Transformacja Miejsca Pracy: Wykorzystanie Mocy Systemów Automatyzacji HR w 2023 roku

12 min czytania
Zespół Bitrix24
11 kwietnia 2023
Odświezone: 11 kwietnia 2023
Transformacja Miejsca Pracy: Wykorzystanie Mocy Systemów Automatyzacji HR w 2023 roku

Spis treści

1. Po co automatyzować HR?

2. Ewolucja systemów automatyzacji HR

3. Kluczowe funkcje i możliwości systemów automatyzacji HR

4. Korzyści z wdrożenia systemów automatyzacji HR

5. Jak wybrać system automatyzacji HR?

6. Rodzaje systemów automatyzacji HR

7. Pokonywanie wyzwań w implementacji automatyzacji HR

8. Ocena wyników Twojego systemu automatyzacji HR

FAQ


1. Po co automatyzować HR?

W obecnym, dynamicznym środowisku biznesowym, zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sukcesu i wzrostu organizacji. W związku z tym, automatyzacja HR staje się coraz ważniejszym elementem nowoczesnych miejsc pracy. Wykorzystuje ona technologię do usprawnienia różnych funkcji HR, czyniąc je bardziej efektywnymi, oszczędnymi i zdolnymi do osiągania lepszych rezultatów zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorstw. W niniejszym artykule omówimy korzyści wynikające z wdrożenia systemów automatyzacji HR dla organizacji o różnej wielkości oraz zwrócimy uwagę na znaczenie wyboru odpowiedniego systemu, który spełni unikalne potrzeby i cele Twojej organizacji.

Automatyzacja HR pozwala firmom optymalizować swoje procesy HR, redukując ilość czasochłonnych zadań i pozwalając specjalistom HR skoncentrować się na strategicznych decyzjach. Poprzez automatyzację rutynowych zadań, systemy automatyzacji HR mogą pomóc organizacjom zwiększyć zaangażowanie pracowników, poprawić dokładność danych HR oraz zapewnić zgodność z przepisami prawa pracy. W miarę jak rośnie zapotrzebowanie na bardziej elastyczne i wydajne procesy HR, niezbędne jest dla przedsiębiorstw wybranie właściwego systemu automatyzacji HR, aby pozostać konkurencyjnym i przygotować swoje operacje HR na przyszłość.

2. Ewolucja systemów automatyzacji HR

Nacisk na automatyzację HR rozpoczął się w drugiej połowie XX wieku wraz z pojawieniem się elektronicznych systemów przeznaczonych do zarządzania podstawowymi zadaniami HR, takimi jak przetwarzanie wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji. W miarę rozwoju technologii zakres tych systemów rozszerzał się, obejmując bardziej zaawansowane funkcje, takie jak rekrutacja, zarządzanie talentami i administracja świadczeniami pracowniczymi. Ta ewolucja była napędzana rosnącym uznaniem strategicznego znaczenia HR i potrzebą wsparcia technologicznego.

Na przestrzeni lat systemy automatyzacji HR przeszły znaczące przemiany, aby nadążać za nieustannie zmieniającym się krajobrazem biznesowym. Pojawienie się internetu i technologii cyfrowej umożliwiło rozwój rozwiązań HR opartych na chmurze, które oferują większą dostępność, elastyczność i skalowalność w porównaniu z tradycyjnymi systemami stacjonarnymi. Systemy oparte na chmurze ułatwiły również wymianę danych i współpracę w czasie rzeczywistym, co pozwala zespołom HR działać wydajniej i podejmować świadome decyzje.

W ostatnich latach pojawienie się zaawansowanych technologii, takich jak uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, jeszcze bardziej zrewolucjonizowało możliwości systemów automatyzacji HR. Algorytmy mogą teraz analizować ogromne ilości danych, aby odkrywać wzorce, trendy i wglądy, które mogą pomóc organizacjom podejmować lepsze decyzje dotyczące talentów. Na przykład analityka predykcyjna może być używana do identyfikowania pracowników o dużym potencjale, oceny ryzyka odejścia lub rekomendacji spersonalizowanych planów szkoleniowych i rozwojowych.

