Zadania i projekty

Zarządzanie zadaniami i projektami

Bitrix24 posiada rozległe funkcje organizacyjne, które zwiększają efektywność na poziomie osobistym i grupowym. Zadania można przydzielić sobie lub kolegom, a także delegować po otrzymaniu. Funkcje zarządzania projektami produktu są wbudowane w "grupy".

Każdy projekt może posiadać dedykowaną grupę, w której znajdują się wszystkie pliki, dyskusje i zadania związane z tym projektem, i będą dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy są objęci projektem. Czas spędzony na każdym zadaniu w ramach projektu może być monitorowany, a zadania zintegrowane w kalendarzu grupowym. Ponadto projekty mogą być utworzone w zewnętrznej sieci(w Extranecie), dzięki czemu klienci oraz partnerzy mogą w nich w pełni uczestniczyć.

Istnieje możliwość instalacji Bitrix24 na serwerze klienckim z dostępem do kodu źródłowego i dostosowaniem do potrzeb użytkowników.

Diagram Gantta (Wykres Gantta)

W przypadku zadań i podzadań na diagramie Gantta można przeglądać status, osobę odpowiedzialną i relacje chronologiczne. To pozwala na pierwszy rzut oka ocenić pełny obraz postępów projektu i pomaga zidentyfikować potencjalne lub istniejące opóźnienia. Po utworzeniu zadania można go nadal bezpośrednio modyfikować z tabeli lub diagramu Gantta.

Przesunięcie terminu, dodanie podzadania i wprowadzenie innych zmian można szybko wykonać, wraz z automatycznymi powiadomieniami dla wszystkich uczestników.

Współzależności zadań

Współzależności zadań jest popularnym narzędziem do zarządzania projektami i jest dostępne we wszystkich planach Bitrix24, w tym - bezpłatnym. To narzędzie umożliwia ustalenie logicznych powiązań między zadaniami lub pomiędzy zadaniami a etapami projektu. Dostępne są wszystkie cztery typy współzależności.

Współzależność jest ustanawiana poprzez przeciągnięcie strzałki z jednego zadania do drugiego. Po ustanowieniu współzależności, przeniesienie jednego zadania może automatycznie zmienić daty rozpoczęcia oraz zakończenia innych zadań w projekcie. Dostępne są także spersonalizowane pola zadań.

System Kanban

Widok systemu Kanban jest dostępny do zadań i projektów (grup roboczych), a także w plannerze zadań. Przy elastycznym podejściu do zarządzania projektami, etapy systemu Kanban mogą być w pełni dostosowane indywidualnie do potrzeb użytkowników.

Panele, karteczki i listy systemu Kanban są dostępne we wszystkich planach Bitrix24 bez żadnych ograniczeń.

Liczniki i role

Liczniki zadań pomagają śledzić zadania wymagające natychmiastowej uwagi. Licznik wskazuje, że Ty lub ktoś z Twoich kolegów ma zadanie z jakimkolwiek problemem, lub nie jest ono w pełni przypisane (przeterminowane, bez oceny po zakończeniu lub nie został wskazany ostateczny termin, itd.).

Liczniki i role uproszczają kierownikom pracę, ponieważ mogą one pokazywać na wykresie zadania i ich statusy dla działów, grup lub poszczególnych pracowników.

Lista kontrolna

Dodaj listę kontrolną do zadania i śledź postępy wykonania krok po kroku. Jest to bardzo wygodne, gdy zadanie składa się z kilku kroków lub kilku uczestników.

Uczestnicy zadania mogą dodawać elementy do kontrolnej listy i zaznaczać ich zakończenie. Teraz łatwo jest sprawdzić status bieżącego zdania.

9.000.000+ organizacji już używa Bitrix24

Szablony i automatyka

Powtarzające się zadania i szablony zadań pomogą Ci zautomatyzować regularne oraz powtarzające się zadania. Dlatego że szablony zadań obsługują podzadania i kontrolne listy w Bitrix24, są one idealnym narzędziem dla powtarzających się biznes procesów takich jak zatrudnienie/zwolnienie, zdobywanie nowych klientów lub rozpoczęcie nowych projektów. Automatyczne tworzenie zadań, uruchamiane poprzez określone zdarzenia, dostępne jest za pośrednictwem wizualnego projektanta procesów biznesowych Bitrix24.

Możesz zaplanować powtórzenie zadania w dowolnym przedziale czasowym (np. codziennie, co tydzień, co 10 dni, w każdą sobotę).

Grupy robocze

Pracownicy różnych działów mogą być połączone do jednej grupy roboczej , która zawiera wszystkie sieci społecznościowe i narzędzia organizacyjne niezbędne do optymalizacji operacji i korzystania z bardzo skutecznych metod komunikacji dostępnych w Bitrix24.

Każda grupa jest podobna do miniaturowej sieci wewnętrznej, która nie tylko przechowuje ważne pliki i dane, ale służy również jako platforma do dyskusji, zadań, śledzenia i planowania.

Raporty zadań

Raporty zadań są łatwym sposobem do sprawdzania czasu, które pracownik spędza na konkretnym zadaniu lub projekcie. Za pomocą tego praktycznego narzędzia można również sprawdzić, ile zadań jest w toku, a ile z nich zostało już wykonane. Domyślnie raporty zadań można składać co tydzień, co miesiąc lub co roku, ale zawsze można ustalić inne terminy zgłaszania sprawozdawczości.

Wstępnie ustanowiony szablon raportu skuteczności pozwala ocenić skuteczność działań uczestników projektu. Pomaga to również menedżerom firmy analizować ogólną wydajność danego działu lub całej firmy. Możesz łatwo zaimportować wszystkie raporty do formatu Excel.

Projektant raportów

Tworzenie raportu pozwala dodawać, filtrować i sortować dane raportu oraz wyświetlać je osobom zarządzającym w prawidłowej formie. Uniwersalny projektant raportów umożliwia gromadzenie niezbędnych pól danych oraz ocenę efektywności, wydajności i całkowitego czasu spędzonego na projektach oraz zadaniach.

Użytkownicy zewnętrzni

Dostęp do sieci zewnętrznej(Extranet) zapewnia bezpieczną oddzielną przestrzeń, w której grupy robocze mogą zostawać w kontakcie z zewnętrznymi użytkownikami, takie jak klienci, partnerzy, freelancerzy i inni dostawcy usług. W zewnętrznych grupach sieciowych są dostępne wszystkie funkcje, natomiast, osoby trzecie mogą zobaczyć tylko grupy robocze, do których należą oraz użytkowników tych grup.

Zadania za pomocą poczty elektronicznej

Bitrix24 zarówno obsługuje zadania, które zostałe wysłane pocztą elektroniczną i odwrotnie. Użytkownicy mogą tworzyć zadania po prostu przekierowując wiadomości e-mail do specjalnego adresu dostępnego w profilu. Tak samo odbiorcy mogą być wybierani jako uczestnicy, obserwatorzy lub odpowiedzialni za wykonanie zadania. Oni zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po zaktualizowaniu zadania lub zmianie statusu. Odbiorcy wiadomości e-mail mogą także komentować zadania bez dostępu do konta Bitrix24.

Gotowy, aby przetestować?