Czy ticketing jest potrzebny Twojej firmie?

11 min czytania
Zespół Bitrix24
11 października 2023
Odświezone: 11 października 2023
Czy ticketing jest potrzebny Twojej firmie?
Komunikacja i skuteczna organizacja są nie tylko pożądane w firmie, są one niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Przy złożoności obsługi zapytań klientów, wewnętrznych zgłoszeń i wielozadaniowości, istnieje narzędzie, które wyróżnia się w pomaganiu firmom w płynnym zarządzaniu ich operacjami: ticketing (system zgłoszeń). Niezależnie od tego, czy słyszałeś o nim, czy nie, a może wahasz się, czy zintegrować go z procesami biznesowymi, zrozumienie jego roli może zmienić sposób postrzegania operacji biznesowych. Niniejszy artykuł ma na celu rzucenie światła na znaczenie ticketingu, oferując wgląd w to, dlaczego jest przełomowy i wskazując, jak skutecznie wdrożyć go w swojej firmie. Dzięki naszemu artykułowi, nie tylko poznasz nieocenione korzyści, jakie przynosi taki system, ale także zyskasz wskazówki, jak wpleść go w strukturę operacji biznesowych.

1. Czym jest system ticketów

System zgłoszeń to scentralizowana platforma przeznaczona do odbierania, rejestrowania, zarządzania i rozwiązywania różnego rodzaju zgłoszeń. Żądania te, nazywane "ticketami", mogą obejmować zarówno zapytania i skargi klientów, jak i wewnętrzne potrzeby w zakresie wsparcia IT, a nawet zgłoszenia związane z problemami. Celem jest śledzenie każdego żądania od inicjacji do rozwiązania, zapewniając przejrzystość, organizację i wydajność.

Poniżej przedstawiamy podstawowe elementy systemu ticketów:

 1. Tworzenie zgłoszeń: Za każdym razem, gdy pojawia się zapytanie lub wątpliwość, czy to od klienta, pracownika, czy zewnętrznego interesariusza, w systemie generowany jest bilet (ticket). Bilet ten działa jako udokumentowany zapis problemu, zawierający istotne szczegóły, takie jak charakter problemu, osoba zgłaszająca go, znaczniki czasu i inne.

 2. Przypisanie: Po utworzeniu zgłoszenie nie pozostaje puste. Jest ono kierowane do odpowiedniego działu lub osoby, która najlepiej się nim zajmie. To przypisanie może być wykonane ręcznie przez lidera zespołu lub automatycznie w oparciu o predefiniowane reguły.

 3. Rozwiązanie: Jest to faza, w której przypisana strona pracuje nad zgłoszeniem, mając na celu rozwiązanie problemu i doprowadzenie go do końca. W trakcie tego procesu status zgłoszenia może być aktualizowany w celu odzwierciedlenia jego postępów, takich jak "w toku", "oczekiwanie na informację zwrotną" lub "rozwiązane".

 4. Informacje zwrotne: Po rozwiązaniu pojawiają się mechanizmy informacji zwrotnej. Umożliwiają one twórcy zgłoszenia lub innym zainteresowanym stronom komentowanie rozwiązania, zapewniając, że jest ono satysfakcjonujące.

Chociaż istnieje wiele rodzajów systemów zgłoszeń dostosowanych do różnych sektorów i potrzeb, ich główny cel pozostaje spójny: oferowanie ustrukturyzowanego, przejrzystego i wydajnego sposobu obsługi zgłoszeń. Przykłady obejmują systemy wsparcia IT, obsługujące kwestie techniczne w organizacji, systemy obsługi klienta, zarządzające zapytaniami klientów zewnętrznych, oraz systemy zarządzania wydarzeniami, które mogą obsługiwać zapytania związane z logistyką wydarzeń, rezerwacjami lub komentarzami uczestników.

