Articles Jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja rewolucjonizuje analizę danych

Jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja rewolucjonizuje analizę danych

Zespół Bitrix24
13 min
283
Zaktualizowano: 26 lutego 2024
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 26 lutego 2024
Jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja rewolucjonizuje analizę danych

W świecie biznesu umiejętność wydobywania przydatnych informacji z ogromnych zbiorów danych jest podstawą sukcesu. Tradycyjne metody analizy danych, choć skuteczne w swoim czasie, nie są już wystarczające, aby sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw operujących ogromną ilością złożonych danych. Tutaj wkracza uczenie maszynowe – rewolucyjna technologia, która zmienia sposób, w jaki firmy podchodzą do analizy danych i podejmowania decyzji.

Uczenie maszynowe, podzbiór sztucznej inteligencji, umożliwia organizacjom przekształcanie surowych danych w cenne spostrzeżenia, automatyzację procesów i dokonywanie prognoz z niezrównaną dokładnością. W tym artykule zbadamy głęboki wpływ uczenia maszynowego na analizę danych, podkreślając jego potencjał zrewolucjonizowania sposobu działania przedsiębiorstw, współpracy zespołowej i podejmowania strategicznych decyzji.

Od analiz predykcyjnych i wykrywania anomalii po segmentację klientów i przetwarzanie języka naturalnego, sztuczna inteligencja otworzyła przed firmami nowe możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym krajobrazie skoncentrowanym na danych.

Tradycyjna analiza danych

Dawne metody analizy danych

Niegdyś firmy polegały na konwencjonalnych metodach analizy danych, aby wyciągać wnioski ze swoich zbiorów danych. Metody te obejmowały przede wszystkim ręczne przetwarzanie danych, podstawową analizę statystyczną i wykorzystanie oprogramowania arkusza kalkulacyjnego. Chociaż podejścia te były odpowiednie do obsługi małych zbiorów danych i prostych zadań analitycznych, trudno było dotrzymać kroku rosnącym wolumenom i złożoności danych generowanych w epoce cyfrowej.

Tradycyjne metody analizy danych miały kilka nieodłącznych ograniczeń:

 • Skalowalność: w miarę jak firmy gromadziły coraz więcej danych, czas i zasoby wymagane do ręcznej analizy stawały się coraz bardziej wygórowane. Duże zbiory danych często prowadziły do opóźnień w procesach decyzyjnych.

 • Subiektywność: analitycy ludzcy byli podatni na uprzedzenia, co prowadziło do potencjalnie wypaczonych interpretacji i wniosków. Obiektywizm wyników może być zagrożony.

 • Ręczna inżynieria cech: w przypadku tradycyjnej analizy eksperci musieli ręcznie identyfikować i projektować odpowiednie cechy na podstawie danych, co było procesem czasochłonnym i zależnym od wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie.

 • Niemożność obsługi nieustrukturyzowanych danych: Tradycyjne metody nie były w stanie obsłużyć danych bez struktury, takich jak obrazy i dźwięk, co ograniczało ich zakres i użyteczność.

 • Ograniczona zdolność przewidywania: dokładne wykonanie prognoz i analiz predykcyjnych przy użyciu tradycyjnych technik było trudne, co utrudniało firmom pewne planowanie przyszłości.

Jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja rewolucjonizuje analizę danych

Podstawy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Czym jest uczenie maszynowe?

Uczenie maszynowe to podzbiór sztucznej inteligencji (AI), który umożliwia systemom komputerowym uczenie się na podstawie danych i z biegiem czasu poprawianie wydajności określonych zadań bez konieczności bezpośredniego programowania. Umożliwia komputerom rozpoznawanie wzorców, przewidywanie i podejmowanie działań w oparciu o otrzymane dane, podobnie jak ludzie uczą się na podstawie doświadczenia.

Sztuczna inteligencja opiera się na wykorzystaniu algorytmów, które mogą automatycznie odkrywać wartościowe informacje, identyfikować ukryte wzorce i dokonywać przewidywań lub decyzji na podstawie aktualnych danych.

