Articles Jak wybrać odpowiedni program do zarządzania firmą?

Jak wybrać odpowiedni program do zarządzania firmą?

Zespół Bitrix24
13 min
148
Zaktualizowano: 29 stycznia 2024
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 29 stycznia 2024
Jak wybrać odpowiedni program do zarządzania firmą?

Odpowiedni program do zarządzania firmą jest kluczowym elementem sukcesu. Wśród narzędzi oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem wyróżnia się on jako ważny komponent, usprawniający operacje i oferujący strategiczną przewagę. Jednak poruszanie się wśród niezliczonej liczby dostępnych opcji może być zniechęcające. Przy stale rosnącej gamie funkcji, cech i dostawców, wybór oprogramowania, które idealnie pasuje do potrzeb Twojej firmy, wymaga przemyślanego podejścia.

Ten kompleksowy przewodnik ma na celu przybliżenie procesu wyboru odpowiedniego programu do zarządzania firmą. Niezależnie od tego, czy masz start-up, który chce efektywnie skalować swoją działalność, czy też przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji, które pragnie zoptymalizować działania, ten artykuł przeprowadzi Cię przez kluczowe kroki niezbędne do podjęcia świadomej decyzji. Od zrozumienia podstawowych aspektów oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem po ocenę konkretnych potrzeb biznesowych, od eksploracji różnych typów oprogramowania po wdrażanie i długoterminowe strategie wdrażania – każda faza jest kluczowa.

Czym jest program do zarządzania firmą?

W dążeniu do doskonałości operacyjnej kluczowym punktem wyjścia, jest zrozumienie czym właściwie jest program do zarządzania firmą. W swej istocie oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem zostało zaprojektowane jako wszechstronne narzędzie pomagające w skutecznym zarządzaniu podstawową działalnością firmy. Stanowi szkielet technologiczny, wspierający różne procesy biznesowe z jednej platformy.

Programy do zarządzania firmą zazwyczaj integrują kilka aplikacji i funkcji w jeden kompletny system, usprawniając złożone procesy biznesowe. Integracja ta może obejmować szeroki zakres funkcji, takich jak zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), księgowość i zarządzanie zapasami. Celem jest zapewnienie ujednoliconego rozwiązania, które poprawia widoczność, usprawnia podejmowanie decyzji i zwiększa produktywność na wszystkich poziomach organizacji.

Kluczowe cechy

Solidny system oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem charakteryzuje się wszechstronnością i kompleksowością. Niektóre z kluczowych funkcjonalności obejmują:

 • Zarządzanie projektami: ułatwia planowanie, śledzenie i współpracę przy różnych projektach, zapewniając terminową realizację i efektywną alokację zasobów.
 • CRM: zarządza interakcjami z klientami i danymi w całym cyklu życia klienta, usprawniając obsługę klienta i napędzając wzrost sprzedaży.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi: usprawnia procesy HR, takie jak rekrutacja, wdrażanie, płace i oceny wyników.
 • Zarządzanie finansami: oferuje narzędzia do księgowości, budżetowania i raportowania finansowego, zapewniając jasny obraz kondycji finansowej firmy.
Jak wybrać odpowiedni program do zarządzania firmą

Ocena potrzeb biznesowych

Droga do wyboru idealnego programu do zarządzania firmą rozpoczyna się od dokładnej oceny konkretnych potrzeb biznesowych. Zrozumienie tych potrzeb ma kluczowe znaczenie przy wyborze rozwiązania, które nie tylko jest zgodne z celami biznesowymi, ale także zwiększa efektywność operacyjną. Oto jak skutecznie ocenić wymagania biznesowe:

1. Określ wielkość i branżę swojej firmy

Rozmiar Twojej firmy i branża, w której działasz, odgrywają znaczącą rolę w określeniu rodzaju potrzebnego oprogramowania. Małe firmy mogą wymagać prostszych rozwiązań z niezbędnymi funkcjonalnościami, podczas gdy większe przedsiębiorstwa mogą potrzebować bardziej kompleksowych systemów z zaawansowanymi funkcjami i opcjami dostosowywania. Podobnie wymagania specyficzne dla danej branży mogą się znacznie różnić – firma zajmująca się sprzedażą detaliczną może priorytetowo traktować zarządzanie zapasami, podczas gdy firma zorientowana na usługi może bardziej skupić się na zarządzaniu relacjami z klientami.