Zasadniczo, system zgłoszeń funkcjonuje jako kręgosłup zorganizowanej komunikacji w firmie, zapewniając, że nic nie umknie uwadze, a każda sprawa zostanie należycie rozwiązana.

2. Znaczenie systemu zgłoszeń

System ticketowy to nie tylko cyfrowa księga pytań i odpowiedzi. To strategiczne narzędzie, działające jako pomost między firmą a jej interesariuszami - klientami, pracownikami lub partnerami. Jego znaczenie jest nie do przecenienia, zwłaszcza we współczesnym środowisku biznesowym, w którym wydajność i zadowolenie klienta są najważniejsze. Przyjrzyjmy się różnym powodom, dla których system zgłoszeń jest tak istotny:

 • Usprawniona komunikacja: Środowisko biznesowe jest pełne różnych kanałów komunikacji, od e-maili i rozmów telefonicznych po czaty na żywo, a nawet zapytania w mediach społecznościowych. System ticketowy konsoliduje te różnorodne kanały w jedną scentralizowaną platformę. Nie tylko zmniejsza to ryzyko zagubienia lub przeoczenia wiadomości, ale także zapewnia, że każde żądanie jest udokumentowane, identyfikowalne i zorganizowane.

 • Większa wydajność: Dzięki ustrukturyzowanemu systemowi firmy mogą ustalać priorytety zgłoszeń w oparciu o ich wagę, pilność lub znaczenie. Gwarantuje to, że krytyczne kwestie są rozwiązywane szybko, podczas gdy mniej pilne sprawy są odpowiednio zaplanowane. Eliminując niejasności dotyczące tego, czym zająć się w następnej kolejności, zespoły mogą działać z najwyższą wydajnością, zapewniając szybsze rozwiązania i lepsze zarządzanie czasem.

 • Zwiększona odpowiedzialność: Jedną z istotnych zalet systemu ticketowego jest jego przejrzystość. Każde zgłoszenie zawiera informacje o tym, kto je utworzył, kto się nim zajmuje i jakie działania zostały podjęte. Taka łatwość identyfikacji nie tylko zaszczepia poczucie odpowiedzialności w członkach zespołu, ale także minimalizuje wzajemne obwinianie, wspierając pozytywne środowisko pracy.

 • Lepsza obsługa klienta: System zapewnia krótszy czas reakcji, zorganizowaną obsługę zapytań i spójne wsparcie. Gdy klienci wiedzą, że ich problemy są systematycznie rozwiązywane, buduje się zaufanie, co prowadzi do zwiększonej lojalności i pozytywnych opinii.

 • Gromadzenie i analiza danych: Poza bezpośrednimi korzyściami, systemy te są kopalnią danych. Gromadzą one cenne informacje na temat typowych problemów napotykanych przez klientów, czasu reakcji i rozwiązywania problemów, a nawet wydajności poszczególnych członków zespołu. Firmy mogą analizować te dane w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy, usprawnienia procesów, a nawet przewidywania przyszłych wyzwań, co prowadzi do proaktywnych rozwiązań.

Znaczenie systemu zgłoszeń wykracza poza zwykłe zarządzanie ticketami. Wpływa na szersze spektrum operacji biznesowych, pozwalając na lepszą komunikację i wspierając kulturę odpowiedzialności.

3. Czy Twoja firma potrzebuje systemu ticketów?

Uświadomienie sobie, że firma wymaga już systemu ticketów wynika z subtelnych i bezpośrednich oznak. Chociaż skala i charakter działalności mogą się znacznie różnić w zależności od organizacji, niektóre uniwersalne oznaki podkreślają pilną potrzebę wprowadzenia tego systemu. Ich wczesne  rozpoznanie umożliwia firmom szybkie działanie, zapewniając, że będą one nadal skutecznie zaspokajać potrzeby swoich klientów. Oto kilka wyraźnych oznak, że nadszedł czas, aby Twoja firma wdrożyła system zgłoszeń:

 1. Zwiększona liczba skarg klientów lub nieodebranych zapytań: Jeśli skrzynka odbiorcza pomocy technicznej jest przepełniona lub otrzymujesz informacje, że problemy klientów pozostają niezauważone lub nierozwiązane, jest to jasny sygnał, że pora wprowadzić to rozwiązanie. 

