Strategie pozyskiwania funduszy dla organizacji non-profit

21 min czytania
Zespół Bitrix24
15 grudnia 2023
Odświezone: 15 grudnia 2023
Strategie pozyskiwania funduszy dla organizacji non-profit

Wykorzystanie innowacyjnych metod w pozyskiwaniu funduszy stale ewoluuje. Wyzwania są różnorodne – od przyciągnięcia uwagi potencjalnych darczyńców po wspieranie długoterminowych relacji z nimi. W epoce cyfrowej tradycyjne metody fundraisingowe są szybko wypierane przez innowacyjne strategie wykorzystujące najnowsze osiągnięcia technologiczne.

Narzędzia integrujące zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie mediami społecznościowymi i analizę danych stały się nieocenionymi sprzymierzeńcami. Wykorzystując te rozwiązania, organizacje mogą uwolnić potencjał w swoich działaniach i usprawnić zbieranie datków – docierając do szerszej publiczności, nawiązując kontakt z darczyńcami na bardziej osobistym poziomie i wykorzystując aktualne dane w celu udoskonalenia strategii.

Pamiętajmy, że wykorzystanie nowych technologii, to także gotowość do adaptacji i eksperymentowania. Możliwości, jakie oferują są bardzo szerokie i mogą nam pomóc w tworzeniu atrakcyjnej narracji, przyciąganiu darczyńców i budowaniu z nimi trwałych relacji.

Środowisko non-profit

W ostatnich latach w sektorze non-profit nastąpiła znacząca zmiana trendów w zakresie pozyskiwania środków. Rozwój platform cyfrowych utorował drogę do bardziej bezpośredniego i interaktywnego zaangażowania darczyńców. Datki online, niegdyś kanał dodatkowy, stały się obecnie centralnym elementem wielu strategii. Tę zmianę podkreśla rosnąca preferencja dla procesów darowizn dostosowanych do urządzeń mobilnych oraz włączenie mediów społecznościowych do działań związanych ze zbieraniem darowizn.

Zmieniające się oczekiwania darczyńców

Darczyńcy stają są aktywnymi uczestnikami poszukującymi głębszego związku ze sprawami, które wspierają. Oczekują przejrzystości i możliwości zaangażowania. Ta ewolucja oczekiwań wymaga od organizacji non-profit przyjęcia podejścia bardziej skoncentrowanego na darczyńcach i dostosowania swoich strategii komunikacji. Rola zbudowanej narracji, jasnego komunikowania wpływu i regularnych aktualizacji stała się kluczowa w utrzymywaniu zaufania i wsparcia darczyńców.

Rola technologii

Kluczowe znaczenie dla tej rewolucji technologicznej stanowią narzędzia usprawniające zarządzanie darczyńcami.

 • Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM): Nowoczesne systemy CRM oferują kompleksową platformę do zarządzania informacjami o darczyńcach, śledzenia interakcji i personalizowania komunikacji.
 • Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi: Ponieważ media społecznościowe stają się istotną częścią pozyskiwania funduszy, niezbędne są skuteczne narzędzia zarządzania. Narzędzia te pomagają w planowaniu treści, monitorowaniu zaangażowania i analizowaniu wydajności różnych platform.
 • Analityka: narzędzia do analizy danych zmieniają sposób, w jaki organizacje non-profit podejmują decyzje. Analizując dane darczyńców, organizacje non-profit mogą uzyskać wgląd w zachowania darczyńców, skuteczność kampanii i potencjalne obszary wzrostu.
 • Platformy komunikacji: potrzeba spójnej i angażującej komunikacji doprowadziła do przyjęcia różnorodnych platform komunikacji cyfrowej. Platformy te oferują różne sposoby utrzymywania kontaktu z darczyńcami, udostępniania aktualizacji i budowania poczucia wspólnoty, od marketingu e-mailowego po komunikatory internetowe.

