Articles 10 sposobów na poprawę komunikacji w zespole

10 sposobów na poprawę komunikacji w zespole

Zespół Bitrix24
11 min
78
Zaktualizowano: 19 czerwca 2024
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 19 czerwca 2024
10 sposobów na poprawę komunikacji w zespole

Bez względu na branżę czy wielkość firmy, dobra komunikacja w zespole – jasne i precyzyjne przekazywanie informacji, słuchanie ze zrozumieniem oraz budowanie pozytywnych relacji – jest kluczowa do osiągnięcia wspólnych celów.

Niestety, wiele zespołów boryka się z problemami komunikacyjnymi, które prowadzą do nieporozumień, konfliktów, opóźnień w realizacji projektów oraz spadku morale pracowników. Brak jasności w przekazie, ignorowanie potrzeb innych czy unikanie trudnych rozmów to tylko niektóre z pułapek, w które łatwo wpaść.

Dobra wiadomość jest taka, że istnieją sprawdzone sposoby na poprawę komunikacji w zespole. W tym artykule przedstawimy 10 praktycznych metod, które pomogą zbudować atmosferę zaufania, otwartości i współpracy, niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy zdalnie. Dowiesz się, jak skutecznie przekazywać informacje, słuchać aktywnie, radzić sobie z konfliktami oraz dbać o pozytywne relacje w zespole.

Chcesz wprowadzać zmiany i usprawnić komunikację w swoim zespole?

Bitrix24 oferuje narzędzia, które pomogą Ci wdrożyć wszystkie 10 sposobów opisanych w tym artykule. Od komunikatora i wideokonferencji, przez zarządzanie projektami i zadaniami, po kalendarz i CRM – wszystko w jednym miejscu, dostępne z dowolnego urządzenia.

Sprawdź możliwości Bitrix24

1. Komunikacja w zespole, podstawy: Jasność i precyzja przekazu

Podstawą skutecznej komunikacji w zespole jest jasność i precyzja przekazu. Niezależnie od tego, czy komunikujesz się ustnie, czy pisemnie, Twoje słowa powinny być zrozumiałe dla wszystkich odbiorców. Unikaj żargonu branżowego, skrótów myślowych i wieloznacznych sformułowań, które mogą prowadzić do nieporozumień. Staraj się dostosować język do poziomu wiedzy i doświadczenia rozmówców, aby uniknąć sytuacji, w której ktoś poczuje się zagubiony lub wykluczony. Pamiętaj, że jasny przekaz to nie tylko odpowiedni dobór słów, ale także logiczna struktura wypowiedzi. 

Ważnym elementem jasnej komunikacji jest również umiejętność udzielania i pytania o informacje zwrotne. Po przekazaniu informacji, upewnij się, że została ona zrozumiana przez wszystkich. Zachęć rozmówców do zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości. Jeśli to Ty jesteś odbiorcą informacji, nie wahaj się prosić o doprecyzowanie, jeśli coś jest dla Ciebie niejasne.

2. Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie to świadome skupienie uwagi na mówiącym, zrozumienie jego przekazu oraz adekwatna reakcja. W środowisku biznesowym, gdzie precyzja i efektywność są kluczowe, staje się ono niezastąpionym narzędziem budowania relacji, rozwiązywania problemów i podejmowania trafnych decyzji.

Oto kilka elementów składających się na aktywne słuchanie w kontekście biznesowym:

 • Skupienie uwagi: podczas rozmowy, odłóż na bok telefon, zamknij zbędne karty w przeglądarce i skieruj całą swoją uwagę na rozmówcę. Utrzymuj kontakt wzrokowy, unikaj przerywania i daj drugiej stronie przestrzeń do swobodnego wyrażenia swoich myśli.

 • Zadawanie pytań: pytania otwarte ("Co o tym myślisz?", "Jak to wpłynie na nasz projekt?") zachęcają do pogłębionej rozmowy i pomagają w zrozumieniu intencji rozmówcy. Pytania wyjaśniające ("Czy dobrze rozumiem, że...?") eliminują wątpliwości i zapobiegają nieporozumieniom.

 • Parafrazowanie i podsumowywanie: powtórzenie własnymi słowami usłyszanych treści ("Jeśli dobrze zrozumiałem, to...") upewnia rozmówcę, że został zrozumiany, a także pomaga w uporządkowaniu informacji. Podsumowanie kluczowych punktów rozmowy na koniec ("Podsumowując, ustaliliśmy, że...") ułatwia zapamiętanie i późniejsze odniesienie się do nich.

