Articles Wykorzystanie Big Data w analizach biznesowych

Wykorzystanie Big Data w analizach biznesowych

Zespół Bitrix24
12 min
149
Opublikowano: 18 grudnia 2023
Zespół Bitrix24
Opublikowano: 18 grudnia 2023
Wykorzystanie Big Data w analizach biznesowych

Duże zbiory danych stanowią jeden z najcenniejszych zasobów współczesnych organizacji. Pojawienie się ich zrewolucjonizowało sposób, w jaki firmy – od start-upów po duże przedsiębiorstwa – działają i podejmują decyzje. Termin Big Data odnosi się do ogromnych ilości ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, które codziennie zalewają firmy. Jednak samo gromadzenie tych danych nie jest tym, co napędza transformację - to metody wyciągania na ich podstawie wniosków.

W przypadku firm każdej wielkości możliwość analizowania i interpretowania tego ogromnego repozytorium informacji może prowadzić do przełomowych odkryć, począwszy od zoptymalizowanych procesów operacyjnych po ulepszone doświadczenia klientów. Podobnie organizacje non-profit mogą wykorzystywać duże zbiory danych do realizacji swoich misji, czy to poprzez lepsze zrozumienie zachowań darczyńców, czy dokładniejszy pomiar wpływu swoich programów. W tym sensie big data to nie tylko trend technologiczny, ale kluczowy czynnik w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Kiedy zagłębiamy się w tajniki wykorzystania dużych zbiorów danych do wnikliwego podejmowania decyzji, niezwykle ważne jest zrozumienie ich wieloaspektowego charakteru i tego, jak krzyżuje się z różnymi aspektami operacji biznesowych. Celem tego przewodnika jest objaśnienie wielkich zbiorów danych i przedstawienie planu działania organizacjom pragnącym wykorzystać ich moc. Niezależnie od tego, czy chcesz udoskonalić swoje strategie marketingowe, usprawnić operacje, czy zwiększyć zaangażowanie klientów, duże zbiory danych mają kluczowe znaczenie. 

Czym jest Big Data?

Termin „big data” to coś więcej niż tylko modne hasło marketingowe, reprezentuje ekspansywną dziedzinę, która obejmuje radzenie sobie ze zbiorami danych tak dużymi i złożonymi, że tradycyjne aplikacje do przetwarzania są niewystarczające. Zrozumienie dużych zbiorów zaczyna się od rozpoznania ich czterech kluczowych cech: objętości, różnorodności, prędkości i prawdziwości.

 • Objętość odnosi się do ogromnej ilości danych generowanych w każdej sekundzie. Od postów w mediach społecznościowych po zapisy transakcji – ilość danych tworzonych przez firmy i użytkowników jest ogromna i stale rośnie. Na przykład duży sprzedawca detaliczny może przetwarzać miliony transakcji klientów dziennie, a każda z nich generuje dane.

 • Różnorodność odnosi się do różnorodnych typów dostępnych danych. Obejmuje to dane ustrukturyzowane, takie jak rekordy w bazach danych, dane nieustrukturyzowane, takie jak wiadomości e-mail i treści w mediach społecznościowych, oraz dane częściowo ustrukturyzowane, takie jak pliki XML. Każdy typ danych oferuje unikalne spostrzeżenia i wyzwania w zakresie przetwarzania i analizy.

 • Prędkość to prędkość, z jaką generowane są nowe dane oraz tempo, w jakim należy je przetwarzać i analizować. W dobie Internetu dane tworzone są w czasie rzeczywistym i często wymagają natychmiastowej analizy, aby były wartościowe. Na przykład platformy mediów społecznościowych generują w każdej chwili ogromne ilości danych, które można analizować w celu uzyskania natychmiastowego wglądu w zachowania użytkowników.

 • Prawdziwość dotyczy jakości i wiarygodności danych. Przy ogromnej ilości dostępnych danych zapewnienie ich dokładności i spójności ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji. Zła jakość danych może prowadzić do błędnych wniosków i błędnych decyzji biznesowych.

Wykorzystanie Big Data w analizach biznesowych

Różne branże generują i wykorzystują duże zbiory danych na różne sposoby. Na przykład firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną analizują historię zakupów i preferencje klientów, aby dostosować strategie marketingowe. Organizacje opieki zdrowotnej wykorzystują je do poprawy opieki nad pacjentami i przewidywania epidemii. W sektorze finansowym wykorzystywane są do zarządzania ryzykiem i wykrywania oszustw.