2. Przeanalizuj swój przepływ pracy i procesy

Zrozumienie bieżącego przepływu pracy i procesów jest niezbędne. Dokumentuj sposób zarządzania zadaniami, przepływ danych w organizacji oraz miejsca występowania wąskich gardeł i nieefektywności. Analiza ta pomaga w określeniu funkcji potrzebnych do usprawnienia tych procesów. Na przykład, jeśli zarządzanie projektami stanowi wyzwanie, będziesz potrzebować oprogramowania z zaawansowanymi funkcjami śledzenia projektów i współpracy.

3. Weź pod uwagę skalowalność i przyszły rozwój

Pomyśl nie tylko o swoich bieżących potrzebach, ale także o potencjalnych przyszłych wymaganiach. W miarę rozwoju Twojej firmy oprogramowanie powinno mieć możliwość odpowiedniego skalowania. Takie przewidywanie zapobiega konieczności częstych zmian oprogramowania, które mogą być kosztowne i destrukcyjne.

4. Oceń kompatybilność techniczną i integrację

Oceń swoją obecną infrastrukturę technologiczną. Nowe oprogramowanie powinno być kompatybilne z istniejącymi systemami lub przynajmniej oferować możliwości płynnej integracji. Integracja ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przepływu danych i minimalizacji zakłóceń w Twojej działalności.

5. Zbierz informacje z różnych działów

Zaangażuj przedstawicieli różnych działów w proces oceny. Ich spostrzeżenia mogą zapewnić kompleksowy obraz różnorodnych potrzeb w Twojej organizacji. Takie podejście oparte na współpracy zapewnia, że wybrane oprogramowanie spełnia szersze wymagania organizacyjne.

Kompleksowa przestrzeń robocza online do zarządzania firmą

Nieograniczona liczba użytkowników na planie Free

Różne typy programów do zarządzania firmą

Następnym krokiem po pełnym zrozumieniu potrzeb biznesowych jest zapoznanie się tym jakie istnieją programy do zarządzania firmą. Każdy typ oferuje różne funkcje i korzyści, dlatego zrozumienie różnic między nimi jest niezwykle istotne w celu określenia najlepszego dopasowania dla Twojej organizacji.

Rozwiązania typu „wszystko w jednym”.

 • Opis: Są to kompleksowe systemy oprogramowania, które integrują wiele funkcji biznesowych w jedną platformę. Zazwyczaj obejmują funkcje CRM, zarządzania projektami, HR, finansów i nie tylko.
 • Plusy: Usprawnione operacje, spójne doświadczenie użytkownika w przypadku różnych funkcjonalności i zmniejszone zapotrzebowanie na wiele narzędzi programowych.
 • Wady: mogą być droższe i czasami zawierać funkcje, których firma może nie potrzebować.
Specjalistyczne narzędzia
 • Opis: Oprogramowanie specjalistyczne koncentruje się na konkretnych funkcjach biznesowych, takich jak oprogramowanie CRM, narzędzia do zarządzania projektami czy systemy HR.
 • Plusy: Dostosowane funkcje i funkcjonalności dla konkretnych obszarów biznesowych, często z głębszymi możliwościami w swojej niszy.
 • Wady: do obsługi wszystkich funkcji biznesowych może być potrzebnych wiele specjalistycznych narzędzi, co prowadzi do wyzwań związanych z integracją.
Oprogramowanie branżowe
 • Opis: Są to rozwiązania szyte na miarę, zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu unikalnych potrzeb określonych branż, takich jak opieka zdrowotna, handel detaliczny czy produkcja.
 • Plusy: Bardzo przydatne funkcje i zgodność ze standardami branżowymi.
 • Wady: mniejsza elastyczność w dostosowaniu się do firm spoza określonej branży.
Oprogramowanie typu open source
 • Opis: Oprogramowanie z kodem źródłowym, które jest swobodnie dostępne do modyfikacji i udoskonaleń przez każdego.
 • Plusy: Wysoki potencjał dostosowywania i zwykle niższy koszt lub brak kosztów.
 • Wady: Modyfikowanie i konserwacja wymaga wiedzy technicznej i może brakować dedykowanego wsparcia.
Oparta na chmurze a lokalna
 • Oparte na chmurze: hostowane na serwerach dostawcy i dostępne przez Internet.
 • Plusy: Niższe koszty początkowe, skalowalność, zdalny dostęp.
 • Wady: Stałe opłaty abonamentowe, uzależnienie od połączenia internetowego.

