatboty mogą napotkać problemy z rozumieniem niuansów języka, co może prowadzić do błędnych interpretacji i frustracji klienta. Szczególnie problematyczne mogą być dialekty, slang i wyrażenia potoczne.

2. Brak empatii:

Czatboty nie są w stanie odczuwać i rozumieć emocji klienta. W przypadku złożonych problemów lub silnych emocji klienta, chatbot może nie być w stanie udzielić odpowiedniego wsparcia.

3. Ryzyko błędnych informacji:

Czatboty opierają się na algorytmach i bazach danych, które mogą zawierać błędy. Należy zadbać o rzetelność i aktualność informacji dostarczanych przez chatbota.

4. Problemy techniczne:

Awarie systemu, błędy oprogramowania lub problemy z łącznością internetową mogą negatywnie wpływać na działanie chatbotów i dostępność obsługi klienta.

5. Koszty wdrażania:

Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie zaawansowanych chatbotów opartych na AI może wiązać się ze znacznymi kosztami, co może być barierą dla małych firm.

6. Konieczność szkoleń:

Wdrożenie AI w obsłudze klienta wymaga odpowiedniego przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i zarządzania chatbotami.

7. Zaufanie i bezpieczeństwo:

Klienci mogą obawiać się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych i poufnych informacji przekazywanych chatbotom. Ważne jest, aby zapewnić transparentność i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Problemy zgłaszane przez klientów:

 • Nieporozumienia: Klienci często zgłaszają problemy z jasnym i precyzyjnym formułowaniem swoich pytań, co prowadzi do błędnych interpretacji ze strony chatbota.

 • Frustracja: Brak możliwości skontaktowania się z ludzkim konsultantem w przypadku skomplikowanych problemów może frustrować klientów.

 • Błędy merytoryczne: Nieprawidłowe lub nieaktualne informacje dostarczane przez chatbota mogą negatywnie wpływać na wizerunek firmy.

Czatboty i sztuczna inteligencja w służbie lepszej obsługi klienta

Praktyczne wskazówki dla firm

Wdrażanie AI w obsłudze klienta niesie ze sobą szereg korzyści, ale wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. W tej sekcji przedstawimy praktyczne wskazówki, które pomogą firmom w różnych branżach skutecznie wdrożyć te technologie, zmaksymalizować ich opłacalność i zapewnić zgodność z prawem.

1. Określ cele i potrzeby:

Zanim wdrożysz chatboty i AI, ważne jest, aby dokładnie określić cele, które chcesz osiągnąć. Zastanów się, jakie zadania mają one zautomatyzować, jakie problemy rozwiązywać i jakich obszarów obsługi klienta dotyczyć. Dokładna analiza potrzeb Twojej firmy i jej klientów pomoże Ci wybrać odpowiednią technologię i funkcje chatbota.

2. Wybierz odpowiednią technologię:

Dostępne są różne rodzaje chatbotów i platform AI, o różnym poziomie zaawansowania i funkcjonalności. Wybór odpowiedniej technologii zależy od:

 • Specyfiki Twojej firmy: rozmiar, branża, model biznesowy i budżet to czynniki, które należy wziąć pod uwagę.

 • Poziom skomplikowania zadań: Proste zadania, takie jak odpowiadanie na FAQ, mogą być zautomatyzowane przez proste chatboty oparte na regułach. Bardziej złożone zadania, takie jak negocjacje cenowe lub rozwiązywanie problemów technicznych, wymagają bardziej zaawansowanych chatbotów opartych na AI.

 • Funkcje, które chcesz wdrożyć: Chatboty mogą oferować różne funkcje, takie jak rozpoznawanie mowy naturalnej, integracja z innymi systemami, personalizacja i analityka.

3. Stwórz wartościowe treści:

Dialogi z chatbotem powinny być pouczające, angażujące i precyzyjne. Zadbaj o rzetelność i aktualność informacji dostarczanych przez chatbota. Pamiętaj o języku odpowiednim do Twojej grupy docelowej i tonie dopasowanym do wizerunku firmy.

4. Zapewnij integrację z innymi systemami:

Połącz chatbota z CRM, systemem płatności i innymi kluczowymi systemami, aby zapewnić spójność i efektywność obsługi klienta. Integracja pozwoli chatbotowi na dostęp do informacji o kliencie, historii jego zakupów i preferencjach, co umożliwi spersonalizowane podejście i szybsze rozwiązywanie problemów.

5. Monitoruj i analizuj:

Regularnie monitoruj działanie chatbota i analizuj dane o jego użytkowaniu. Na podstawie tej analizy optymalizuj dialogi, udoskonalaj funkcje i poprawiaj satysfakcję klienta. Monitorowanie obejmuje:

 • Analizę wskaźników KPI: Śledź wskaźniki, takie jak wskaźnik odpowiedzi (FCR), czas odpowiedzi i satysfakcja klienta, aby ocenić efektywność chatbota.