 • Unikanie oceniania i przerywania: podczas aktywnego słuchania powstrzymaj się od oceniania i przerywania wypowiedzi rozmówcy. Nawet jeśli nie zgadzasz się z jego opinią, daj mu szansę na pełne wyrażenie swoich myśli, zanim przedstawisz swoje stanowisko.

3. Empatia

Empatia i zrozumienie to kluczowe elementy skutecznej komunikacji w zespole. W ten sposób możemy lepiej dostosować nasz przekaz, budować zaufanie i unikać nieporozumień.

W praktyce, empatia może przejawiać się na wiele sposobów:

 • Uważne słuchanie i obserwacja: zwracaj uwagę nie tylko na słowa, ale także na ton głosu, mimikę i mowę ciała rozmówcy. Staraj się odczytać emocje, które kryją się za jego słowami.

 • Zadawanie pytań i dopytywanie: nie bój się zadawać pytań, aby upewnić się, że dobrze rozumiesz perspektywę drugiej osoby. Pytaj o jej uczucia, potrzeby i oczekiwania.

 • Potwierdzanie emocji: pokaż rozmówcy, że rozumiesz jego emocje, nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz. Możesz to zrobić, mówiąc np. "Rozumiem, że jesteś sfrustrowany" lub "Widzę, że to dla ciebie ważne".

 • Unikanie osądzania: staraj się nie oceniać rozmówcy ani jego poglądów. Zamiast tego, skup się na zrozumieniu jego perspektywy.

 • Szukanie wspólnych punktów: nawet jeśli macie różne zdania, staraj się znaleźć wspólne punkty, na których możecie się zgodzić. To pomoże wam budować mosty zamiast murów.

Pamiętaj, że empatia to nie to samo co litość czy pobłażliwość. To umiejętność zrozumienia drugiej osoby bez konieczności aprobowania jej zachowania. W biznesie, empatia pozwala nam lepiej współpracować, rozwiązywać konflikty i budować trwałe relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

10 sposobów na poprawę komunikacji w zespole

4. Otwartość i szczerość

Otwartość i szczerość są fundamentem zdrowej komunikacji w zespole. Dzielenie się informacjami, opiniami i wątpliwościami buduje atmosferę zaufania i wzajemnego szacunku. Kiedy członkowie zespołu mogą otwarcie wyrażać swoje myśli bez obawy przed krytyką, współpraca i rozwiązywanie problemów stają się łatwiejsze.

Otwartość to również umiejętność przyznania się do błędów i niewiedzy. Nikt nie jest idealny, a pomyłki są naturalną częścią procesu uczenia się. Szczere przyznanie się do błędu pokazuje gotowość do wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i wyciągnięcia z nich wniosków, co buduje wiarygodność i zaufanie wśród współpracowników.

Ważnym aspektem otwartości jest również konstruktywne wyrażanie krytyki i niezadowolenia. Zamiast tłumić negatywne emocje, warto je wyrazić w sposób jasny i rzeczowy, skupiając się na konkretnych zachowaniach, a nie na osobie. Konstruktywna krytyka może być cennym źródłem informacji zwrotnej, która pomoże nam się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.

5. Asertywność

W środowisku biznesowym asertywność jest niezbędna do budowania zdrowych relacji, skutecznego negocjowania, rozwiązywania konfliktów i osiągania celów.

Osoba asertywna potrafi jasno komunikować swoje oczekiwania, stawiać granice i bronić swojego zdania, nie uciekając się do agresji czy manipulacji. 

Asertywność w biznesie przejawia się między innymi poprzez:

 • Jasne i bezpośrednie wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań wobec współpracowników, klientów czy przełożonych.

 • Umiejętność odmawiania w sposób uprzejmy, ale stanowczy, gdy prośba jest niemożliwa do spełnienia lub niezgodna z naszymi priorytetami.

 • Stawianie granic i obronę swojego czasu, energii i zasobów.

 • Konstruktywne wyrażanie krytyki, skupiając się na konkretnych zachowaniach, a nie na osobie.

 • Umiejętność przyjmowania krytyki bez poczucia osobistej urazy, wyciągając z niej wnioski i ucząc się na błędach.

Asertywność to nie tylko kwestia charakteru, ale także umiejętność, którą można rozwijać i doskonalić. Dzięki niej komunikacja w zespole będzie lepsza, zbudujemy silniejsze relacje i osiągniemy wyższe wyniki w pracy.

6. Wybór odpowiedniego kanału komunikacji

Spotkania twarzą w twarz są niezastąpione, gdy potrzebujemy nawiązać głębszy kontakt, budować relacje, omawiać złożone kwestie czy rozwiązywać konflikty. Bezpośredni kontakt pozwala na odczytanie emocji i intencji rozmówcy, co jest trudne do osiągnięcia w komunikacji online.

