Articles Jak założyć własną firmę?

Jak założyć własną firmę?

Zespół Bitrix24
13 min
435
Opublikowano: 16 listopada 2023
Zespół Bitrix24
Opublikowano: 16 listopada 2023
Jak założyć własną firmę?

Przedsiębiorczość jest jednym z głównych motorów napędzających rozwój gospodarczy. Polska oferuje wiele możliwości dla osób, które marzą o założeniu własnej firmy.

Statystyki pokazują, że co roku w Polsce powstaje wiele nowych przedsiębiorstw (ok. 30.000 miesięcznie wg CEIDG). Wielu przedsiębiorców decyduje się na ten krok, pragnąc realizować własne pasje, mieć większy wpływ na swoje życie zawodowe lub po prostu widząc lukę na rynku, którą chcą wypełnić. Jednak założenie firmy to nie tylko ogromne możliwości, ale także wyzwanie, które wiąże się z wieloma decyzjami, formalnościami i koniecznością skutecznego planowania zadań.

W niniejszym przewodniku postaramy się przybliżyć, krok po kroku, jak założyć własną firmę w Polsce, jakie formalności trzeba spełnić, oraz na co zwrócić uwagę.

Wybór formy prawnej

Zanim rozpoczniesz swoją działalność, jedną z kluczowych decyzji, które musisz podjąć, jest wybór odpowiedniej formy prawnej dla Twojej firmy. To ważne, by zapewnić sobie optymalne warunki pod względem podatkowym, ograniczyć odpowiedzialność czy też ułatwić zdobycie finansowania. Poniżej omówimy najpopularniejsze formy prawne.

1. Indywidualna działalność gospodarcza (IDG)

To najprostsza i najbardziej popularna forma prowadzenia działalności. Jest szczególnie odpowiednia dla osób rozpoczynających działalność na małą skalę, które chcą unikać skomplikowanych procedur i kosztów związanych z zakładaniem spółki.

Zalety: niskie koszty zakładania i prowadzenia, prostota w zarządzaniu, elastyczność w zakresie prowadzenia rachunkowości.

Wady: brak rozdzielenia majątku osobistego od majątku firmy, co oznacza, że właściciel odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem.

2. Spółka cywilna

To forma działalności przeznaczona dla dwóch lub więcej osób, które wspólnie prowadzą działalność gospodarczą. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i całym swoim majątkiem.

Zalety: możliwość współpracy i podziału odpowiedzialności między wspólnikami, prostota założenia.

Wady: brak osobowości prawnej, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem.

3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

To najbardziej popularna forma spółki kapitałowej w Polsce, odpowiednia dla średnich i dużych przedsiębiorstw, ale także dla mniejszych działalności, które chcą ograniczyć ryzyko odpowiedzialności.

Zalety: osobowość prawna, ograniczona odpowiedzialność wspólników do wysokości wniesionych wkładów, elastyczność w zarządzaniu i podziale udziałów.

Wady: wyższe koszty założenia niż w przypadku IDG, konieczność prowadzenia pełnej księgowości, wymagane minimalne kapitały zakładowe.

4. Spółka akcyjna (S.A.)

To forma przeznaczona przede wszystkim dla dużych przedsięwzięć, które planują wejście na giełdę lub pozyskanie większego finansowania.

Zalety: możliwość emisji akcji i pozyskiwania kapitału z publicznego rynku kapitałowego, prestiż i wiarygodność w oczach inwestorów i partnerów biznesowych.

Wady: bardzo wysokie koszty założenia i prowadzenia, skomplikowane procedury korporacyjne, duże wymagania dotyczące transparentności i raportowania.

5. Inne formy

W Polsce dostępne są także inne formy prawne, takie jak spółka komandytowa, spółka jawna czy spółka partnerska. Nie będziemy się na nich skupiać w tym artykule, ponieważ ich zastosowanie jest znacznie węższe niż wyżej wymienionych.