  

Kompleksowa platforma do zarządzania organizacją non-profit   

   Nieograniczona liczba użytkowników za darmo   

Wykorzystanie mediów społecznościowych do zbierania funduszy

Pojawienie się mediów społecznościowych zrewolucjonizowało sposób, w jaki organizacje non-profit podchodzą do zbiórek. Platformy takie jak Facebook, X (Twitter), Instagram i LinkedIn oferują wyjątkowe możliwości dotarcia do zróżnicowanej publiczności i nawiązania z nią kontaktu. Jednak skuteczne zdobywanie darowizn w mediach społecznościowych wymaga planowania strategicznego, kreatywnych treści oraz odpowiednich narzędzi do zarządzania i analizy.

Strategie skutecznych kampanii w mediach społecznościowych

 1. W mediach społecznościowych najważniejsza jest treść. W przypadku organizacji non-profit oznacza to tworzenie historii, które przemawiają do odbiorców, przedstawianie wpływu ich pracy i przedstawianie przekonujących argumentów za wsparciem. Elementy wizualne, takie jak obrazy, filmy i infografiki, są szczególnie skuteczne w przyciąganiu uwagi i zachęcaniu do udostępniania. Regularne publikowanie postów jest kluczem do utrzymania zaangażowania odbiorców. Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi pozwalają planować posty z wyprzedzeniem, zapewniając spójną obecność w Internecie bez konieczności ciągłego ręcznego wprowadzania danych.
 2. Media społecznościowe służą nie tylko do nadawania wiadomości. To platformy do budowania społeczności. Organizacje powinny skupiać się na wspieraniu interakcji, odpowiadaniu na komentarze i zachęcaniu obserwujących do angażowania się w dialog.To podejście skupione na społeczności może stworzyć lojalną bazę zwolenników, którzy są bardziej skłonni do przekazywania datków.
 3. Pozostanie “na czasie” w mediach społecznościowych oznacza korzystanie z istniejących hashtagów i trendów. Może to zwiększyć widoczność i pomóc dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że trendy te są zgodne z misją i wartościami organizacji.
 4. Partnerstwa influencerami mogą wzmocnić przekaz i zasięg organizacji. Osoby te mogą być zwolennikami sprawy, udostępniać treści i zachęcać swoich obserwujących do uczestnictwa w zbiórkach.
 5. Wiele platform mediów społecznościowych oferuje możliwość prowadzenia ukierunkowanych kampanii reklamowych. Organizacje mogą korzystać z tych narzędzi, aby dotrzeć do określonych grup demograficznych, obszarów geograficznych lub zainteresowań, dzięki czemu ich działania reklamowe będą bardziej wydajne i skuteczne.

Wirtualne zbieranie funduszy

Wirtualne wydarzenia i seminaria internetowe stały się potężnymi narzędziami do zbierania funduszy. Platformy oferują opłacalny sposób dotarcia do odbiorców na całym świecie, podzielenia się przesłaniem organizacji i znaczącego nawiązania kontaktu z darczyńcami.

Wydarzenia wirtualne mają kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi odbywającymi się na żywo spotkaniami. Często są tańsze w utrzymaniu, mają szerszy zasięg i mogą być bardziej dostępne dla zróżnicowanej publiczności. Od wirtualnych gal po seminaria internetowe – wydarzenia te mogą przybierać różne formy, a każda z nich oferuje wyjątkowe możliwości zaangażowania.

Jak skutecznie zorganizować spotkanie wirtualne?