Rozmowy telefoniczne i wideokonferencje sprawdzają się, gdy potrzebujemy szybkiej odpowiedzi, omówienia pilnej sprawy czy przeprowadzenia krótkiej narady. Pozwalają one na zachowanie pewnego stopnia osobistego kontaktu, choć nie zastąpią one w pełni spotkania twarzą w twarz.

E-maile i komunikatory są idealne do przekazywania krótkich informacji, potwierdzeń, przypomnień czy zadawania pytań. Pozwalają one na zachowanie pisemnego śladu komunikacji, co może być przydatne w późniejszym czasie. Należy pamiętać, że komunikacja pisemna może być łatwo zinterpretowana błędnie, ponieważ brakuje w niej elementów niewerbalnych, takich jak ton głosu czy mimika.

10 sposobów na poprawę komunikacji w zespole

Media społecznościowe, takie jak LinkedIn czy firmowe grupy na Facebooku, mogą być wykorzystywane do budowania relacji, dzielenia się wiedzą, promocji marki czy rekrutacji. Należy jednak pamiętać, że komunikacja w mediach społecznościowych ma charakter publiczny i powinna być odpowiednio przemyślana.

Wybierając kanał komunikacji, warto kierować się kilkoma zasadami:

 • Dostosuj kanał do celu i charakteru przekazu: pilną informację lepiej przekazać telefonicznie, a złożony projekt omówić na spotkaniu.

 • Uwzględnij preferencje rozmówcy: jeśli wiesz, że ktoś preferuje komunikację e-mailową, staraj się dostosować do jego preferencji.

 • Unikaj nadmiernego polegania na komunikacji pisemnej: w miarę możliwości, staraj się rozmawiać z ludźmi twarzą w twarz lub przez telefon, aby budować relacje i unikać nieporozumień.

7. Ustalenie jasnych zasad komunikacji

Proces ustalania zasad komunikacji powinien być partycypacyjny i angażować wszystkich członków zespołu. Warto zacząć od wspólnej dyskusji na temat dotychczasowych doświadczeń i problemów komunikacyjnych, z jakimi się spotkaliśmy. Następnie, wspólnie możemy określić, jakie zachowania są akceptowalne, a jakie nie, oraz jakie narzędzia i kanały komunikacji są preferowane w różnych sytuacjach.


Ustalenie jasnych zasad komunikacji

 • Szanujmy się nawzajem i unikajmy osobistych ataków czy obraźliwych komentarzy.
 • Bądźmy otwarci i szczerzy w komunikacji, dzieląc się informacjami, opiniami i wątpliwościami.
 • Słuchajmy aktywnie, starając się zrozumieć perspektywę drugiej osoby.
 • Komunikujmy się jasno i precyzyjnie, unikając żargonu i wieloznacznych sformułowań.
 • Dostosujmy kanał komunikacji do sytuacji i celu przekazu.
 • Bądźmy dostępni i odpowiadajmy na wiadomości w rozsądnym czasie.
 • Informujmy o postępach w pracy i wszelkich zmianach w projekcie.
 • Udzielajmy konstruktywnej informacji zwrotnej, skupiając się na konkretnych zachowaniach, a nie na osobie.
 • Bądźmy otwarci na feedback i gotowi do wprowadzania zmian w swoim sposobie komunikacji.
 • Regularnie omawiajmy zasady komunikacji i wprowadzajmy ewentualne korekty.


8. Regularne spotkania i omawianie postępów

Regularne spotkania zespołowe to nieodłączny element skutecznej komunikacji w każdym zespole. Stanowią one okazję do omówienia postępów w pracy, wymiany informacji, wspólnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Spotkania te mogą przybierać różne formy, od krótkich codziennych odpraw, po dłuższe cotygodniowe narady czy comiesięczne podsumowania.

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zaplanowanie i struktura spotkania. Warto wcześniej ustalić agendę, określić cele spotkania i wyznaczyć czas na poszczególne punkty. Ważne jest również, aby wszyscy członkowie zespołu byli aktywni i zaangażowani w dyskusję.

Podczas spotkań warto omówić nie tylko bieżące zadania i wyzwania, ale także długoterminowe cele i strategie. To pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu pracy i motywuje zespół do działania. Spotkania to także okazja do dzielenia się pomysłami, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Wspólne dyskusje pozwalają na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia wszystkich członków zespołu, co prowadzi do lepszych rezultatów.