Wybór odpowiedniej formy prawnej jest kluczowym krokiem w procesie zakładania firmy. Decyzja ta wpłynie na wiele aspektów prowadzenia biznesu, takich jak podatki, odpowiedzialność czy możliwość pozyskiwania kapitału. Zalecamy konsultację z doradcą prawnym lub księgowym przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Znalezienie pomysłu na biznes

Tworzenie solidnych fundamentów dla przyszłego biznesu zaczyna się od genialnego pomysłu. Proces ten nie zawsze jest prosty i często wymaga głębokich przemyśleń, testów i zmian. Oto kilka kroków, które mogą Ci pomóc w sformułowaniu i weryfikacji Twojego pomysłu.

1. Analiza rynku i identyfikacja niszy

Rozpoznanie rynku to klucz do sukcesu. Aby zrozumieć potencjał Twojego pomysłu, musisz zbadać rynek i znaleźć niszę, która jest niewykorzystana lub niedostatecznie obsługiwana.

Pytania pomocnicze:

 • czy istnieją już podobne produkty lub usługi na rynku?

 • jakie są potrzeby Twojej docelowej grupy odbiorców?

 • jakie luki na rynku możesz wypełnić?

2. Sprawdzanie konkurencji

Rozumienie swoich konkurentów to nie tylko klucz do wyróżnienia się, ale również do zrozumienia, jakich błędów unikać.

Pytania pomocnicze:

 • kto dominuje na rynku w Twojej branży?

 • jakie strategie marketingowe i sprzedażowe są stosowane przez konkurencję?

 • jakie są słabe i mocne strony Twoich konkurentów?

3. Weryfikacja pomysłu

Zanim zdecydujesz się zainwestować czas i pieniądze w swój pomysł, ważne jest, aby go zweryfikować.

Metody:

 • ankiety i wywiady – porozmawiaj z potencjalnymi klientami. Dowiedz się, czy są zainteresowani Twoim produktem lub usługą;

 • prototypowanie i testowanie – stwórz wstępną wersję produktu i poddaj ją testom;

 • badania rynkowe – wykorzystaj dostępne narzędzia i zasoby, aby zrozumieć dynamikę rynku.

4. Opracowanie unikatowej cechy oferty (ang. USP)

To to, co wyróżnia Cię na tle konkurencji. Musi być jasno sformułowana i przekonująca dla potencjalnych klientów.

Pytania pomocnicze:

 • dlaczego klienci powinni wybrać Ciebie, a nie konkurencję?

 • jakie konkretne korzyści dostarcza Twój produkt lub usługa?

 • jakie problemy rozwiązuje Twój produkt lub usługa?

Pamiętaj, że nawet najbardziej przełomowe pomysły wymagają ciężkiej pracy i poświęceń, zanim stały się udanymi przedsięwzięciami. Kluczem jest zrozumienie rynku, poznawanie swoich klientów i dostarczanie usługi, której inni nie oferują.

Opracowanie biznesplanu

Każde przedsięwzięcie biznesowe wymaga solidnego planowania. Biznesplan stanowi nie tylko niezbędny dokument do pozyskiwania inwestorów czy kredytów, ale przede wszystkim mapę drogową dla Twojej firmy, która pomoże Ci kierować jej rozwojem w przemyślany sposób.

Jakie elementy powinien zawierać biznesplan?

1. Streszczenie: to krótki przegląd Twojego biznesu. Chociaż znajduje się na początku planu, zaleca się pisanie go na końcu. Powinno zawierać nazwę firmy, lokalizację, krótki opis działalności, główne cele i strategie.

2. Opis firmy: tutaj przedstawiasz dokładniej swój biznes, jego historię (jeśli dotyczy), formę prawną, strukturę właścicielską oraz kluczowe zasoby.

3. Analiza rynku: to sekcja, w której prezentujesz wyniki swoich badań rynku, klientów i konkurencji. Skup się na:

 • charakterystyce rynku,

 • segmencie docelowym,

 • analizie konkurencji.

4. Organizacja i zarządzanie: opisujesz tu strukturę firmy, kluczowe stanowiska i odpowiedzialności. Dołącz krótkie biografie założycieli i kluczowych członków zespołu.