 • Lokalnie: instalowane i uruchamiane na własnych serwerach i infrastrukturze firmy.
 • Plusy: Większa kontrola nad danymi, jednorazowa inwestycja.
 • Wady: wyższe koszty początkowe, wymaga wewnętrznego personelu IT do konserwacji.
Różne typy programów do zarządzania firmą

Kluczowe funkcje

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania firmą zależy od zidentyfikowania kluczowych funkcji, które zaspokoją Twoje potrzeby biznesowe. Chociaż różne firmy mogą nadawać priorytet różnym funkcjonalnościom, istnieją pewne podstawowe funkcje, które są na ogół kluczowe dla każdego skutecznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Oto kilka podstawowych funkcji, które należy wziąć pod uwagę:

1. Możliwości integracji

 • Znaczenie: zapewnia, że nowe oprogramowanie może bezproblemowo łączyć się z istniejącymi narzędziami i systemami, unikając silosów danych i nieefektywności.
 • Na co zwrócić uwagę: Poszukaj oprogramowania oferującego interfejsy API, wtyczki lub wbudowaną integrację z powszechnie używanymi aplikacjami, takimi jak usługi e-mail, oprogramowanie księgowe i inne narzędzia zwiększające produktywność.

2. Skalowalność

 • Znaczenie: w miarę rozwoju Twojej firmy, oprogramowanie powinno być w stanie dostosować się do tego wzrostu bez konieczności całkowitej zmiany.
 • Na co zwrócić uwagę: Rozwiązania oferujące elastyczne zarządzanie użytkownikami, zwiększoną pamięć masową oraz dodatkowe moduły lub funkcje, które można dodać w razie potrzeby.

3. Łatwość korzystania

 • Znaczenie: Przyjazny interfejs zapewnia wyższy wskaźnik adopcji wśród Twojego zespołu i skraca czas uczenia się.
 • Na co zwrócić uwagę: Intuicyjny projekt, łatwa nawigacja i przejrzysta dokumentacja. Demo lub bezpłatne wersje próbne mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji.

4. Opcje dostosowywania

 • Znaczenie: każda firma ma unikalne procesy i wymagania; Konfigurowalne oprogramowanie może dostosować się do tych konkretnych potrzeb.
 • Na co zwrócić uwagę: Opcje dostosowywania pulpitów nawigacyjnych, raportów, przepływów pracy i ról użytkowników w celu dopasowania do operacji biznesowych.

5. Funkcje bezpieczeństwa

Dokonanie właściwego wyboru: wskazówki

Po zapoznaniu się z różnymi typami oprogramowania i najważniejszymi funkcjami, których należy szukać, kolejnym kluczowym krokiem jest nawigacja w procesie selekcji. Ta faza obejmuje porównanie różnych opcji i ostateczny wybór oprogramowania, które najlepiej odpowiada potrzebom biznesowym. Oto kilka praktycznych wskazówek, które poprowadzą Cię przez ten proces:

1. Porównaj funkcje ze swoimi potrzebami

 • Podejście: wypisz wymagania biznesowe i priorytety, które zidentyfikowałeś wcześniej. Porównaj każdą opcję oprogramowania z tą listą, aby zobaczyć, jak dobrze do siebie pasują.
 • Wskazówka: Skorzystaj z wykresów lub macierzy porównawczych, aby zwizualizować, jak każda opcja wypada pod względem funkcji, korzyści i kosztów.

