Narzędzia firmy

Bitrix24 jako system zarządzania zasobami ludzkimi

Możesz użyć Bitrix24 jako bezpłatnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) dla Twojej firmy. Wszystkie kluczowe funkcje HRMS są dostępne dla pracowników od umieszczania raportów zarządzania pracy do mądrego interfejsu społecznościowego, z którego Twoi pracownicy i dział HR będą chętnie korzystać.

Jest do nabycia w pełni konfigurowalna i samowystarczalna wersja Bitrix24 wraz z dostępem do kodu źródłowego.

Ludzie obok Ciebie

W Bitrix24 ludzie są w centrum uwagi. W katalogu pracowników można łatwo znaleźć informacje kontaktowe lub filtrować listę, aby znaleźć właściwą osobę. Kliknięcie pracownika na liście powoduje przejście na stronę profilu tego pracownika. Wszystkie publiczne informacje o pracowniku są widoczne i istnieją opcja wiadomości błyskawicznych lub komentarza w blogu, lub galerii.

Bitrix24 to nie tylko popularny i wygodny system z wielu narzędziami, pracownikom jest dostępne eksportowanie do programu Excel i synchronizacja z programem Outlook i CardDAV. Synchronizuj swoją listę kontaktów z urządzeniem iPhone, iPad lub Android, i będziesz zawsze na bieżąco!

Struktura firmy

Struktura firmy reprezentuje hierarchię organizacji z działami i oddziałami. Można stworzyć dział i ustalić, który pracownik najlepiej pasuje do tego działu.

Podporządkowanie w strukturze wpływa na wiele funkcji intranetowych: do kogo wysyłane są raporty, kto może delegować zadaniami itp. Kierowniki działów mogą widzieć wszystkie zadania swoich podwładnych.

Zaangażowanie pracowników

Chcesz bardziej zaangażowanych i aktywnych pracowników? Od samo organizujących się grup roboczych do odznak i Pulsu firmy - istnieje szereg narzędzi do zaangażowania pracowników, które znajdują się na portalu firmy.

Gdy Twoi pracownicy po raz pierwszy zalogują się do Bitrix24, natychmiast rozpoznają Tablicę Aktywności i interfejs intranetowy, które mogą przypominać Facebook, LinkedIn i inne sieci społecznościowe.

9.000.000+ organizacji już używa Bitrix24

Zarządzanie czasem

System zarządzania czasem wprowadza dyscyplinę w harmonogramie pracy bez tworzenia atmosfery wysokiego ciśnienia. Funkcje „Pracuję”, „Zakończenie” oraz przerwy są nagrywane, dlatego codzienny raport zadań zachowa organizację oraz priorytety.

Dane wprowadzone do tego narzędzia są zapisywane i używane jako podstawa raportu roboczego dla każdego pracownika.

Raporty prac

Jak często pracownicy tworzą raporty? Możesz łatwo tworzyć raporty codziennie, tygodniowo lub miesięcznie. Bitrix24 przypomina pracownikom o wysyłaniu raportów, a zawartość planu na dzień jest pomocna i można ją edytować przed wysłaniem raportu końcowego. Plany na następny okres sprawozdawczy można również przesłać za pośrednictwem tego formularza.

Sprawozdanie jest oceniane przez osobę nadzorującą i może być skomentowane. Wszystkie raporty robocze danego pracownika, działu lub całej firmy można przeglądać wraz z ich ocenami i ocenami efektywności.

Automatyzacja oraz Procesy pracy

Dokumenty i formularze HR są dostępne w jednym miejscu, aby uniknąć niepotrzebnych ruchów. Procesy biznesowe w systemie Bitrix24 pozwalają zautomatyzować workflowy, takie jak wnioski urlopowe, podróże służbowe, wydatki, zakupy, ogólne wnioski.

Są one uwzględnione na Tablicy Aktywności, nie wymagają konfiguracji i są bezpłatne. Można je zmodyfikować, lub utworzyć własne od podstaw przy użyciu wizualnego projektanta procesów biznesowych. Workflowy opracowane przez partnerów Bitrix24 mogą być również instalowane z Aplikacji.

Uprawnienia dostępu

Pracownicy widzą tylko te informacje, które pozwalasz im zobaczyć. Uprawnienia mogą być przyznawane działom firmy, grupom roboczym, indywidualnym użytkownikom lub użytkownikom przypisanym do wcześniej określonych ról (moderatorzy, właściciele grup, obserwatorzy, osoby odpowiedzialne itp.).

Bitrix24 pozwala Ci wyświetlać lub ukrywać grupy robocze, dokumenty, kontakty CRM i inne elementy w systemie. Uprawnienia dostępu również działają w wyszukiwaniu; to oznacza, że wyniki wyszukiwania, do których dany użytkownik nie ma dostępu, nie pojawią się.

Współpraca w Extranecie

Bitrix24 allows collaborative work not only with coworkers, but also with external users – partners, clients, contractors, etc. Inviting external users is as easy as inviting them to a workgroup, and after they have joined, these third party users are visible in a separate list, so that you can always be aware of who is working in the Extranet.

Masz pytania? Potrzebujesz demonstracji? Chcesz za darmo wypróbować samodzielny hosting Bitrix24 przez 30 dni? Chcesz coś dostosować?