Ponadto integracja czatbotów i wirtualnych asystentów z systemami do automatyzacji HR przekształciła sposób, w jaki pracownicy korzystają z usług HR. Te inteligentne narzędzia mogą obsługiwać rutynowe zapytania i zadania, takie jak aktualizacja danych osobowych, zgłaszanie wniosków urlopowych czy udzielanie informacji dotyczących zasad, co poprawia doświadczenia pracowników i zmniejsza obciążenie dla specjalistów HR.

W miarę jak przechodzimy w coraz większym stopniu w erę cyfrową, możemy oczekiwać, że technologia automatyzacji HR będzie się dalej rozwijać i włączać nowe innowacje. Do niektórych nowych trendów należy zwiększone wykorzystanie analizy danych do planowania siły roboczej, stosowanie AI w inicjatywach związanych z różnorodnością i integracją oraz integracja narzędzi do zarządzania pracą zdalną z systemami HR. Te postępy nie tylko pomogą firmom dostosować się do zmieniających się potrzeb swojej siły roboczej, ale także umożliwią zespołom HR dostarczanie większej wartości strategicznej dla swoich organizacji.

3. Kluczowe funkcje i możliwości systemów automatyzacji HR

Systemy automatyzacji HR ewoluowały, aby oferować szeroką gamę funkcji i możliwości, które zaspokajają zróżnicowane potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw. Niektóre z kluczowych komponentów systemów automatyzacji HR obejmują:

 • Systemy śledzenia kandydatów (ATS): ATS usprawniają proces rekrutacji, automatyzując zadania takie jak publikowanie ofert pracy, przeglądanie CV i planowanie rozmów kwalifikacyjnych. Pozwala to organizacjom zaoszczędzić czas, zmniejszyć koszty i poprawić ogólne doświadczenie kandydata.

 • Automatyzacja wdrażania i zakończenia współpracy: Systemy HR mogą ułatwić płynne przejścia pracowników, automatyzując zadania związane z wdrażaniem, takie jak wypełnianie dokumentów, szkolenia i konfigurację kont. Również zakończenie współpracy może być usprawnione, co zapewnia płynny proces wyjścia i zgodność z wymogami prawnymi.

 • Zarządzanie czasem pracy i obecnością: Automatyzacja może pomóc organizacjom dokładnie rejestrować godziny pracy pracowników, zarządzać urlopami i nieobecnościami oraz obliczać wynagrodzenia za nadgodziny. Wpływa to nie tylko na zwiększenie wydajności, ale także na zapewnienie zgodności z przepisami prawa pracy.

 • Zarządzanie wydajnością i informacje od pracowników: Systemy HR często zawierają narzędzia do ustalania celów, monitorowania postępów i przeprowadzania ocen wyników. Umożliwia to organizacjom utrzymanie ciągłej pętli informacji zwrotnych, co może prowadzić do poprawy wydajności i zaangażowania pracowników.

 • Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Zautomatyzowane systemy mogą pomóc organizacjom zarządzać szkoleniami pracowników, programami rozwoju i certyfikacjami. Może to prowadzić do lepszego rozwoju umiejętności, większego zadowolenia z pracy i wyższych wskaźników zatrzymania pracowników.

 • Administracja świadczeniami: Systemy automatyzacji HR mogą uprościć administrację świadczeniami pracowniczymi, takimi jak ubezpieczenie zdrowotne, programy emerytalne i programy wellness. Może to pomóc organizacjom zaoszczędzić czas, zmniejszyć błędy i zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami.

 • Zgodność z przepisami i raportowanie: Zautomatyzowane systemy mogą pomóc organizacjom utrzymać zgodność z przepisami prawa pracy, generując wymagane raporty, śledząc terminy i wysyłając automatyczne przypomnienia.