5. Usługi lub produkty: opisz, co dokładnie oferujesz. Skoncentruj się na tym, jakie korzyści przynoszą klientom.

6. Strategia marketingu i sprzedaży: jak zamierzasz dotrzeć do swojego targetu? Jakie techniki promocji i sprzedaży zamierzasz wykorzystać?

7. Prognozy finansowe: w tej sekcji prezentujesz przewidywane przychody, koszty, zyski oraz inne kluczowe wskaźniki finansowe na najbliższe lata.

Prognozy finansowe są jednym z najważniejszych elementów biznesplanu. Pokazują, czy przedsięwzięcie jest rentowne i kiedy osiągniesz próg rentowności. Warto podkreślić, że musi zawierać te punkty:

 • Bilans: prezentuje majątek firmy, jej zobowiązania oraz kapitał własny.

 • Rachunek zysków i strat: pokazuje przewidywane przychody, koszty oraz zysk lub stratę.

 • Analiza przepływów pieniężnych: przedstawia, skąd pochodzą i dokąd są kierowane środki pieniężne w Twojej firmie.

Biznesplan to narzędzie służące do (nomen omen) planowania i monitorowania postępów w Twojej firmie. Dzięki niemu zyskujesz lepszy wgląd w przyszłość firmy, możesz identyfikować trudności i szukać sposobów na ich pokonanie.

  

      Potężna platforma Bitrix24 pomoże Ci w zarządzaniu projektami, komunikacji z zespołem i automatyzacji procesów.   

  

Zacznij budować swoją przyszłość biznesową!   

      Zarejestruj się w Bitrix24   

Formalności i rejestracja

Niezależnie od natury i rozmiaru Twojego biznesu, musisz podjąć pewne formalne kroki, aby legalnie rozpocząć działalność. Te formalności służą nie tylko zapewnieniu zgodności z prawem, ale również budowaniu zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych.

1. Wybór nazwy firmy

Wybierając nazwę dla swojej firmy, warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

 • upewnij się, że jest unikalna i nie jest już używana przez inną firmę w Polsce;

 • unikaj terminów mylących lub wprowadzających w błąd;

 • rozważ rejestrację nazwy jako znaku towarowego, aby zapewnić sobie wyłączność.

2. Rejestracja działalności gospodarczej

W Polsce rejestracja działalności gospodarczej odbywa się głównie poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Proces ten obejmuje:

 • wypełnienie formularza CEIDG-1, dostępnego online,

 • określenie głównego przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

 • przesłanie formularza i oczekiwanie na potwierdzenie rejestracji.

3. Załatwienie formalności związanych z ZUS

Jeśli planujesz zatrudniać pracowników lub jeśli jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, musisz zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w celu:

 • zarejestrowania się jako płatnik składek,

 • zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia.

4. Rejestracja dla potrzeb VAT

Jeśli przewidujesz, że Twoje przychody przekroczą określony próg (200 tys. zł.), musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Aby to zrobić, należy:

 • wypełnić formularz VAT-R,

 • złożyć go w odpowiednim urzędzie skarbowym,

 • po uzyskaniu numeru VAT UE, będziesz mógł dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych.

5. Pozostałe pozwolenia i licencje

W zależności od rodzaju działalności, możesz potrzebować dodatkowych pozwoleń lub licencji. Przykładowo:

 • jeśli planujesz otworzyć restaurację, potrzebujesz pozwolenia sanitarnego;

 • działalność w sektorze transportowym może wymagać specjalnych licencji;

 • w niektórych branżach, takich jak finanse czy nieruchomości, wymagane są certyfikaty lub licencje zawodowe.

6. Otwarcie konta firmowego

Choć nie jest to obowiązkowe, posiadanie dedykowanego konta firmowego jest wysoce zalecane. Ułatwia to zarządzanie finansami i sprawia, że księgowość jest bardziej przejrzysta.

Finansowanie działalności

 1. Kapitał początkowy to jedno z największych wyzwań dla nowych przedsiębiorców. Znalezienie odpowiednich źródeł finansowania, które będą dopasowane do Twojego modelu biznesowego, może znacząco wpłynąć na sukces Twojej firmy. Istnieje wiele opcji finansowania, które mogą pomóc w rozpoczęciu i rozwijaniu działalności.