 • Jasny i przekonujący program: sukces zależy od treści. Niezbędne jest posiadanie jasnego, wciągającego programu, który sprawi, że uczestnicy będą zainteresowani i zaangażowani. Może to obejmować prelegentów, sesje interaktywne i występy na żywo.
 • Promocja: Wykorzystaj kampanie e-mailowe, media społecznościowe i ogłoszenia na stronach internetowych do promowania wydarzenia. Ważne jest, aby rozpocząć promocję wcześnie i budować emocje w miarę zbliżania się jego terminu. 
 • Przygotowanie techniczne: Upewnij się, że platforma wybrana na potrzeby wydarzenia jest niezawodna i łatwa w użytkowaniu. Przeprowadzenie testu przed wydarzeniem może pomóc w zidentyfikowaniu i naprawieniu wszelkich problemów technicznych.
 • Zbieranie informacji: Po wydarzeniu ważne jest, aby skontaktować się z uczestnikami. Może to mieć formę wiadomości z podziękowaniami, ankiety w celu uzyskania opinii lub udostępnienia dodatkowych zasobów. Takie działanie jest kluczowe dla utrzymania zaangażowania i budowania relacji.
 • Koordynowanie zespołem: Zintegrowane narzędzia do zarządzania zespołem są nieocenione przy przygotowywaniu list uczestników, śledzeniu rejestracji i segmentowaniu odbiorców w celu ukierunkowanej komunikacji.
Wirtualne zbieranie funduszy

Budowanie silnej obecności w Internecie

Dobrze zaprojektowana obecność w Internecie może znacząco zwiększyć widoczność, wiarygodność i możliwości pozyskiwania środków przez organizację non-profit.

Porady dotyczące optymalizacji i marketingu

 1. Upewnij się, że witryna jest łatwa w nawigacji, obsługuje urządzenia mobilne i jest atrakcyjna wizualnie. Ważne informacje powinny być łatwo dostępne, a proces przekazywania darowizn prosty i bezpieczny.
 2. Regularnie aktualizuj witrynę, dodawaj atrakcyjne treści, które będą przemawiać do docelowych odbiorców. Może to obejmować historię o sukcesach organizacji, wpisy na blogu, aktualizacje projektów i zasoby edukacyjne.
 3. Wdrażaj praktyki SEO, aby poprawić widoczność witryny w wyszukiwarkach. Obejmuje to używanie odpowiednich słów kluczowych, optymalizację szybkości witryny i nawiązywanie współpracy w celu wymiany linków.
 4. Dodawaj filmy, infografiki i obrazy, aby treści były bardziej wciągające i łatwiejsze do udostępniania.
 5. Monitoruj ruch w witrynie i zachowania użytkowników. Narzędzia analityczne zapewniają wgląd w to, które strony działają dobrze, skąd pochodzą odwiedzający i w jaki sposób wchodzą w interakcję z witryną.
 6. Połącz kanały mediów społecznościowych i opcji udostępniania na stronie internetowej, pomaga to zwiększyć zasięg treści i zachęca odwiedzających do zaangażowania na różnych platformach.

Tworzenie przekonujących kampanii

Opracowywanie atrakcyjnych kampanii ma kluczowe znaczenie dla organizacji non-profit. Dobrze przygotowana kampania nie tylko gromadzi datki, ale także zwiększa świadomość i buduje społeczność wokół sprawy.

Elementy udanej kampanii

 1. Kampania powinna mieć jasny, zwięzły i inspirujący przekaz, który informuje o celu i wpływie darowizny. Przesłanie to powinno trafić do odbiorców docelowych i zmotywować ich do wniesienia wkładu.
 2. Odpowiednia narracja ma moc nawiązywania kontaktu z ludźmi na poziomie emocjonalnym. Dzielenie się prawdziwymi historiami osób, na które działalność organizacji non-profit ma wpływ, może być potężnym narzędziem angażowania potencjalnych darczyńców.
 3. Wyznaczanie konkretnych celów i przejrzystość w zakresie sposobu wykorzystania darowizn pomaga w budowaniu zaufania wśród darczyńców. Daje im to jasne pojęcie o wpływie, jaki będzie miał ich wkład.
 4. Wykorzystanie wielu kanałów (takich jak e-mail, media społecznościowe, poczta bezpośrednia) w celu dotarcia do szerszego grona odbiorców i wzmocnienia przekazu kampanii na różnych platformach.
 5. Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie e-maili z podziękowaniami, potwierdzeń darowizn i wiadomości uzupełniających, może zaoszczędzić czas i zapewnić spójną komunikację z darczyńcami.