4. Korzyści z wdrożenia systemów automatyzacji HR

Wdrożenie systemów automatyzacji HR w Twojej firmie może przynieść liczne korzyści, takie jak:

 1. Usprawnienie procesów HR i zmniejszenie obciążeń administracyjnych: Automatyzacja może wyeliminować ręczne, powtarzalne zadania i zaoszczędzić czas dla specjalistów HR, umożliwiając im skupienie się na bardziej strategicznych i wartościowych działaniach.

 2. Zwiększenie dokładności danych i minimalizacja błędów: Zautomatyzowane systemy mogą poprawić dokładność danych, zmniejszając ryzyko błędów ludzkich związanych z ręcznym wprowadzaniem danych i przetwarzaniem.

 3. Poprawa zaangażowania i satysfakcji pracowników: Automatyzacja może ulepszyć doświadczenie pracowników, zapewniając szybki i łatwy dostęp do usług HR, ułatwiając lepszą komunikację i umożliwiając bardziej spersonalizowane podejście do zarządzania potrzebami pracowników.

 4. Ułatwienie lepszego podejmowania decyzji poprzez wglądy oparte na danych: Systemy automatyzacji HR mogą dostarczać cennych wglądów i analiz, które pomagają organizacjom podejmować świadome decyzje dotyczące planowania siły roboczej, zarządzania talentami i rozwoju pracowników.

 5. Zapewnienie zgodności z przepisami prawa pracy: Zautomatyzowane systemy mogą pomóc organizacjom utrzymać zgodność z przepisami prawa pracy, śledząc terminy, generując wymagane raporty i wysyłając automatyczne przypomnienia. Może to zmniejszyć ryzyko kosztownych kar i sankcji.

5. Jak wybrać system automatyzacji HR?

Wybór odpowiedniego systemu do automatyzacji HR jest kluczowy dla maksymalizacji potencjalnych korzyści dla Twojej organizacji. Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie różnych systemów automatyzacji HR:

 • Skalowalność i opcje dostosowywania: upewnij się, że system może rosnąć wraz z Twoją organizacją i dostosowywać się do jej zmieniających się potrzeb. Szukaj rozwiązań oferujących funkcje i moduły do dostosowywania, dzięki czemu możesz dostosować system do swoich konkretnych wymagań.

 • Możliwości integracji z istniejącymi systemami i oprogramowaniem: dobrze zintegrowany system do automatyzacji HR może bezproblemowo komunikować się z istniejącym oprogramowaniem, takim jak płace, księgowość i narzędzia do zarządzania projektami. Może to pomóc usprawnić przepływ danych, zmniejszyć błędy i poprawić ogólną wydajność.

 • Łatwość wdrożenia: wybierz system automatyzacji HR z intuicyjnym interfejsem i łatwymi do zrozumienia funkcjami, ponieważ może to ułatwić bardziej płynny proces adaptacji dla Twoich pracowników. Dodatkowo weź pod uwagę czas wdrożenia systemu, wymagane zasoby oraz poziom wsparcia dostarczanego przez dostawcę podczas procesu konfiguracji.

 • Funkcje związane z bezpieczeństwem i ochroną danych: Ochrona wrażliwych danych pracowników jest kluczowa. Upewnij się, że wybrany system automatyzacji HR posiada solidne funkcje związane z bezpieczeństwem i przestrzega przepisów dotyczących ochrony prywatności danych, takich jak RODO.

 • Koszt i zwrot z inwestycji (ROI): Oceń całkowity koszt posiadania, w tym opłaty abonamentowe, koszty wdrożenia oraz wszelkie bieżące opłaty za utrzymanie lub wsparcie. Weź pod uwagę potencjalne oszczędności i zyski z efektywności, które system może przynieść Twojej organizacji, aby określić jego ogólny ROI.
Bitrix24 - kompleksowe oprogramowanie do automatyzacji procesów HR

Nieograniczona liczba użytkowników na planie Free
Zarejestruj się już dziś6. Rodzaje systemów automatyzacji HR

Chociaż dostępnych jest wiele systemów automatyzacji HR, istotne jest, aby zidentyfikować najlepsze rozwiązanie dla Twojej organizacji. Oto krótki przegląd głównych typów systemów automatyzacji HR, ich funkcji i korzyści:

System A: 

Kompleksowy zestaw funkcji, System A oferuje solidne, skalowalne rozwiązanie odpowiednie dla organizacji różnych rozmiarów. Jego kluczowe funkcjonalności obejmują system śledzenia kandydatów (ATS), onboardingu, zarządzania wydajnością i uczenia się oraz rozwoju.