Zrozumienie tych aspektów jest pierwszym krokiem do wykorzystania ich mocy. Biorąc pod uwagę ilość, różnorodność, szybkość i prawdziwość danych, organizacje mogą zacząć opracowywać strategie skutecznego gromadzenia, analizowania i wykorzystywania tych informacji. Na tej drodze najważniejsze staje się wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technologii. 

Znaczenie Big Data w biznesie

Big data w biznesie stały się kluczowym zasobem dla organizacji pragnących zdobyć przewagę nad konkurencją. Ich znaczenie rozciąga się na różne aspekty operacji biznesowych, oferując wgląd, który może prowadzić do lepszych decyzji, zwiększonej wydajności i zwiększenia rentowności.

 • Strategiczne podejmowanie decyzji: Big Data pozwala firmom podejmować świadome decyzje, zapewniając kompleksowy obraz rynku, konkurentów i klientów. Na przykład analizując trendy rynkowe i zachowania konsumentów, firmy mogą opracowywać produkty spełniające zmieniające się potrzeby klientów. To podejście oparte na danych ogranicza domysły i umożliwia bardziej strategiczne planowanie.

 • Poprawa doświadczeń konsumentów: dzisiejsi klienci oczekują obsługi na najwyższym poziomie. Analityka Big Data pomaga firmom zrozumieć indywidualne preferencje i zachowania klientów, umożliwiając im dostosowanie produktów, usług i komunikacji. Personalizacja z kolei prowadzi do zwiększenia zadowolenia i lojalności klientów.

 • Efektywność operacyjna: analizując duże zbiory danych, firmy mogą zidentyfikować nieefektywności i obszary wymagające poprawy. Na przykład firmy logistyczne wykorzystują je do optymalizacji tras i zmniejszania zużycia paliwa, podczas gdy producenci analizują dane produkcyjne, aby zmniejszyć ilość odpadów i poprawić jakość.

 • Innowacyjne produkty i usługi: wnioski płynące ze zbiorów danych prowadzą do opracowania nowych i innowacyjnych produktów i usług. Firmy mogą identyfikować niezaspokojone potrzeby lub pojawiające się trendy, analizując dane rynkowe i klientów, co prowadzi do innowacji, które pozwolą im wyprzedzić konkurencję.

 • Zarządzanie ryzykiem: Big data odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu i łagodzeniu ryzyka. Instytucje finansowe wykorzystują na przykład duże zbiory danych do wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym i oceny ryzyka kredytowego. Podobnie firmy mogą analizować różne czynniki ryzyka, aby chronić swoją działalność i reputację.

 • Korzyści dla organizacji non-profit: Organizacje non-profit mogą wykorzystywać je do usprawniania działań związanych ze zbieraniem funduszy, zrozumienia wpływu swoich programów i usprawnienia świadczenia usług. Analizując dane darczyńców, organizacje non-profit mogą dostosować swoje strategie docierania do celu, aby zwiększyć zaangażowanie i darowizny.

Znaczenie Big Data w biznesie

Technologie i narzędzia Big Data

Analiza i wykorzystanie Big Data wymaga arsenału technologii i narzędzi zaprojektowanych do przechowywania, przetwarzania, analizowania i interpretowania ogromnych ilości danych. W tej sekcji omówiono niektóre kluczowe technologie i narzędzia w ekosystemie dużych zbiorów danych oraz sposób, w jaki przyczyniają się one do ich zrozumienia.

 • Narzędzia do analizy danych i analizy biznesowej (BI): narzędzia do analizy danych i BI odgrywają wiodącą rolę w wydobywaniu wniosków z dużych zbiorów danych. Począwszy od zaawansowanych platform analitycznych po proste oprogramowanie do wizualizacji danych, pomagają firmom przekształcać surowe informacje w przydatne wnioski. Na przykład narzędzia takie jak Tableau czy Microsoft Power BI umożliwiają użytkownikom tworzenie interaktywnych dashboardów i wizualizacji, ułatwiając identyfikację trendów i wzorców.
 • Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML): technologie AI i ML odgrywają kluczową rolę w analizie dużych zbiorów danych. Umożliwiają organizacjom przetwarzanie i analizowanie danych na skalę i z szybkością przekraczającą możliwości człowieka. Algorytmy uczenia maszynowego mogą identyfikować wzorce i przewidywać przyszłe trendy, co jest nieocenione w zastosowaniach takich jak analiza zachowań klientów, prognozowanie popytu i wykrywanie oszustw.
 • Przetwarzanie w chmurze: skalowalność i elastyczność przetwarzania w chmurze sprawiają, że jest to idealna platforma przetwarzania. Usługi w chmurze, takie jak AWS, Microsoft Azure i Google Cloud, oferują solidną infrastrukturę i zestaw narzędzi do przechowywania, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych. Chmura zapewnia także dostępność, umożliwiając dostęp do danych i ich analizę z dowolnego miejsca, co jest niezbędne w przypadku rozproszonych zespołów i zdalnych środowisk pracy.
Technologie i narzędzia Big Data