Kontakt z darczyńcami

Spersonalizowana komunikacja jest podstawą skutecznego zaangażowania darczyńców. Dostosowanie interakcji w oparciu o indywidualne preferencje, historię i zachowanie darczyńców może znacząco poprawić relacje z nimi i zachęcić do długoterminowego wsparcia.

Personalizacja wykracza poza użycie imienia i nazwiska dawcy w wiadomości e-mail. Obejmuje zrozumienie i uznanie ich konkretnych zainteresowań, przeszłego wkładu i zaangażowania w organizację. Taki poziom uwagi może sprawić, że darczyńcy poczują się docenieni i będą bardziej związani ze sprawą. Wykazano także, że spersonalizowana komunikacja zwiększa wskaźniki retencji. Darczyńcy, którzy czują, że organizacja ich rozumie i docenia, są bardziej skłonni do kontynuowania wsparcia.

Podziel bazę danych dawców na różne segmenty w oparciu o kryteria takie jak historia darowizn, zainteresowania i poziom zaangażowania. Pozwala to na bardziej ukierunkowaną i odpowiednią komunikację. Wykorzystaj dane pochodzące z segmentacji, aby dostosować wiadomości. Na przykład wysyłanie różnych e-maili do osób, które jeszcze nie wsparły inicjatywy, stałych darczyńców i tych przekazujących duże kwoty. Regularnie informuj ich o pracy organizacji, historii sukcesów i nadchodzących wydarzeniach.

Zbieranie i analiza danych

Analiza danych to narzędzie strategiczne, które pozwala uzyskać głęboki wgląd w zachowania darczyńców, skuteczność kampanii i ogólne zaangażowanie. Zagłębiając się w szczegóły wykorzystania danych, możemy zobaczyć ich prawdziwą wartość w kształtowaniu skuteczniejszych strategii działania.

 • Dane mogą ujawnić, kiedy darczyńcy najprawdopodobniej przekażą darowiznę i za pośrednictwem jakich kanałów. Na przykład organizacja może stwierdzić, że jej kampanie e-mailowe są najskuteczniejsze we wtorkowe popołudnia lub że media społecznościowe generują więcej datków w określone święta lub wydarzenia.
 • Oprócz podstawowych danych demograficznych analiza może pomóc uszeregować darczyńców na podstawie ich zachowań, takich jak częstotliwość darowizn, średnie kwoty i reakcja na określone kampanie. Ten poziom segmentacji pozwala na wysoce zindywidualizowaną komunikację. Na przykład organizacja może odkryć grupę darczyńców, którzy konsekwentnie przyczyniają się do działań na rzecz ochrony środowiska, umożliwiając prowadzenie ukierunkowanych kampanii wokół tych zainteresowań.
 • Analizując dane kampanii, organizacje mogą określić, które komunikaty przemawiają do ich odbiorców. Kampania skupiająca się na konkretnych historiach lub obszarach oddziaływania może przynieść większe darowizny, stanowiąc szablon dla przyszłych kampanii.

Innowacyjne kanały fundraisingowe

Oprócz tradycyjnych metod istnieje wiele innowacyjnych kanałów, które organizacje non-profit mogą wykorzystać w celu dywersyfikacji swoich wysiłków w zakresie pozyskiwania środków. Kanały te często wykorzystują platformy i technologie cyfrowe, aby dotrzeć do nowych odbiorców i zaangażować darczyńców w unikalny sposób.

Platformy crowdfundingowe

Finansowanie społecznościowe: Dzięki platformom takim jak Kickstarter i GoFundMe finansowanie społecznościowe stało się popularnym narzędziem dla organizacji non-profit. Platformy te pozwalają organizacjom dotrzeć do szerszego grona odbiorców, podzielić się swoją historią i zebrać fundusze na konkretne projekty lub cele.

Zbiórki typu peer-to-peer

Polegają na tym, że wspierający zbierają pieniądze w imieniu organizacji non-profit. Narzędzia typu peer-to-peer umożliwiają osobom wspierającym tworzenie własnych stron zbiórki, udostępnianie ich w swojej sieci i śledzenie ich postępów.