9. Budowanie pozytywnych relacji

Pozytywne relacje między członkami zespołu są niezbędne dla skutecznej komunikacji i efektywnej współpracy. Tworzą one atmosferę zaufania, wzajemnego wsparcia i zrozumienia, co przekłada się na lepsze wyniki pracy. Budowanie pozytywnych relacji wymaga czasu i wysiłku, ale inwestycja ta przynosi wymierne korzyści dla całego zespołu.

Jednym ze sposobów na budowanie pozytywnych relacji jest organizowanie wspólnych aktywności i wydarzeń integrujących zespół. Mogą to być wspólne lunche, wyjścia do kina, wyjazdy integracyjne czy nawet udział w szkoleniach i warsztatach. Takie aktywności pozwalają członkom zespołu lepiej się poznać, zbudować więzi pozazawodowe i rozwijać umiejętności interpersonalne.

10. Ciągłe doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

Komunikacja w zespole może być ulepszona na wiele sposobów. Można uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach czy kursach online, które oferują wiedzę i praktyczne narzędzia z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, wystąpień publicznych czy negocjacji. Warto również korzystać z mentoringu czy coachingu, które pozwalają na indywidualną pracę nad konkretnymi wyzwaniami komunikacyjnymi.

Samoobserwacja i refleksja nad własnym stylem komunikacji to kolejny ważny element rozwoju. Warto zastanowić się, jakie są nasze mocne i słabe strony, jakie emocje towarzyszą nam podczas rozmów, jak reagujemy na krytykę czy konflikty. 

Nieocenionym źródłem wiedzy jest także informacja zwrotna od innych. Warto pytać współpracowników, przełożonych czy klientów o ich opinie na temat naszej komunikacji. 

Podsumowanie

Skuteczna komunikacja to klucz do sukcesu każdego zespołu. To fundament, na którym buduje się zaufanie, współpracę i wzajemne zrozumienie. Bez niej, nawet najbardziej utalentowani pracownicy mogą mieć trudności z osiągnięciem wspólnych celów.

W tym artykule przedstawiliśmy 10 sposobów na poprawę komunikacji w zespole. Od jasności i precyzji przekazu, przez aktywne słuchanie i empatię, po asertywność i wybór odpowiedniego kanału komunikacji – każdy z tych elementów odgrywa istotną rolę w budowaniu zdrowych relacji i efektywnej współpracy.

Chcesz wprowadzać zmiany i usprawnić komunikację w swoim zespole?

Bitrix24 oferuje narzędzia, które pomogą Ci wdrożyć wszystkie 10 sposobów opisanych w tym artykule. Od komunikatora i wideokonferencji, przez zarządzanie projektami i zadaniami, po kalendarz i CRM – wszystko w jednym miejscu, dostępne z dowolnego urządzenia.

Sprawdź możliwości Bitrix24

FAQ

Z jakimi problemami komunikacyjnymi najczęściej borykają się zespoły?

Zespoły często doświadczają trudności związanych z brakiem jasności przekazu, słabą jakością słuchania, brakiem empatii, niewystarczającą otwartością, niską asertywnością oraz nieodpowiednim doborem kanałów komunikacji. Problemy te prowadzą do nieporozumień, konfliktów i spadku efektywności pracy.

Jakie korzyści daje dobra komunikacja?

Dobra komunikacja przekłada się na wyższą efektywność pracy, lepszą atmosferę, większą motywację pracowników, niższy poziom stresu i ostatecznie lepsze wyniki finansowe firmy.

Jakie narzędzia mogą usprawnić komunikację w zespole?

Wiele narzędzi, takich jak komunikatory (Slack, Microsoft Teams, Bitrix24), platformy do wideokonferencji (Zoom, Google Meet), narzędzia do zarządzania projektami (Asana, Trello, Bitrix24), aplikacje do wspólnego tworzenia dokumentów (Google Docs, Microsoft Office 365) czy platformy do dzielenia się wiedzą (Confluence, Notion), może usprawnić komunikację w zespole.

Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
26 pomysłów na rozpoczęcie małego biznesu
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
Spis treści
1. Komunikacja w zespole, podstawy: Jasność i precyzja przekazu 2. Aktywne słuchanie 3. Empatia 4. Otwartość i szczerość 5. Asertywność 6. Wybór odpowiedniego kanału komunikacji 7. Ustalenie jasnych zasad komunikacji 8. Regularne spotkania i omawianie postępów 9. Budowanie pozytywnych relacji 10. Ciągłe doskonalenie umiejętności komunikacyjnych Podsumowanie FAQ
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
11 min