2. Szukaj elastyczności

 • Podejście: Upewnij się, że oprogramowanie można dostosować do Twoich unikalnych procesów biznesowych i przepływów pracy.
 • Wskazówka: sprawdź opcje dostosowywania i oceń, jak łatwo można je wdrożyć. Oprogramowanie, które jest zbyt sztywne, może nie dostosować się dobrze do zmieniających się potrzeb Twojej firmy.

3. Weź pod uwagę całkowity koszt użytkowania

 • Podejście: nie ograniczaj się tylko do początkowej ceny zakupu lub opłat abonamentowych. Weź pod uwagę inne koszty, takie jak wdrożenie, szkolenie, dostosowywanie i bieżąca konserwacja.
 • Wskazówka: Poproś dostawców o szczegółowe informacje o cenach, w tym o wszelkich dodatkowych kosztach, które mogą pojawić się w przyszłości.

4. Sprawdź skalowalność

 • Podejście: Oceń, czy oprogramowanie może rozwijać się wraz z Twoją firmą. Powinno być w stanie obsłużyć zwiększone obciążenie pracą i dodatkowych użytkowników bez znaczących problemów z wydajnością.
 • Wskazówka: szukaj rozwiązań oferujących różne poziomy lub moduły, które możesz dodawać w miarę rozwoju firmy.

5. Czytaj recenzje i szukaj referencji

 • Podejście: Wykorzystaj doświadczenia innych osób, które korzystały z oprogramowania. Recenzje online i studia przypadków mogą dostarczyć cennych spostrzeżeń.
 • Wskazówka: rozważ skontaktowanie się z obecnymi użytkownikami, szczególnie tymi z podobnych branż, aby uzyskać opinie z pierwszej ręki na temat ich doświadczeń z oprogramowaniem.

6. Przetestuj w wersji demonstracyjnej lub próbnej

 • Podejście: większość dostawców oferuje demonstracje lub bezpłatne okresy próbne. Skorzystaj z tych możliwości, aby przetestować funkcjonalność oprogramowania i łatwość obsługi.
 • Wskazówka: Zaangażuj swój zespół w proces próbny, aby uzyskać opinie od osób, które będą regularnie korzystać z oprogramowania.

7. Oceń wsparcie i szkolenia dostawców

 • Podejście: Sprawdź poziom wsparcia i szkoleń zapewnianych przez dostawcę. Dobre wsparcie może mieć kluczowe znaczenie, zwłaszcza na wczesnych etapach wdrażania.
 • Wskazówka: szukaj dostawców oferujących kompleksowe zasoby szkoleniowe, obsługę klienta i szybko reagujący zespół serwisowy.

8. Plan wdrożenia i przejścia

 • Podejście: Zastanów się, w jaki sposób nowe oprogramowanie zostanie wdrożone i zintegrowane z istniejącymi procesami.
 • Wskazówka: Wybierz dostawcę, który oferuje wskazówki i wsparcie na etapie wdrażania, pomagając zminimalizować zakłócenia w Twojej firmie.
Jak wybrać odpowiedni program do zarządzania firmą

Wdrożenie i przyjęcie

Po wybraniu idealnego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem uwaga skupia się na jego pomyślnym wdrożeniu i przyjęciu w Twojej organizacji. Ta faza jest kluczowa, ponieważ określa, jak skutecznie oprogramowanie zostanie zintegrowane z Twoimi codziennymi działaniami i jak dobrze zostanie zaakceptowane przez Twój zespół. Oto kluczowe strategie zapewniające płynne przejście:

1. Opracuj jasny plan wdrożenia

Nakreśl szczegółowy plan obejmujący harmonogram, kluczowe kamienie milowe i obowiązki. Upewnij się, że wszystkie zainteresowane strony są świadome tego planu i zgadzają się z nim. Podziel wdrożenie na łatwe do zarządzania fazy, zaczynając od najbardziej krytycznych funkcjonalności. To etapowe podejście może pomóc w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów w miarę ich pojawiania się.