Rodzaje uczenia maszynowego

Istnieją trzy podstawowe typy uczenia maszynowego:

 • Uczenie się nadzorowane: W uczeniu nadzorowanym algorytm jest szkolony na danych oznaczonych etykietami, gdzie każdy punkt danych jest powiązany ze znanym wynikiem lub zmienną docelową. Celem jest nauczenie się mapowania cech wejściowych na zmienną docelową, co umożliwi algorytmowi dokładne przewidywanie nowych, niewidocznych danych. Uczenie się nadzorowane jest powszechnie stosowane w przypadku zadań takich jak klasyfikacja i regresja.

 • Uczenie się bez nadzoru: Uczenie się bez nadzoru polega na szkoleniu algorytmów na nieoznakowanych danych w celu odkrycia ukrytych wzorców lub struktur w danych. Klastrowanie i redukcja wymiarowości to powszechne zastosowania uczenia się bez nadzoru, pomagające firmom identyfikować grupy lub zmniejszać złożoność ich zbiorów danych.

 • Uczenie się przez wzmacnianie: Uczenie się przez wzmacnianie polega na szkoleniu agentów w zakresie podejmowania sekwencyjnych decyzji w środowisku, aby zmaksymalizować sygnał nagrody. Jest szeroko stosowany w obszarach takich jak robotyka, gry i systemy autonomiczne, gdzie agent uczy się metodą prób i błędów.

Kluczowe elementy algorytmów uczenia maszynowego

Algorytmy uczenia maszynowego składają się z kilku kluczowych elementów:

 • Dane: wysokiej jakości, dobrze wstępnie przetworzone dane są podstawą uczenia maszynowego. Dane obejmują funkcje wejściowe, zmienne docelowe i, w niektórych przypadkach, dodatkowe metadane.

 • Model: Model reprezentuje wyuczoną reprezentację algorytmu podstawowych wzorców w danych. Może to być drzewo decyzyjne, sieć neuronowa, maszyna wektorów nośnych lub dowolna inna struktura algorytmiczna.

 • Uczenie: w fazie uczenia model jest wystawiony na działanie oznakowanych danych i uczy się przewidywać lub podejmować decyzje, dostosowując swoje wewnętrzne parametry w celu zminimalizowania błędu przewidywania.

 • Testowanie i ocena: Po szkoleniu wydajność modelu jest oceniana na oddzielnym zestawie danych, aby upewnić się, że dobrze uogólnia się na nowe, niewidoczne dane.

 • Wdrożenie: Skuteczne modele uczenia maszynowego są wdrażane w środowiskach produkcyjnych, gdzie mogą dokonywać prognoz i podejmować decyzje w czasie rzeczywistym.

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja zrewolucjonizowały analizę danych, automatyzując i usprawniając różne zadania i projekty analityczne.

Wydajna analiza danych swojej firmy dzięki narzędziom biznesowym Bitrix24

Wypróbuj za darmo już teraz

Zastosowania sztucznej inteligencji w analizie danych

Analityka predykcyjna i prognozowanie

Sztuczna inteligencja spowodowała radykalną zmianę w analityce predykcyjnej i prognozowaniu, umożliwiając firmom sporządzanie dokładniejszych prognoz dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów. Wykorzystując dane historyczne, modele uczenia maszynowego mogą identyfikować wzorce i relacje, które ludzie mogą przeoczyć. Modele te mogą przewidywać wyniki, takie jak dane dotyczące sprzedaży, ceny akcji lub odpływ klientów, z poziomem dokładności, który był wcześniej nieosiągalny.

Studia przypadków firm wykorzystujących ML do analiz predykcyjnych:

 • Giganci handlu detalicznego, tacy jak Amazon i Walmart, wykorzystują uczenie maszynowe do prognozowania popytu, optymalizacji zapasów i personalizowania rekomendacji produktów.