 • Internet rzeczy (IoT): urządzenia IoT generują znaczną ilość informacji. Czujniki i inteligentne urządzenia zbierają dane w czasie rzeczywistym z różnych źródeł, takich jak maszyny przemysłowe, smartwatche i inteligentne urządzenia domowe. Mogą one zapewnić wgląd we wszystko, od wydajności procesu produkcyjnego po wzorce konsumenckie.
 • Narzędzia do zarządzania projektami i systemy CRM: narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i projektami mają kluczowe znaczenie podczas analizowania danych klientów. Zintegrowane rozwiązania, w których firmy mogą przechowywać dane klientów, śledzić interakcje, zarządzać projektami i analizować je, pozwalają na wgląd w zachowania klientów i poprawiają wydajność projektów, a także alokację zasobów.
 • Rozwiązania do zarządzania i przechowywania danych: stanowią podstawę przyszłej analizy. Technologie takie jak bazy danych Hadoop i NoSQL zapewniają platformę do przechowywania i przetwarzania dużych ilości różnorodnych danych. Zostały zaprojektowane z myślą o obsłudze wielkiej skali i złożoności dużych zbiorów danych, zapewniając efektywne przechowywanie i analizę.

Włączenie tych technologii i narzędzi do strategii organizacji znacząco zwiększa jej zdolność do wydobywania znaczących informacji z chaosu nieuszeregowanych danych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, czy niezawodne systemy zarządzania danymi, wykorzystanie odpowiedniego zestawu technologii jest kluczem do uwolnienia pełnego potencjału Big Data. 

  

Rozwijaj swój biznes z Bitrix24   

  

Wykorzystaj pełen potencjał danych i podejmuj trafne decyzje biznesowe!   

   Zarejestruj się już teraz   

Wdrażanie strategii Big Data 

Wdrożenie odpowiedniej strategii Big Data obejmuje kilka kluczowych etapów, z których każdy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że zebrane dane zostaną przekształcone w przydatne wnioski.

 1. Pierwszym krokiem w strategii Big Data jest jasne zdefiniowanie celów. Co organizacja chce osiągnąć dzięki Big Data? Może to obejmować poprawę doświadczeń klientów, optymalizację operacji lub utworzenie nowych źródeł przychodów. Po ustaleniu celów ważne jest określenie rodzaju danych potrzebnych do osiągnięcia tych celów.

 2. Gromadzenie właściwych danych ma kluczowe znaczenie. Wiąże się to nie tylko z gromadzeniem danych z różnych źródeł, ale także zapewnieniem ich integracji. Dane mogą pochodzić z systemów wewnętrznych, takich jak CRM lub ERP, źródeł zewnętrznych, takich jak media społecznościowe, lub urządzeń IoT. Integracja tych danych w spójny system jest kluczowa dla kompleksowej analizy.

 3. Przy dużej ilości i różnorodności danych kluczowe znaczenie ma efektywne przechowywanie i zarządzanie. Może to obejmować wykorzystanie rozwiązań do przechowywania w chmurze w celu zapewnienia skalowalności lub wdrożenie hurtowni danych dla danych strukturalnych. Należy skupić się na stworzeniu bezpiecznego, dostępnego i skalowalnego rozwiązania do przechowywania danych.

 4. Tutaj następuje faktyczna transformacja danych w przydatne wnioski. Wykorzystując narzędzia do analizy danych, sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego, firmy mogą przetwarzać i analizować dane w celu odkrywania wzorców, trendów i korelacji. Ten etap często wymaga specjalistycznego oprogramowania i wykwalifikowanego personelu pozostającego w ciągłym kontakcie.

 5. Ostatecznym celem strategii dotyczącej dużych zbiorów danych jest uzyskanie praktycznych sugestii, które pomogą w podejmowaniu decyzji. Może to obejmować decyzje taktyczne, takie jak dostosowania kampanii w oparciu o opinie klientów lub decyzje strategiczne, takie jak wejście na nowe rynki w oparciu o analizę trendów.

Skuteczne wdrożenie strategii dotyczącej dużych zbiorów danych może znacząco poprawić działalność operacyjną organizacji, skuteczność marketingu i jakość obsługi klientów.

Big Data i RODO

Ponieważ obsługa Big Data rodzi konsekwencje prawne, świadomość tych kwestii to nie tylko obowiązek organizacji, ale także kwestia budowania zaufania i utrzymania pozytywnej reputacji.