2. Upewnij się, że migracja danych jest zarządzana ostrożnie

W przypadku przejścia z innego systemu migracja danych ma kluczowe znaczenie. Proces ten należy szczegółowo zaplanować, aby zapobiec utracie lub uszkodzeniu danych. Ściśle współpracuj z dostawcą oprogramowania lub kompetentnym specjalistą IT, aby zapewnić bezpieczny i dokładny transfer wszystkich niezbędnych danych.

3. Zapewnij kompleksowe szkolenie

Skuteczne szkolenie jest niezbędne, aby Twój zespół rozumiał i efektywnie korzystał z nowego oprogramowania: Skorzystaj z zasobów szkoleniowych dostarczonych przez dostawcę. Rozważ różne metody szkoleniowe, takie jak warsztaty, seminaria internetowe lub samouczki online, aby dostosować się do różnych stylów uczenia się.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem to kluczowa decyzja, która może znacząco wpłynąć na efektywność i ścieżkę rozwoju Twojej firmy. W tym przewodniku omówiliśmy najważniejsze etapy tego procesu – od zrozumienia podstaw oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem i oceny konkretnych potrzeb biznesowych po zapoznanie się z różnymi typami oprogramowania i kluczowymi funkcjami, na które należy zwrócić uwagę. Omówiono także praktyczne wskazówki dotyczące dokonania właściwego wyboru oraz strategie skutecznego wdrożenia i przyjęcia, zapewniające kompleksowe podejście do tej kluczowej decyzji.

FAQ

P: Jakie są główne zalety korzystania z wszechstronnego oprogramowania do zarządzania firmą?

O: Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem oferuje kilka korzyści, w tym usprawnione operacje dzięki ujednoliconej platformie, spójne doświadczenie użytkownika oraz zmniejszoną złożoność i koszty związane z zarządzaniem wieloma narzędziami programowymi. Na przykład Bitrix24 integruje funkcje CRM, zarządzania projektami i HR, ułatwiając efektywne zarządzanie różnymi procesami biznesowymi.

P: Jak ważna jest skalowalność w oprogramowaniu do zarządzania przedsiębiorstwem?

O: Skalowalność ma kluczowe znaczenie w oprogramowaniu do zarządzania przedsiębiorstwem. W miarę rozwoju Twojej firmy oprogramowanie powinno być w stanie sprostać rosnącym wymaganiom, takim jak większa liczba użytkowników, większe ilości danych i dodatkowe funkcje. Ta zdolność adaptacji zapobiega konieczności częstych zmian oprogramowania, które mogą być kosztowne i uciążliwe.

P: Co powinienem wziąć pod uwagę przy przejściu z innego oprogramowania na nowy system zarządzania przedsiębiorstwem?

O: Podczas migracji do nowego systemu ważne jest ostrożne zarządzanie migracją danych, aby zapobiec utracie danych, zapewnienie zespołowi kompleksowego szkolenia w zakresie skutecznego wdrożenia oraz opracowanie jasnego planu wdrożenia, aby zapewnić płynne przejście. Ciągłe monitorowanie i informacje zwrotne są również niezbędne, aby szybko rozwiązać wszelkie problemy.

P: Jak ustalić, czy określone oprogramowanie do zarządzania firmą jest zgodne z przepisami branżowymi?

O: Aby określić zgodność, przejrzyj dokumentację oprogramowania i poproś dostawcę o informacje dotyczące przestrzegania przez niego standardów i przepisów branżowych. W przypadku branż o określonych wymaganiach dotyczących zgodności, takich jak opieka zdrowotna lub finanse, szukaj oprogramowania, które wyraźnie stwierdza zgodność z odpowiednimi przepisami, takimi jak RODO w zakresie ochrony danych.


Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
6 skutecznych narzędzi wykrywających treści, które generuje sztuczna inteligencja (AI)
Spis treści
Czym jest program do zarządzania firmą? Ocena potrzeb biznesowych Różne typy programów do zarządzania firmą Kluczowe funkcje Dokonanie właściwego wyboru: wskazówki Wdrożenie i przyjęcie Podsumowanie FAQ
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
11 min