 2. Brak przejrzystego systemu śledzenia problemów i rozwiązań: Jeśli twój zespół często zadaje sobie pytanie: "Czy ta sprawa została rozwiązana?" lub "Kto zajmuje się tym problemem?", oznacza to, że wyraźnie brakuje zorganizowanego systemu nadzoru. Posiadanie zorganizowanego rejestru wszystkich spraw i ich statusu ma kluczowe znaczenie dla wydajnej pracy.

 3. Rosnąca skala działalności prowadzi do bardziej złożonych potrzeb komunikacyjnych: Wraz z rozwojem firm rośnie liczba ich operacji i stron, z którymi wchodzą w interakcje. Jeśli Twoja organizacja znajduje się w fazie ekspansji lub planuje rozwój, niezbędne jest przewidywanie i przygotowanie się na zwiększone potrzeby komunikacyjne.

 4. Zespół ma trudności z ustalaniem priorytetów zadań: Jeśli twój zespół wydaje się wiecznie przytłoczony, nie jest pewien, którymi zadaniami zająć się w pierwszej kolejności lub żongluje między wieloma platformami komunikacyjnymi, wskazuje to na potrzebę usprawnienia procesu.

 5. Klienci doświadczający długiego czasu oczekiwania: Cierpliwość jest coraz rzadszym towarem. Jeśli klienci muszą długo czekać, zanim ich sprawy zostaną załatwione, jest to nie tylko nieefektywność operacyjna, ale także potencjalne zagrożenie dla zadowolenia i utrzymania klientów.

 6. Powtarzające się problemy i brak długoterminowych rozwiązań: Jeśli wciąż pojawiają się te same problemy, a zespół rozwiązuje je indywidualnie, nie stosując długofalowych rozwiązań, oznacza to brak systematycznego podejścia. Tickety mogą pomóc zidentyfikować powtarzające się problemy i utorować drogę do trwałych rozwiązań.

Inwestycja w taki system nie tylko rozwiązuje te problemy, ale także zabezpiecza firmę na przyszłość, zapewniając, że jest ona przygotowana do obsługi rosnących i zmieniających się wymagań komunikacyjnych.

Rozpocznij efektywne zarządzanie zgłoszeniami już dziś!

Zdobądź pełną kontrolę nad obsługą klienta i zwiększ swoją produktywność.

Zarejestruj się za darmo

4. Kluczowe cechy systemu zgłoszeń

Gdy firmy zaczynają dostrzegać potrzebę posiadania systemu zgłoszeń, kolejnym kluczowym krokiem jest wybór odpowiedniego. Oto zestawienie kluczowych funkcji, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie systemu dla swojej organizacji:

 1. Interfejs: System powinien być intuicyjny i prosty, umożliwiając użytkownikom łatwą nawigację. Wybierz platformy, które zapewniają przejrzysty, zorganizowany pulpit nawigacyjny.

 2. Personalizacja: Każda firma jest wyjątkowa, podobnie jak jej wymagania. System powinien oferować opcje dostosowywania, pozwalając firmom na dostosowanie jego funkcjonalności do ich konkretnych potrzeb.

 3. Integracja: Upewnij się, że system może płynnie integrować się z innymi narzędziami i oprogramowaniem, z których korzystasz, takimi jak platformy CRM, narzędzia komunikacyjne, a nawet systemy e-commerce.

 4. Raportowanie i analityka: Dane są nieocenione dla rozwoju i doskonalenia biznesu. Ticketing powinien być wyposażony w solidne funkcje raportowania i analizy, zapewniające wgląd w metryki biletów, wydajność agentów, opinie klientów i nie tylko.