 1. Prywatność i bezpieczeństwo: ochrona prywatności i bezpieczeństwa danych jest sprawą najwyższej wagi. Wiąże się to z wdrożeniem solidnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem i naruszeniami. Zgodność z przepisami o ochronie danych, takimi jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej, ma kluczowe znaczenie. Przepisy te określają sposób gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych, zapewniając ochronę indywidualnych praw do prywatności.

 2. Etyczne wykorzystanie danych: etyczne wykorzystanie danych wykracza poza zgodność z prawem. Polega na wykorzystywaniu danych w sposób uczciwy, odpowiedzialny i przejrzysty. Organizacje muszą unikać wykorzystywania danych w sposób, który można uznać za inwazyjny.

 3. Przejrzystość i zgoda: przejrzystość w sposobie gromadzenia i wykorzystywania danych jest niezbędna. Obejmuje to jasną komunikację z użytkownikami na temat tego, jakie dane są gromadzone i w jakim celu. Uzyskanie wyraźnej zgody od osób fizycznych przed gromadzeniem i wykorzystywaniem ich danych zabezpiecza organizację przez kłopotami prawnymi.

 4. Dokładność i jakość danych: zapewnienie dokładności i jakości danych ma kluczowe znaczenie, ponieważ decyzje podjęte na podstawie nieprawidłowych lub stronniczych danych mogą mieć znaczące konsekwencje. Należy przeprowadzać regularne audyty i kontrole, aby zapewnić dokładność danych oraz zidentyfikować i skorygować wszelkie błędy w procesach gromadzenia i analizy danych.

 5. Zarządzanie danymi: niezbędne jest ustanowienie kompleksowych ram zarządzania. Obejmuje to zasady i procedury dotyczące gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych. Skuteczne zarządzanie gwarantuje, że będą przetwarzane zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi.

Podsumowanie

Wykorzystywanie dużych zbiorów danych do celów biznesowych to nie tylko wykorzystanie postępu technologicznego, to krok pozwalający znaleźć się w czołówce dzisiejszych przedsiębiorstw. Od wspomagania podejmowania decyzji dzięki skutecznym analizom, po wspieranie innowacji i efektywności operacyjnej – zastosowania dużych zbiorów danych są ogromne i zróżnicowane.

Organizacje, które skutecznie wdrażają te strategie, zyskują przewagę nad konkurencją, osiągając większą elastyczność, lepszą obsługę klientów i wydajność. Jednak wymaga to również dużej świadomości prawnej i zasobów finansowych. 

FAQ

P: Co to jest Big Data?

O: Termin Big Data (ang. duże dane) odnosi się do niezwykle dużych zbiorów danych, które można analizować w celu ujawnienia wzorców, trendów i powiązań, zwłaszcza związanych z ludzkimi zachowaniami. Jest to ważne dla przedsiębiorstw, ponieważ pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji, zrozumieniu trendów rynkowych, spersonalizowaniu doświadczeń klientów i poprawie efektywności operacyjnej.

P: W jaki sposób organizacje non-profit mogą skorzystać z Big Data?

O: Organizacje non-profit mogą wykorzystywać duże zbiory danych, aby zwiększyć skuteczność zbierania funduszy, lepiej zrozumieć zachowania darczyńców, mierzyć i poprawiać wpływ swoich programów oraz zwiększać efektywność operacyjną. Analizując trendy i wzorce w danych darczyńców, organizacje non-profit mogą dostosować swój zasięg i zmaksymalizować swój wpływ.

P: Jakie wyzwania wiążą się z wdrażaniem strategii Big Data?

O: Wyzwania obejmują zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych, zarządzanie ilością i różnorodnością danych, zapewnienie jakości i dokładności danych, zajęcie się potencjalnymi błędami w analizie danych oraz zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel do zarządzania dużymi zbiorami danych i ich analizowania.

P: Jak zabezpieczyć się przed problemami prawnymi?

O: Firmy mogą zapewnić sobie bezpieczeństwo przy wykorzystaniu Big Data, przestrzegając przepisów o ochronie danych, zachowując przejrzystość wobec użytkowników w zakresie wykorzystania danych, uzyskując zgodę na gromadzenie danych, regularnie sprawdzając dane pod kątem dokładności i stronniczości oraz wdrażając solidne zasady zarządzania danymi.

Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
6 skutecznych narzędzi wykrywających treści, które generuje sztuczna inteligencja (AI)
Spis treści
Czym jest Big Data? Znaczenie Big Data w biznesie Technologie i narzędzia Big Data Wdrażanie strategii Big Data  Big Data i RODO Podsumowanie FAQ
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
11 min