System B: 

Koncentrujący się na doświadczeniach użytkownika i tzw. personalizacji (czyli dostosowania podejścia do klienta), System B oferuje intuicyjny, łatwy w nawigacji interfejs, który można dostosować do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji. Jego możliwości integracji z popularnym oprogramowaniem sprawiają, że jest to popularny wybór dla firm poszukujących bezproblemowego rozwiązania w zakresie automatyzacji HR.

System C: 

Oferuje podejście oparte na chmurze i modularne, System C pozwala organizacjom wybierać funkcje HR, które chcą zautomatyzować. Jego mocne funkcje raportowania i analityki czynią go idealnym wyborem dla podejmowania decyzji opartych na danych.

System D: 

Zaawansowane wykorzystanie sztucznej inteligencji, System D wykorzystuje uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, aby dostarczać potężnych wglądów i poprawiać doświadczenia pracowników. Funkcjonalność chatbotów i analityki predykcyjnej wyróżnia go na tle innych systemów automatyzacji HR.

Porównując funkcje, korzyści i koszty tych systemów, możesz określić, który z nich najlepiej odpowiada celom i wymaganiom Twojej organizacji.

7. Pokonywanie wyzwań w implementacji automatyzacji HR

Chociaż systemy automatyzacji HR oferują liczne korzyści, organizacje mogą napotykać problemy w trakcie procesu wdrażania. Oto kilka powszechnych kwestii i potencjalnych rozwiązań:

Opór przed zmianami: Pracownicy mogą być niechętni do dostosowania się do nowych systemów, zwłaszcza jeśli postrzegają je jako zagrożenie dla swojej pracy. Aby to rozwiązać, jasno komunikuj korzyści wynikające z automatyzacji HR, podkreślając jej rolę w poprawie doświadczeń pracowniczych i umożliwieniu specjalistom HR skupienia się na bardziej strategicznych zadaniach.

Migracja danych i integracja: Przenoszenie danych z istniejących systemów do nowego systemu automatyzacji HR może być skomplikowane i czasochłonne. Aby złagodzić to, opracuj szczegółowy plan migracji danych, zapewnij dokładność danych i rozważ zaangażowanie zewnętrznych ekspertów do pomocy w procesie. Ponadto, priorytetem powinna być bezproblemowa integracja z istniejącym ekosystemem oprogramowania, aby uniknąć zakłóceń w codziennej działalności.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych i prywatności: Zabezpieczanie wrażliwych danych pracowniczych jest kluczowe przy wdrażaniu systemów automatyzacji HR. Wybierz system z solidnymi funkcjami zabezpieczeń i udokumentowanym doświadczeniem w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących prywatności danych.

Szkolenie i wsparcie: Zapewnienie odpowiedniego szkolenia i wsparcia jest niezbędne dla pomyślnego wdrożenia nowego systemu. Oferuj praktyczne sesje szkoleniowe, twórz przewodniki dla użytkowników i utwórz infolinię pomocy, aby rozwiązywać problemy i pytania pracowników.

8. Ocena wyników Twojego systemu automatyzacji HR

Po wdrożeniu systemu automatyzacji HR ważne jest mierzenie jego efektywności, aby upewnić się, że przynosi oczekiwane rezultaty. Oto kilka kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i metryk, które należy uwzględnić:

Oszczędność czasu: Mierz redukcję czasu poświęconego na ręczne zadania HR, takie jak rekrutacja, onboarding i administracja świadczeniami.