Aukcje internetowe

Sprzedaż może być skutecznym sposobem gromadzenia środków. Platformy cyfrowe ułatwiają zarządzanie tymi działaniami i docierają do szerokiego grona odbiorców.

Kampanie SMS-ów

Wraz z rosnącym wykorzystaniem smartfonów przekazywanie darowizn za pomocą urządzeń mobilnych stało się wygodną opcją dla darczyńców. Ważne jest zapewnienie, aby proces przekazywania darowizn był tak prosty i bezproblemowy, jak to tylko możliwe.

Wykorzystanie narzędzi do śledzenia skuteczności kampanii może dostarczyć cennych informacji. Obejmuje to monitorowanie zebranej kwoty, liczby darczyńców i skuteczności różnych strategii promocyjnych. Eksplorując i skutecznie wykorzystując te innowacyjne kanały, organizacje mogą poszerzyć swój repertuar pozyskiwania wpłat.

Podsumowanie

W tym artykule omówiono różne strategie i narzędzia, z których mogą korzystać organizacje non-profit w celu zwiększenia swoich wysiłków w zakresie pozyskiwania darowizn. Możliwości innowacji jest mnóstwo, od wykorzystania mediów społecznościowych i organizowania wirtualnych wydarzeń po budowanie silnej obecności w Internecie i tworzenie atrakcyjnych kampanii.

Narzędzia CRM, analityka danych, zarządzanie mediami społecznościowymi i komunikacja cyfrowa nie są przeznaczone tylko dla świata korporacji, są równie skuteczne dla organizacji non-profit, które chcą nawiązać kontakt z darczyńcami, przekazać swoje historie i zebrać darowizny niezbędne do kontynuowania swojej istotnej pracy.

Organizacje non-profit, które zastosują te innowacyjne strategie i narzędzia, mogą nie tylko osiągnąć swoje cele, ale także zbudować silniejsze i trwalsze relacje z darczyńcami. Dzięki temu, że potrafią się dostosowywać, reagować i myśleć przyszłościowo, mogą zapewnić sobie ciągłą przydatność i wpływ w szybko zmieniającym się świecie.

FAQ

Q: Jak wykorzystywać media społecznościowe do zbierania wpłat?

A: Organizacje non-profit mogą skutecznie wykorzystywać media społecznościowe do gromadzenia datków, tworząc angażujące treści, które przemawiają do odbiorców, budując społeczność poprzez regularne interakcje oraz wykorzystując hashtagi i trendy w celu zwiększenia widoczności.

Q: Czy ważne jest spersonalizowanie przekazu?

A: Spersonalizowana komunikacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu silniejszych relacji z darczyńcami. Polega na dostosowywaniu interakcji w oparciu o indywidualne preferencje i historię dawców, co zwiększa retencję dawców i zachęca do większych datków.

Q: Po co prowadzić analizę danych?

A: Analityka może znacznie ulepszyć strategie pozyskiwania środków, zapewniając wgląd w zachowania darczyńców, wzorce datków i skuteczność kampanii. To podejście umożliwia organizacjom podejmowanie świadomych decyzji, dostosowywanie strategii i przewidywanie przyszłych trendów.

Najpopularniejsze
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
17 Najlepszych Skryptów Cold Calling dla Agentów Nieruchomości
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
Arkusze Google - jak skutecznie zarządzać danymi?
Spis treści
Środowisko non-profit Wykorzystanie mediów społecznościowych do zbierania funduszy Wirtualne zbieranie funduszy Budowanie silnej obecności w Internecie Tworzenie przekonujących kampanii Kontakt z darczyńcami Zbieranie i analiza danych Innowacyjne kanały fundraisingowe Podsumowanie FAQ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie
Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie
22 min czytania
Dlaczego startupy ponoszą porażkę: 10 kluczowych przyczyn niepowodzeń biznesowych
Dlaczego startupy ponoszą porażkę: 10 kluczowych przyczyn niepowodzeń biznesowych
21 min czytania
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
17 min czytania