Darmowy CRM (Zarządzanie relacjami z klientami)

System zarządzania relacjami z klientami (CRM)

CRM Bitrix24 zapewnia platformę do organizowania i monitorowania interakcji z potencjalnymi lub bieżącymi klientami, partnerami, agentami i innymi kontaktami.

CRM Bitrix24 tworzy bazę danych kontaktowych, w której można zapisywać i zarządzać interakcjami i historią kontaktów. Wszystkie nowe zdarzenia (połączenia telefoniczne, wiadomości, spotkania) związane z kontaktem lub firmą są łatwo rejestrowane, a kolejne interakcje mogą być zaplanowane razem z zintegrowanymi zadaniami.

Istnieje możliwość instalacji Bitrix24 na serwerze klienckim z dostępem do kodu źródłowego i dostosowaniem do przystosowalnych wymagań.

Zarządzanie Interakcjami

CRM zawiera narzędzia do tworzenia raportów, importowania/eksportowania kontaktów, analizowania i segmentowania grup docelowych. Możliwy jest podział kontaktów przychodzących i leadów między menedżerami ds. sprzedaży, kampanii marketingowe mogą być zanalizowane, a prawa dostępu do jakiegokolwiek dealu lub leadu mogą się różnić w zależności od statusu i innych parametrów.

Interfejs CRM jest wygodny oraz intuicyjny i łączy działania związane tylko z CRM. Ta tablica jest uniwersalnym interfejsem, który umożliwia uruchamianie działań (notatek, wiadomości e-mail, zadań, spotkań i połączeń telefonicznych) na dowolnym obiekcie lub obiektach CRM.

Najważniejsze jest to, że Bitrix24 pozwala decydować, gdzie chcesz zapisywać dane - w chmurze lub na własnym serwerze.

Raporty i lejki sprzedaży

Szybkie spojrzenie na lejek sprzedaży pokazuje bieżący stan transakcji i ich poszczególne etapy. Możesz łatwo dodawać etapy, a każdy z nich pojawia się w odrębnej linijce i ma inny kolor. Długość linijki odpowiada łącznej kwocie deali na tym etapie, a tabela z wartościami liczbowymi jest wyświetlana pod lejkiem, Warto zauważyć, że Bitrix24 umożliwia posiadanie nieograniczonej liczby pipeline’ów oraz tworzenie wielu lejków sprzedaży, gdy masz kilka linii produktów lub środków otrzymywania zysku.

Panele informacyjne CRM

Panele informacyjne CRM stanowią natychmiastowe wycinki najważniejszej działalności w zakresie sprzedaży. Każdy agent może zobaczyć, ile deali jest wygrano, ile klientów nie otrzymało jeszcze faktur, ranking agenta w porównaniu z innymi członkami zespołu sprzedaży itp. Obecnie panele informacyjne są dostępne do dealów, leadów i faktur, a wkrótce zostaną dodane do wszystkich innych obiektów CRM (kontakty, firmy).

Oferty handlowe

 • Dostosowane do potrzeb pola
 • Dostosowane statusy
 • Dodawanie pozycji z katalogu produktów lub ręcznie
 • Elastyczne podatki oraz rabaty
 • Konwertowanie ofert do dokumentów CRM (faktur)
 • Drukowanie ofert handlowych lub przesyłanie drogą mailową

Faktury w CRM

CRM Bitrix24 umożliwia natychmiastowe tworzenie spersonalizowanych faktur. Dane klienta z Bitrix24 CRM są automatycznie wprowadzane do faktury - wystarczy wybrać odpowiedni kontakt lub lead. Obsługiwane są faktury cykliczne.

Produkty i usługi uwzględnione w fakturze można wybierać z istniejących pozycji lub tworzyć spontanicznie nowe. Po zakończeniu możesz wysłać fakturę bezpośrednio z CRM na adres e-mail klienta, zapisać fakturę w pliku PDF, a nawet wydrukować ją bezpośrednio z przeglądarki internetowej!

Formularze internetowe CRM

Darmowy designer formularzy kontaktowych Bitrix24 może być używany do tworzenia dowolnych formularzy. Istnieją już popularne rodzaje szablonów. Formularze są w pełni konfigurowalne, w tym dodanie CSS i wszelkich rodzajów zdjęć, i mogą być wbudowane w stronach internetowych lub zamieszczone na stronach publicznych Bitrix24. Formularze Bitrix24 obsługują wymagane pola (logikę warunkową), przekierowanie po złożeniu formularza, katalog towarów i płatności online. Informacje dostarczone przez te formularze są dodawane do CRM Bitrix24 jako potencjalne klienci, kontakty, firmy, deali, oferty handlowe lub faktury, w zależności od wybranych ustawień.

Otwarte kanały

Otwarte kanały łączą najbardziej popularne sieci społecznościowe oraz inne komunikatory internetowe z CRM Bitrix24. Wiadomości od klientów z serwisów Facebook, VK, Telegram, Skype i innych platform są przedzielone pomiędzy użytkownikami CRM Bitrix24 zgodnie z ustalonymi zasadami. Mimo że Twoi pracownicy korzystają z Bitrix24 do komunikowania się z klientami w czasie rzeczywistym, klienci widzą wszystkie odpowiedzi w sieci społecznościowej lub komunikatorze, za pośrednictwem którego zaczęli komunikować się. Otwarte kanały współpracują z wersjami mobilnymi, wersjami dla komputerów PC i wersjami stron internetowych aplikacji Bitrix24.