Dokładność danych: Oceń poprawę dokładności danych HR, śledząc redukcję błędów wprowadzania danych i niespójności.

Satysfakcja i zaangażowanie pracowników: Monitoruj opinie pracowników i poziom zaangażowania, aby określić, czy system automatyzacji HR miał pozytywny wpływ na ich doświadczenie.

Zgodność: Śledź przestrzeganie przepisów prawa pracy i regulacji w organizacji, takich jak terminowe raportowanie i przestrzeganie terminów.

Zwrot z inwestycji (ROI): Oblicz ROI swojego systemu automatyzacji HR, porównując jego koszty z osiągniętymi oszczędnościami, zyskami efektywności i innymi wymiernymi korzyściami, które przynosi.

Regularne ocenianie sukcesu swojego systemu automatyzacji HR przy użyciu tych wskaźników KPI i metryk pozwoli Ci podejmować dalsze decyzje dotyczące przyszłości zarządzania i automatyzacji, oparte na prawdziwych danych. Dzięki nim będziesz mógł zoptymalizować działanie zastosowanych systemów i zwiększyć ich wartość dla Twojej organizacji.


FAQ

Jak systemy automatyzacji HR mogą pomóc małym firmom?

Systemy automatyzacji HR mogą przynieść korzyści dla małych firm poprzez usprawnienie procesów HR, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i poprawienie dokładności danych. Automatyzując zadania takie jak rekrutacja, wprowadzanie nowych pracowników i administrację korzyści, małe firmy mogą zaoszczędzić czas i zasoby, co umożliwia im skoncentrowanie się na wzroście i strategicznych inicjatywach.

Co należy wziąć pod uwagę podczas wyboru systemu automatyzacji HR dla mojej organizacji?

Przy wyborze systemu automatyzacji HR należy brać pod uwagę takie czynniki, jak skalowalność, opcje dostosowania, zdolności integracyjne z istniejącymi systemami i oprogramowaniem, przyjazność użytkownikowi, łatwość wdrożenia, funkcje bezpieczeństwa i prywatności danych oraz koszty i zwrot z inwestycji (ROI). Ocena tych czynników pozwoli wybrać system, który najlepiej odpowiada potrzebom i celom Twojej organizacji.

Jak mogę zmierzyć sukces mojego systemu automatyzacji HR po wdrożeniu?

Aby zmierzyć sukces systemu automatyzacji HR, należy rozważyć wskaźniki wydajności kluczowych (KPI) i metryki, takie jak oszczędność czasu, poprawa dokładności danych, zadowolenie i zaangażowanie pracowników, zgodność z prawem pracy i przepisami, a także zwrot z inwestycji (ROI). Regularna ocena tych wskaźników i metryk pomoże podejmować decyzje oparte na danych, optymalizując wydajność systemu automatyzacji HR i maksymalizując jego wartość dla Twojej organizacji.


Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
6 skutecznych narzędzi wykrywających treści, które generuje sztuczna inteligencja (AI)
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
Spis treści
Spis treści 1. Po co automatyzować HR? 2. Ewolucja systemów automatyzacji HR 3. Kluczowe funkcje i możliwości systemów automatyzacji HR 4. Korzyści z wdrożenia systemów automatyzacji HR 5. Jak wybrać system automatyzacji HR? 6. Rodzaje systemów automatyzacji HR System A:  System B:  System C:  System D:  7. Pokonywanie wyzwań w implementacji automatyzacji HR 8. Ocena wyników Twojego systemu automatyzacji HR ---------------------- FAQ Jak systemy automatyzacji HR mogą pomóc małym firmom? Co należy wziąć pod uwagę podczas wyboru systemu automatyzacji HR dla mojej organizacji? Jak mogę zmierzyć sukces mojego systemu automatyzacji HR po wdrożeniu?
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min czytania
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
13 min czytania
Zwrot z inwestycji w automatyzację marketingu – analiza ROI
Zwrot z inwestycji w automatyzację marketingu – analiza ROI
13 min czytania