 5. Dostęp mobilny: Posiadanie systemu zgłoszeń, który jest dostępny na różnych urządzeniach, zwłaszcza smartfonach i tabletach, jest niezbędne. Gwarantuje to, że zespół może zarządzać zgłoszeniami w podróży, co prowadzi do szybszych odpowiedzi i rozwiązań.

 6. Wsparcie wielokanałowe: Klienci i interesariusze komunikują się za pośrednictwem różnych kanałów, od e-maili i rozmów telefonicznych po czaty i media społecznościowe. System powinien być w stanie konsolidować zapytania z tych różnych kanałów na jednej platformie, zapewniając, że żadne żądanie nie pozostanie niezauważone.

 7. Bezpieczeństwo: Biorąc pod uwagę wrażliwy charakter danych przetwarzanych przez systemy sprzedaży biletów, bezpieczeństwo nie może być kwestią drugorzędną. Upewnij się, że platforma jest zgodna z najnowszymi protokołami bezpieczeństwa, oferuje szyfrowane przechowywanie danych i zapewnia regularne aktualizacje w celu ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami.

 8. Funkcje współpracy: Często rozwiązanie zgłoszenia wymaga współpracy między wieloma członkami zespołu. Funkcje takie jak wewnętrzne notatki, przekazywanie zgłoszeń i wspólna edycja mogą mieć kluczowe znaczenie dla sprawnego procesu rozwiązywania zgłoszeń.

 9. Skalowalność: Wraz z rozwojem firmy rosną potrzeby związane z obsługą zgłoszeń. Upewnij się, że wybrany przez Ciebie system może skalować się wraz z Twoim rozwojem, dostosowując się do większej liczby użytkowników, ticketów i zaktualizowanych funkcji bez znaczących zmian.

Podsumowując, podczas gdy pilne potrzeby mogą skłonić firmy do wyboru systemu zgłoszeń, to upewnienie się, że wybrana platforma spełnia te podstawowe wymagania, doprowadzi do płynniejszej integracji, zwiększonej wydajności i solidnego systemu gotowego sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.

5. Przewodnik wdrażania

Wdrożenie systemu ticketowego to nie tylko wybór platformy i jej włączenie. Wymaga skrupulatnego podejścia i upewnienia się, że jest zgodny z celami biznesowymi, skutecznie przyjęty przez zespół i rzeczywiście usprawnia operacje. Wprowadzenie go do Twojego przedsiębiorstwa może wydawać się skomplikowane, ale kiedy podzielisz ten proces na konkretne kroki, staje się on bardziej przystępny. Oto prosta ścieżka wdrożeniowa:

 • Analiza potrzeb: Zastanów się, jakie funkcje są dla Ciebie kluczowe. Czy potrzebujesz integracji z innymi systemami? Jakie kanały komunikacji z klientem chciałbyś obsłużyć?

 • Wybór odpowiedniego systemu: Bazując na powyższej analizie, poznaj dostępne na rynku systemy ticketingu i wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

 • Planowanie wdrożenia: Określ harmonogram wdrożenia, wyznacz osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy oraz zaplanuj szkolenia dla pracowników.

 • Konfiguracja systemu: Dostosuj system do specyfiki Twojego biznesu. Ustal kategorie zgłoszeń, poziomy priorytetów i ewentualne procesy eskalacji.

 • Integracja z innych narzędziami: Jeżeli Twój ticketing system oferuje możliwość integracji z innymi narzędziami, takimi jak CRM czy platformy komunikacyjne, przeprowadź niezbędne konfiguracje.

 • Szkolenie zespołu: Organizuj szkolenia dla pracowników, aby zapewnić, że każdy wie, jak skutecznie korzystać z nowego narzędzia.

 • Testowanie: Przed pełnym wdrożeniem przeprowadź testy, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie i że wszelkie ewentualne błędy zostaną szybko wykryte i naprawione.

 • Monitorowanie: Po oficjalnym uruchomieniu systemu, monitoruj jego działanie, zbieraj opinie od użytkowników i wprowadzaj ewentualne korekty w miarę potrzeb.