9.000.000+ organizacji już używa Bitrix24

CRM dla urządzeń przenośnych

KCRM jest dostępny w aplikacji mobilnej, dzięki czemu można znaleźć właściwe informacje w podróży. Bitrix24 CRM dla urządzeń przenośnych pozwala tworzyć lub edytować rejestry CRM i faktury bezpośrednio z urządzenia przenośnego. Możesz korzystać z katalogu produktów, przeglądać wpisy klientów, a nawet wykonywać połączenia ze swojego mobilnego CRM! Dowiedź się więcej o aplikacji mobilnej.\

Pobierz aplikację w Apple App Store lub Google Play Market i zainstaluj ją w telefonie lub tablecie.

Wysyłanie newsletterów do klientów

W systemie CRM Bitrix24 newslettery są bezpłatne. Wysyłaj indywidualne lub grupowe newslettery do potencjalnych klientów, kontaktów lub firm. Każdy menedżer CRM może używać oddzielnego konta e-mail lub można przypisać jeden adres e-mail, który będzie używany przez każdego.

Dostępne są również szablony wiadomości, korespondencja seryjna i integracja z najbardziej popularnymi platformami mailingowymi.

Używają CRM Bitrix24, klient poczty elektronicznej, webmail lub aplikacja mobilna do wysyłania wiadomości e-mail będą synchronizowane z CRM i dodawane do odpowiedniego obiektu CRM.

Połączenia z klientami

Połączenia z klientami można realizować bezpośrednio z CRM przy użyciu telefonii IP za pomocą platformy VoxImplant firmy Zingaya. Wbudowana integracja z VoxImplant.Com umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z przeglądarki lub aplikacji desktopowej w ponad 260 niższej cenie, niż w Skype. Można również nagrywać rozmowy telefoniczne wykonane z CRM Bitrix24.

Ponadto można używać aplikacji do telefonii IP (Skype, Lync lub innych).

Automatyzacja kampanii marketingowych

Istnieje wiele reguł automatyzacji kampanii sprzedażowych i marketingowych Bitrix24 CRM, które mogą być uruchomiane przez różne wydarzenia. Na przykład możesz dodawać lub usuwać klientów z list remarketingowych na podstawie ich zachowania. Również, możesz automatycznie zadzwonić lub wysłać e-maile do klientów za określoną liczbą dni przed upływem ich bieżącej subskrypcji. Możesz w pełni zautomatyzować swój lejek sprzedaży, rozdzielać leady na podstawie ich działań i odpowiedzi, a także uruchamiać deali z minimalnym udziałem ludzi.

Rozpoznawanie twarzy

Bitrix24 to innowacyjny system CRM, który oferuje integrację z usługami rozpoznawania twarzy. Oznacza to, że możesz zwracać się do klientów po imieniu, nawet gdy wchodzą do nowo otwartego biura, w którym nigdy nie byli. Bitrix24 może pracować jako licznik osób i pokazywać, ile nowych klientów było w Twoim salonie handlowym lub biurze, oraz ile z nich przychodzi ponownie. Potrzebna jest tylko kamera, komputer i stabilne łącze internetowe.

Aplikacje i integracja

 • Mailchimp
 • Xero
 • Gmail
 • Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive, itp.
 • Data2CRM (przejście do Bitrix24 z innych popularnych systemów CRM)
 • Formularze internetowe dla dowolnej strony
 • Helpdesk
 • Inne

Procesy biznesowe w CRM

Poprzez wykorzystanie procesów biznesowych, leady i deali mogą być automatycznie przetwarzane. Proces biznesowy może zawierać dowolne możliwe działania z elementami CRM: wysyłanie wiadomości e-mail, przypisywanie odpowiedzialności, konfigurowanie zadań itd. Procesy biznesowe mogą zmieniać status elementów, uzupełniać pola i tworzyć nowe elementy, takie jak deali.

Obejrzyj nasz film Procesy biznesowe Bitrix24 CRM. Procesy biznesowe w CRM i biblioteka dokumentów są najlepszym sposobem, aby system Bitrix24 był jak najbardziej odpowiedni do unikalnej działalności Twojej firmy. Ten film pokazuje, jak skonfigurować proste, automatyczne działanie wysyłające powiadomienie do użytkownika w oparciu o właściwości samego obiektu CRM.

Integracja z Twoją stroną internetową

Możesz z łatwością zintegrować ten darmowy CRM z Twoją witryną. Narzędzia do przechwytywania danych Bitrix24, takie jak czat na żywo, formularze internetowe lub widżet, zawierają wbudowany kod, który łączy się z dowolną platformą CMS lub e-commerce - bez potrzeby dodatkowego programowania!

Dodatkowe opcje integracji są dostępne za pomocą API REST.

Prawa dostępu i role w CRM

Dostępem do elementów CRM można bardzo łatwo zarządzać, przedzielając jego wśród pracowników firmy na każdym etapie procesu interakcji z klientami. Do każdej grupy, działu lub indywidualnego użytkownika w intranecie można przypisać "rolę", na przykład: menedżer sprzedaży, lider zespołu, administrator, itp. Następnie te role mogą uzyskać zezwolenie na dostęp do elementów CRM.

Bitrix24 zawiera szczegółową historię pracowników, którzy mieli dostęp do Twoich rekordów CRM oraz dokonywanych z nimi dealów. Jako administrator możesz wyświetlić te informacje i, w razie potrzeby, odświeżyć.

Gotowy, aby przetestować?