 • Instytucje finansowe wykorzystują algorytmy ML do przewidywania ruchów rynkowych, ryzyka kredytowego i nieuczciwych transakcji, usprawniając swoje procesy decyzyjne.

Wykrywanie anomalii i zapobieganie oszustwom

W dziedzinie wykrywania anomalii sztuczna inteligencja doskonale radzi sobie z identyfikowaniem nietypowych wzorców lub wartości odstających w zbiorach danych. Zdolność ta jest nieoceniona w zapobieganiu oszustwom, gdzie nawet najmniejsze odchylenie od normalnego zachowania może oznaczać oszukańcze działanie. Algorytmy uczenia maszynowego mogą stale monitorować transakcje, zachowania użytkowników lub aktywność sieciową, szybko sygnalizując potencjalne anomalie w celu zbadania.

Przykłady AI wykrywających anomalie:

 • Firmy obsługujące karty kredytowe wykorzystują AI do wykrywania oszukańczych transakcji poprzez analizę wzorców wydatków i oznaczanie nietypowych działań.

 • Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem wykorzystują uczenie maszynowe do identyfikowania i łagodzenia zagrożeń cybernetycznych, rozpoznając nieprawidłowe zachowania sieci wskazujące na ataki.

Segmentacja i personalizacja klientów

Zrozumienie preferencji i zachowań klientów jest niezbędne do zapewniania spersonalizowanych doświadczeń i ukierunkowanych kampanii marketingowych. Uczenie maszynowe doskonale radzi sobie z segmentacją klientów na podstawie ich atrybutów, zachowań i historii zakupów. Segmenty te umożliwiają firmom dostosowywanie swojej oferty i przekazów marketingowych, zwiększając zaangażowanie i satysfakcję klientów.

Jak ML poprawia doświadczenie klienta:

 • Platformy handlu elektronicznego, takie jak Netflix i Amazon, wykorzystują uczenie maszynowe, aby rekomendować produkty i treści na podstawie wcześniejszych interakcji użytkowników, co skutkuje większym zaangażowaniem i sprzedażą.

 • Platformy marketingu cyfrowego wykorzystują technologię uczenia maszynowego do dostarczania spersonalizowanych reklam poszczególnym użytkownikom, poprawiając trafność reklam i współczynniki klikalności.

Jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja rewolucjonizuje analizę danych

Analiza nastrojów i przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

W dobie mediów społecznościowych i recenzji w Internecie zrozumienie nastrojów klientów ma kluczowe znaczenie dla firm. Uczenie maszynowe, szczególnie w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego (NLP), zrewolucjonizowało analizę nastrojów. Analizując dane tekstowe z mediów społecznościowych, recenzje i opinie klientów, modele ML mogą określić opinię publiczną i sentyment do produktów, marek lub usług.

Wykorzystanie ML do zrozumienia nastrojów klientów:

 • Platformy mediów społecznościowych wykorzystują uczenie maszynowe do automatycznego kategoryzowania i analizowania treści generowanych przez użytkowników pod kątem nastrojów, umożliwiając firmom reagowanie na obawy klientów lub wykorzystywanie pozytywnych opinii.

 • Firmy zajmujące się badaniami rynku wykorzystują NLP do wydobywania spostrzeżeń z ogromnych ilości danych tekstowych, dostarczając cennych informacji na temat postaw i trendów konsumenckich.

Analiza obrazu i wideo

Zdolność uczenia maszynowego do analizowania obrazów i filmów otworzyła nowe horyzonty dla branż takich jak opieka zdrowotna, motoryzacja i handel detaliczny. Od analizy obrazu medycznego po autonomiczną nawigację pojazdu i wizualne rozpoznawanie produktów – modele ML mogą przetwarzać dane wizualne, wydobywać istotne informacje i podejmować decyzje na podstawie tego, co „widzą”.

Rola ML w rozpoznawaniu obrazu i wykrywaniu obiektów:

 • Instytucje opieki zdrowotnej wykorzystują uczenie maszynowe do wykrywania nieprawidłowości w obrazach medycznych, takich jak zdjęcia rentgenowskie i skany MRI, pomagając we wczesnej diagnostyce chorób.