 • Ocena i optymalizacja: Po pewnym czasie eksploatacji, przeprowadź analizę działania systemu. Bazując na zebranych danych oraz opinii użytkowników, wprowadź niezbędne zmiany i usprawnienia.

Pamiętaj, że każde wdrożenie technologiczne to proces ciągłego uczenia się i dostosowywania. System zgłoszeń powinien ewoluować razem z Twoim biznesem, przynosząc wymierne korzyści dla Twojej firmy.

6. Wnioski

Wydajność operacyjna może stanowić o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa, system zgłoszeń staje się przez to czymś więcej niż tylko narzędziem - to strategiczny imperatyw. Od zapewnienia usprawnionej komunikacji po ułatwienie podejmowania decyzji w oparciu o istotne dane, takie systemy oferują niezliczone korzyści, które mogą zmienić sposób działania firm.

W tym artykule omówiliśmy, dlaczego i jak działają systemy zgłoszeń. Od zrozumienia wartości tego narzędzia, po rozpoznanie, kiedy Twoja firma naprawdę potrzebuje ich wprowadzenia.

Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, wartość nie leży w samym jego przyjęciu, ale w jego strategicznym wdrożeniu. Zwracanie uwagi na potencjalne pułapki, ciągła optymalizacja w oparciu o informacje zwrotne oraz zapewnienie zgodności z nadrzędnymi celami biznesowymi mają kluczowe znaczenie.

W przypadku firm, które zastanawiają się nad inwestycją w system ticketowy, warto rozważyć następującą kwestię: czy w świecie napędzanym przez interakcje cyfrowe, można sobie pozwolić na opóźnione odpowiedzi, nieodebrane zapytania lub niezadowolonych interesariuszy? System ticketów oferuje ścieżkę do zwiększonej wydajności, zadowolenia klientów i ostatecznie rozwoju biznesu.

FAQ


Czym różni się system zgłoszeń od zwykłej komunikacji e-mailowej?

Podczas gdy e-maile ułatwiają komunikację międzyludzką, system zgłoszeń organizuje, nadaje priorytety i śledzi wszystkie zapytania, zapewniając, że żadne żądanie nie zostanie przeoczone i ułatwiając współpracę między członkami zespołu w celu szybkiego rozwiązania.

Czy system ticketowy jest odpowiedni tylko dla dużych firm lub zespołów obsługi klienta?

Nie, system ticketowy może przynieść korzyści firmom każdej wielkości i nie ogranicza się do obsługi klienta. Każdy dział lub zespół, który zajmuje się zapytaniami, zadaniami lub prośbami - czy to od klientów, zespołów wewnętrznych, czy interesariuszy - może skorzystać z usprawnionego procesu oferowanego przez system ticketowy.

Czy system ticketów można zintegrować z innymi narzędziami i platformami biznesowymi?

Jak najbardziej! Nowoczesne systemy ticketów często są wyposażone w funkcje integracji, umożliwiające płynną łączność z CRM, narzędziami komunikacyjnymi i innym oprogramowaniem dla przedsiębiorstw. Zapewnia to ujednolicone operacje i całościowy obraz biznesowy.


Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
17 Najlepszych Skryptów Cold Calling dla Agentów Nieruchomości
Spis treści
1. Czym jest system ticketów 2. Znaczenie systemu zgłoszeń 3. Czy Twoja firma potrzebuje systemu ticketów? 4. Kluczowe cechy systemu zgłoszeń 5. Przewodnik wdrażania 6. Wnioski FAQ Czym różni się system zgłoszeń od zwykłej komunikacji e-mailowej? Czy system ticketowy jest odpowiedni tylko dla dużych firm lub zespołów obsługi klienta? Czy system ticketów można zintegrować z innymi narzędziami i platformami biznesowymi?
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie
Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie
12 min czytania
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min czytania
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
13 min czytania