 2.     Najprostszym i najbardziej oczywistym sposobem finansowania jest użycie własnych oszczędności. Jest to bezpieczne, ponieważ nie generuje dodatkowego długu ani obowiązku zwrotu inwestycji innym podmiotom. Jednak wiąże się z ryzykiem utraty własnych środków, jeśli biznes nie będzie prosperować.
 3. Dla wielu przedsiębiorców kredyty bankowe są głównym źródłem finansowania. W Polsce wiele banków oferuje specjalne produkty kredytowe dla firm w różnych stadiach rozwoju. Główne kroki w procesie ubiegania się o kredyt to:

 4. Polska jako członek Unii Europejskiej ma dostęp do wielu programów dotacyjnych przeznaczonych dla firm. Dotacje te mogą obejmować wsparcie na inwestycje, badania i rozwój, szkolenia pracowników i wiele innych. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami danego programu i upewnić się, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria.

 5. Dla firm o dużym potencjale wzrostu, które potrzebują większych środków finansowych, inwestorzy aniołowie lub fundusze venture capital mogą być idealnym rozwiązaniem. Wymaga to jednak przekonania inwestorów do swojego pomysłu i często oznacza oddanie części udziałów w firmie.

 6. W erze cyfrowej wiele firm korzysta z platform crowdfundingowych, takich jak Kickstarter czy PolakPotrafi. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą prezentować swoje pomysły szerokiej publiczności i zbierać środki na ich realizację. Istnieją także platformy pośredniczące w pozyskiwaniu inwestorów, gdzie przedsiębiorcy mogą zaprezentować swoje projekty potencjalnym inwestorom.

Odpowiednie finansowanie jest kluczem do sukcesu każdej firmy. W Polsce istnieje wiele opcji dostosowanych do różnych potrzeb i modeli biznesowych. Wybór odpowiedniego źródła finansowania wymaga analizy, planowania i, w wielu przypadkach, negocjacji. Jednak z odpowiednim przygotowaniem i strategią możesz znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Promocja i marketing

Nie wystarczy tylko mieć dobry produkt czy usługę - trzeba również umieć go sprzedać. Promocja i marketing to kluczowe narzędzia w procesie dotarcia do potencjalnych klientów i budowania marki na rynku. Dzięki nim można nie tylko zwiększyć sprzedaż, ale także wyróżnić się na tle konkurencji.

Pozycjonowanie firmy na rynku

Zastanów się, co wyróżnia Twoją firmę na tle innych. To może być unikalny produkt, doskonała obsługa klienta, konkurencyjna cena czy inny aspekt. Określ swoją niszę i specyfikę, a następnie skoncentruj się na nich w komunikacji marketingowej.

Strategia marketingowa

Każda firma, niezależnie od wielkości, powinna mieć strategię marketingową. Pomaga ona określić cele, target, środki i narzędzia, które zostaną użyte do ich osiągnięcia. Strategia powinna być elastyczna i dostosowywana w zależności od sytuacji rynkowej.

Marketing cyfrowy

W dzisiejszych czasach internet jest jednym z głównych narzędzi promocji. Oto kilka obszarów, na które warto zwrócić uwagę:

 • strona internetowa: powinna być responsywna, łatwa w nawigacji i zawierać kluczowe informacje o firmie.

 • media społecznościowe: Facebook, Instagram, LinkedIn czy Twitter to platformy, na których możesz budować relacje z klientami i prezentować ofertę.

 • reklama w wyszukiwarkach (Google Ads) i reklama w mediach społecznościowych.

 • e-mail marketing: regularne newslettery czy oferty specjalne dla subskrybentów.

Marketing tradycyjny

Chociaż cyfryzacja odgrywa coraz większą rolę, tradycyjne metody promocji wciąż są ważne, zwłaszcza w niektórych branżach i dla pewnych grup docelowych. Warto rozważyć:

 • reklamę prasową,

 • udział w targach i wystawach branżowych,

 • kampanie reklamowe w radiu czy telewizji,

 • ulotki, broszury, katalogi.