 • Analizę danych o użytkowaniu: identyfikuj popularne pytania, problemy zgłaszane przez klientów i błędy popełniane przez chatbota.

 • Użytkowe testy: przeprowadzaj testy z użytkownikami, aby uzyskać ich opinie na temat interfejsu, łatwości użycia i funkcjonalności chatbota.

Przykładowe pytania do analizy:

 • Jakie są najczęściej zadawane pytania?

 • Jakie problemy zgłaszają klienci?

 • Które funkcje chatbota są najczęściej używane?

 • Jakie błędy popełnia chatbot?

 • Jakie są opinie użytkowników na temat chatbota?

Maksymalizacja opłacalności wdrożenia chatbotów i AI

1. Skup się na automatyzacji rutynowych zadań:

Zautomatyzuj proste i powtarzalne czynności, aby odciążyć konsultantów i obniżyć koszty obsługi klienta. Chatboty mogą np. odpowiadać na FAQ, udzielać informacji o produktach, składać zamówienia i obsługiwać zwroty.

2. Zwiększ sprzedaż i konwersję:

Wykorzystaj chatbota do rekomendowania produktów, oferowania rabatów i ułatwiania procesu zakupu. Chatbot może np. prezentować produkty powiązane z tymi, które klient ogląda, oferować spersonalizowane rabaty i odpowiadać na pytania dotyczące produktu.

3. Zbieraj dane i analizuj trendy:

Wykorzystaj informacje z interakcji z chatbotem do ulepszania produktów, usług i strategii marketingowych. Chatbot może np. zbierać informacje o preferencjach klientach, trendach zakupowych i problemach z produktami.

4. Optymalizuj koszty:

Dokładnie analizuj koszty wdrożenia i utrzymania chatbotów i AI. Wybierz rozwiązania o najlepszym stosunku jakości do ceny i optymalizuj wykorzystanie zasobów.

5. Monitoruj ROI:

Regularnie monitoruj zwrot z inwestycji (ROI) w chatboty i AI. Analizuj wskaźniki, takie jak obniżenie kosztów obsługi klienta, wzrost sprzedaży i satysfakcja klienta.

Przydatne narzędzia i platformy:

 • Dialogflow: platforma do tworzenia zaawansowanych chatbotów opartych na sztucznej inteligencji.

 • Amazon Lex: Usługa AWS umożliwiająca tworzenie chatbotów i interfejsów głosowych.

 • Microsoft Bot Framework: Platforma do tworzenia i wdrażania chatbotów na różnych platformach.

 • Chatfuel: Narzędzie do tworzenia chatbotów bez potrzeby kodowania.

Podsumowanie

Przeanalizowaliśmy, w jaki sposób te innowacje wpływają na relacje między firmami a ich klientami, oferując nowe możliwości dla personalizacji usług, dostępności, efektywności operacyjnej oraz proaktywnego podejścia do obsługi. Omówiliśmy również, jak te zmiany wpływają na tradycyjne metody obsługi, w tym na rolę pracowników, oczekiwania klientów i zarządzanie danymi. Transformacja ta, choć wymagająca od firm dostosowania strategii i procesów, otwiera nowe ścieżki do budowania głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji z klientami.

Generul leady za pomocą narzędzi opartych na AI od Bitrix24

Wypróbuj za darmo już dziś

FAQ

Czy wdrożenie AI w obsłudze klienta jest kosztowne?

Koszt wdrożenia może się różnić w zależności od złożoności systemu i specyficznych potrzeb firmy. Jednakże, długoterminowe korzyści, takie jak zwiększona efektywność i satysfakcja klientów, często przewyższają początkowe inwestycje.

Jakie są główne problemy przy wdrażaniu?

Do największych problemów należą: zapewnienie wysokiej jakości danych do nauki maszynowej, utrzymanie zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności, oraz integracja z istniejącymi systemami i procesami obsługi klienta.

Jak zapewnić, że czatbot firmy działa zgodnie z prawem?

Firmy powinny stosować metody zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym regularne testy bezpieczeństwa, szyfrowanie danych oraz ścisłe przestrzeganie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO. Ponadto, ważne jest ciągłe monitorowanie i aktualizowanie systemów AI, aby zapobiegać potencjalnym lukom w zabezpieczeniach.

Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
17 Najlepszych Skryptów Cold Calling dla Agentów Nieruchomości
Spis treści
Jak działają chatboty i AI w obsłudze klienta? Definicja AI i czatbotów Krótka historia rozwoju technologii AI i jej zastosowań w biznesie Korzyści zastosowania AI w obsłudze klienta Analiza wpływu AI i czatbotów na tradycyjne metody obsługi klienta Problemy i ograniczenia Praktyczne wskazówki dla firm Maksymalizacja opłacalności wdrożenia chatbotów i AI Podsumowanie FAQ
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie
Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie
12 min czytania
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min czytania
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
13 min czytania