 • Samochody autonomiczne korzystają z wizji komputerowej opartej na technologii ML w celu identyfikacji obiektów pieszych i znaków drogowych, co zwiększa bezpieczeństwo i nawigację.

Aplikacje te stanowią zaledwie podgląd tego, jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja zmienia analizę danych w świecie biznesu. Wykorzystując moc uczenia maszynowego, organizacje mogą nie tylko wydobywać głębsze informacje ze swoich danych, ale także automatyzować i optymalizować procesy.

Narzędzia i technologie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Przegląd popularnych frameworków ML

Aby skutecznie wykorzystać możliwości uczenia maszynowego, firmy mają dostęp do mnóstwa platform i bibliotek uczenia maszynowego. Narzędzia te zapewniają niezbędną infrastrukturę do opracowywania, szkolenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego. Niektóre z popularnych platform uczenia maszynowego obejmują TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn i Keras.

 • TensorFlow: opracowany przez Google, TensorFlow to platforma uczenia maszynowego typu open source, szeroko stosowana do tworzenia i wdrażania modeli głębokiego uczenia się. Jego wszechstronność i szerokie wsparcie społeczności sprawiają, że jest to najlepszy wybór do różnych zastosowań.

 • PyTorch: PyTorch jest znany ze swojej elastyczności i dynamicznego wykresu obliczeniowego, dzięki czemu jest preferowany przez badaczy i programistów. Jest szczególnie popularna w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego i widzenia komputerowego.

 • Scikit-Learn: Scikit-Learn to biblioteka uczenia maszynowego, która oferuje szeroką gamę algorytmów do klasyfikacji, regresji, grupowania i nie tylko. To doskonały wybór dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z uczeniem maszynowym.

 • Keras: Keras to interfejs API sieci neuronowych wysokiego poziomu, który może działać na platformie TensorFlow, Theano lub Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK). Upraszcza proces budowy i uczenia sieci neuronowych.

ml

Usługi ML oparte na chmurze

Oprócz tradycyjnych frameworków na znaczeniu zyskały usługi uczenia maszynowego oparte na chmurze. Dostawcy usług w chmurze, tacy jak Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) i Microsoft Azure, oferują skalowalne i zarządzane platformy uczenia maszynowego, które umożliwiają firmom wykorzystanie mocy uczenia maszynowego bez konieczności konfigurowania rozbudowanej infrastruktury.

 • AWS SageMaker: SageMaker firmy Amazon zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia, szkolenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego. Oferuje usprawniony przepływ pracy dla analityków danych i programistów.

 • Platforma Google Cloud AI: Platforma AI Google Cloud oferuje pakiet usług do tworzenia, szkolenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego w infrastrukturze Google Cloud. Bezproblemowo integruje się również z rozwiązaniami Google do analizy i przechowywania danych.

 • Azure Machine Learning: usługa Machine Learning firmy Microsoft Azure umożliwia organizacjom tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego przy użyciu zasobów chmury platformy Azure. Oferuje środowisko współpracy dla badaczy i inżynierów danych.

Znaczenie wstępnego przetwarzania danych i inżynierii cech

Chociaż struktury uczenia maszynowego i usługi w chmurze zapewniają potężne narzędzia do budowania modeli, wstępne przetwarzanie danych i inżynieria funkcji pozostają kluczowymi etapami procesu analizy danych. Jakość i przydatność danych wykorzystywanych do uczenia ma ogromny wpływ na wydajność modeli uczenia maszynowego.

 • Wstępne przetwarzanie danych: ten krok obejmuje czyszczenie i przekształcanie surowych danych, aby nadawały się do analizy. Obejmuje zadania takie jak obsługa brakujących wartości, normalizowanie danych i kodowanie zmiennych kategorycznych.