Budowanie relacji z klientami

Wierny klient to najcenniejszy skarb dla każdej firmy. Budując dobre relacje, nie tylko zwiększasz szanse na powtarzalność zakupów, ale również na polecanie Twojej firmy przez klienta innym. Możesz to robić poprzez:

 • programy lojalnościowe,

 • rabaty dla stałych klientów,

 • doskonałą obsługę klienta,

 • szybkie reagowanie na uwagi i sugestie.

Monitoring i analiza wyników

Aby wiedzieć, czy Twoje działania marketingowe przynoszą oczekiwane rezultaty, musisz je mierzyć. Narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, pomogą Ci śledzić ruch na stronie, konwersje czy zachowanie użytkowników. Regularne analizy pozwolą Ci dostosować strategię i zoptymalizować działania.

Podsumowanie

Założenie i prowadzenie własnej firmy w Polsce to wyzwanie, które wymaga nie tylko zaangażowania i determinacji, ale również wiedzy na temat różnych aspektów biznesowych. Od wyboru odpowiedniej formy prawnej, przez opracowanie solidnego biznesplanu, po bieżące zarządzanie firmą – każdy z tych etapów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa. Mając jednak odpowiedni plan działania, korzystając z dostępnych narzędzi i wsparcia specjalistów, można z sukcesem przekształcić pomysł na biznes w rentowną działalność.

Współczesny rynek oferuje wiele możliwości, ale także stawia przed nami wiele wyzwań. Kluczem do sukcesu jest ciągły rozwój, dbałość o relacje z klientami i pracownikami oraz świadomość odpowiedzialności, jaką przedsiębiorca ponosi nie tylko przed sobą, ale również przed społecznością.

Zachęcamy do podejmowania świadomych decyzji biznesowych, korzystania z dostępnej wiedzy i wsparcia oraz dbania o to, by własna firma była miejscem, które przynosi radość i satysfakcję.

FAQ

Jaką formę prawną wybrać dla mojego biznesu?

Wybór formy prawnej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj planowanej działalności, oczekiwane obroty czy liczba wspólników. Dla jednoosobowej działalności popularne są jednoosobowe działalności gospodarcze, natomiast dla większych przedsięwzięć warto rozważyć spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną. Najlepiej skonsultować się z doradcą prawnym czy księgowym.

Czy naprawdę potrzebuję biznesplanu?

Tak, biznesplan jest kluczowy, zwłaszcza na początkowym etapie działalności. Pomaga zidentyfikować główne cele firmy, źródła finansowania, ryzyka oraz strategie marketingowe. Jest też często wymagany przez banki czy inwestorów przy staraniach o finansowanie.

Jakie są najczęstsze błędy początkujących przedsiębiorców?

Do najczęstszych błędów należą: niedostateczna analiza rynku i konkurencji, brak odpowiedniego kapitału na rozpoczęcie działalności, zaniedbywanie aspektów prawnych i podatkowych oraz niedocenianie znaczenia marketingu i promocji w budowaniu marki.


Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
6 skutecznych narzędzi wykrywających treści, które generuje sztuczna inteligencja (AI)
Spis treści
Wybór formy prawnej 1. Indywidualna działalność gospodarcza (IDG) 2. Spółka cywilna 3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) 4. Spółka akcyjna (S.A.) 5. Inne formy Znalezienie pomysłu na biznes 1. Analiza rynku i identyfikacja niszy 2. Sprawdzanie konkurencji 3. Weryfikacja pomysłu 4. Opracowanie unikatowej cechy oferty (ang. USP) Opracowanie biznesplanu Jakie elementy powinien zawierać biznesplan? Formalności i rejestracja Finansowanie działalności Promocja i marketing Podsumowanie FAQ Jaką formę prawną wybrać dla mojego biznesu? Czy naprawdę potrzebuję biznesplanu? Jakie są najczęstsze błędy początkujących przedsiębiorców?
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
Jak Bitrix24 Vega może zmienić Twoje podejście do pracy zdalnej i współpracy
Jak Bitrix24 Vega może zmienić Twoje podejście do pracy zdalnej i współpracy
12 min