 • Inżynieria cech: Inżynieria cech polega na wybieraniu i tworzeniu odpowiednich funkcji na podstawie danych. Efektywna inżynieria cech może znacznie poprawić moc predykcyjną modelu. Techniki mogą obejmować redukcję wymiarowości, skalowanie funkcji i tworzenie zmiennych interakcji.

Pomyślna integracja uczenia maszynowego z przepływami pracy związanymi z analizą danych wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie wstępnego przetwarzania danych i inżynierii funkcji, a także wyboru odpowiedniego algorytmu uczenia maszynowego i hiperparametrów dla danego zadania.

W miarę jak firmy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do analizy danych, zrozumienie i wykorzystanie tych narzędzi i technologii staje się najważniejsze. Połączenie potężnych frameworków, usług w chmurze i skutecznego wstępnego przetwarzania danych stanowi podstawę do wykorzystania pełnego potencjału uczenia maszynowego.

Podsumowanie

Integracja sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego z analizą danych stanowi kluczowy moment w ewolucji zarządzania biznesem. Jak pisaliśmy w tym artykule, uczenie maszynowe zrewolucjonizowało sposób, w jaki organizacje wydobywają wnioski z danych, umożliwiając dokładniejsze prognozy, zautomatyzowane podejmowanie decyzji i lepszą obsługę klientów.

Od analiz predykcyjnych i wykrywania anomalii po spersonalizowane rekomendacje i analizę obrazów – zastosowania uczenia maszynowego są ogromne i mają charakter transformacyjny. Firmy, które wdrożyły tę technologię, zyskały przewagę konkurencyjną, wykorzystując dane jako strategiczny zasób zapewniający innowacje i sukces w różnych branżach.

Pojawienie się sztucznej inteligencji, demokratyzacja uczenia maszynowego i zwiększone zastosowanie w różnych branżach wskazują, że uczenie maszynowe będzie nadal ewoluować i kształtować krajobraz biznesowy.

Wydajna analiza danych swojej firmy dzięki narzędziom biznesowym Bitrix24

Wypróbuj za darmo już teraz

FAQ

Czym jest uczenie maszynowe?

Uczenie maszynowe to podzbiór sztucznej inteligencji (AI), który umożliwia komputerom uczenie się na podstawie danych i poprawianie ich wydajności w przypadku określonych zadań bez konieczności bezpośredniego programowania. Obejmuje algorytmy, które potrafią identyfikować wzorce, przewidywać i automatyzować procesy decyzyjne na podstawie danych.

Jak sztuczna inteligencja analizuje dane?

Tradycyjne metody analizy danych opierają się na ręcznych procesach i narzędziach statystycznych, podczas gdy sztuczna inteligencja automatyzuje i usprawnia analizę danych za pomocą algorytmów, które mogą uczyć się na danych i dokonywać prognoz. Sztuczna inteligencja może obsługiwać większe zbiory danych, odkrywać złożone wzorce i dostosowywać się do zmieniających się danych, dzięki czemu jest skuteczniejsze w wielu zadaniach analitycznych.

Jakie są praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w analizie danych?

Sztuczna inteligencja ma wiele zastosowań w analizie danych, w tym w analityce predykcyjnej, wykrywaniu anomalii, segmentacji klientów, analizie nastrojów, analizie obrazów i wideo i nie tylko. Można go wykorzystać do usprawnienia procesu decyzyjnego, poprawy doświadczeń klientów i optymalizacji procesów biznesowych.

Jak firma może wykorzystać sztuczną inteligencję w analizie danych?

Rozpoczęcie korzystania ze sztucznej inteligencji obejmuje zdefiniowanie jasnych celów, gromadzenie i przygotowanie danych, wybór odpowiednich narzędzi, budowanie wykwalifikowanego zespołu, opracowywanie i walidację modeli oraz integrowanie ich z istniejącymi przepływami pracy.

Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
26 pomysłów na rozpoczęcie małego biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
Spis treści
Tradycyjna analiza danych Podstawy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego Zastosowania sztucznej inteligencji w analizie danych Narzędzia i technologie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji Podsumowanie FAQ
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
11 min