Articles 12 niezbędnych dodatków do oprogramowania w zarządzaniu projektam

12 niezbędnych dodatków do oprogramowania w zarządzaniu projektam

Zespół Bitrix24
14 min
144
Zaktualizowano: 05 grudnia 2023
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 05 grudnia 2023
12 niezbędnych dodatków do oprogramowania w zarządzaniu projektam

W dynamicznym świecie technologii informacyjnych, efektywne zarządzanie projektami stało się kluczowym elementem sukcesu biznesowego. Programy do zarządzania projektami stanowią fundament dla wielu przedsiębiorstw, a funkcje tych programów umożliwiają menedżerom prowadzenie projektów i kontrolę nad złożonymi zadaniami i terminami, a także zapewniają lepszą współpracę zespołową i komunikację. W tym kontekście, dodatki do oprogramowania w zarządzaniu projektami są nie tylko pożądane, ale często niezbędne do osiągnięcia optymalnej efektywności i produktywności.

Jednym z kluczowych graczy na rynku narzędzi do zarządzania projektami jest Bitrix24, oferujący wszechstronne rozwiązania, które przekształcają standardowe procesy programu do zarządzania projektami w bardziej zintegrowane i efektywne operacje. Bitrix24, będąc przykładem innowacji i adaptacji w erze cyfrowej, umożliwia integrację różnorodnych dodatków, co znacząco zwiększa funkcjonalność, elastyczność oprogramowania i usprawnia przepływ dokumentów.

W tym artykule omówimy "Integrację sukcesu" – czyli 12 niezbędnych dodatków do oprogramowania, które nie tylko ułatwiają zarządzanie projektami i pomagają usprawnić przepływ pracy, ale również przyczyniają się do zwiększenia efektywności całej organizacji. Większość oprogramowań do zarządzania projektami pozwala na przydzielanie zadań, ustalanie terminów i komunikację między członkami zespołu. Przyjrzymy się, jak te narzędzia mogą wspierać menedżerów projektów, oraz jak ich integracja z platformą Bitrix24 może przynieść wymierne korzyści dla Twojej firmy, wybierając jeden z płatnych planów.

Znaczenie oprogramowania w zarządzaniu projektami

Dodatki do oprogramowania w zarządzaniu projektami pełnią kluczową rolę w ulepszaniu i rozszerzaniu funkcjonalności podstawowych narzędzi. W środowisku, gdzie złożoność i zakres projektów stale rośnie, te dodatkowe komponenty stają się nieodłącznym elementem efektywnego programu do zarządzania projektami oraz komunikacji zespołowej. Pozwalają one na dostosowanie standardowych rozwiązań do specyficznych potrzeb organizacji, oferując większą elastyczność i możliwości dostosowania.

"Integracja sukcesu", czyli harmonijne włączenie dodatków do oprogramowania w ramach procesów zarządzania projektami, jest niezbędne dla osiągnięcia wysokiej efektywności i skuteczności. Aplikacje do zarządzania obiegiem dokumentów, zadaniami i projektami stają się nieocenionym wsparciem, umożliwiając usystematyzowanie pracy zarówno indywidualnych pracowników, jak i całych grup roboczych. Właściwie dobrany zestaw dodatków oraz jego funkcje mogą znacząco wpłynąć na przyspieszenie prac, usprawnić komunikację w zespole oraz wpływać na lepsze zarządzanie zasobami i czasem. Dzięki temu, menedżerowie projektów są w stanie lepiej odpowiadać na dynamiczne zmiany w środowisku biznesowym, jednocześnie zwiększając produktywność i jakość realizowanych projektów.

W kontekście "Integracji sukcesu", Bitrix24 wyróżnia się jako platforma, która nie tylko umożliwia efektywne zarządzanie projektami, ale także oferuje bogaty zestaw dodatków, w tym możliwość raportowania. Te dodatki pozwalają na bardziej kompleksową i zintegrowaną pracę, co jest kluczowe dla współczesnych przedsiębiorstw dążących do ciągłego rozwoju i innowacji. W kolejnych częściach artykułu przyjrzymy się szczegółowo tym niezbędnym dodatkom, które mogą zrewolucjonizować zarządzanie czasem pracy i projektami w Twojej firmie.

1. Oprogramowanie do planowania projektów i zarządzania zasobami

Jednym z kluczowych dodatków, niezbędnych w nowoczesnym zarządzaniu projektami, jest oprogramowanie do planowania projektów i zarządzania zasobami. Ten rodzaj narzędzia umożliwia menedżerom planowanie projektów i efektywne zarządzanie harmonogramami projektów oraz kalendarzami zespołów, bez konieczności korzystania z wielu rozłącznych dokumentów. Jest to szczególnie ważne dla rozwijających się agencji cyfrowych, które muszą równoważyć dostarczanie projektów i rentowność z obciążeniami pracą zespołów.

Podstawowe funkcje tego rodzaju oprogramowania:

 • Planowanie: tworzenie zadań i terminów, przydzielanie zadań członkom zespołu, priorytetyzacja projektów oraz czasu pracy zespołu.

 • Określanie kamieni milowych: określanie kamieni milowych dla każdego projektu bez zmiany terminów lub szczegółów zadań.

 • Zarządzanie: pozwala zarządzać zadaniami, zasobami i zwiększa wydajność.

 • Zarządzanie dostępnością i obciążeniem pracą: sprawdzanie obciążenia pracą każdego członka zespołu i planowanie dostaw zgodnie z tym.

​2. Oprogramowanie do śledzenia projektów

Drugi niezbędny dodatek do zarządzania projektami to oprogramowanie do śledzenia projektów. To narzędzie pozwala menedżerom projektów na monitorowanie postępu realizacji projektu na każdym etapie, a także na współpracę z zespołem, identyfikację potencjalnych problemów i porównywanie postępów z planem projektu lub zdeklarowanymi celami.

Kluczowe cechy oprogramowania do śledzenia projektów to:

 • Monitorowanie terminów: zrozumienie, czy projekt jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów i terminów.

 • Śledzenie czasu: precyzyjne monitorowanie czasu poświęconego na zadania.

 • Porównywanie planowanych i rzeczywistych nakładów oraz kosztów: analiza różnic pomiędzy szacowanymi a faktycznymi wysiłkami i kosztami.

 • Szybka adaptacja planów: możliwość szybkiego dostosowania planów, jeśli nie są one zgodne z harmonogramem lub budżetem.​

3. Oprogramowanie do zarządzania zadaniami

Trzecim kluczowym dodatkiem do oprogramowania w zarządzaniu projektami w Twojej firmie jest narzędzie do zarządzania zadaniami. Gdy raporty projektowe przechodzą z fazy planowania do wykonania, ważne jest, aby menedżerowie mieli skuteczny sposób na zarządzanie zadaniami swoich zespołów.

Główne cechy oprogramowania do zarządzania zadaniami:

 • Tworzenie niestandardowych przepływów zadań: dopasowanie do potrzeb projektu.

 • Świadomość co do wykonywanych zadań: wiedza o tym, co należy zrobić i kiedy.

 • Współpraca w ramach zespołu: używanie funkcji współpracy do skutecznej realizacji zadań.

4. Oprogramowanie do zarządzania portfelem projektów

Oprogramowanie do zarządzania portfelem projektów to czwarty kluczowy dodatek, niezastąpiony w przypadku dużych, wieloaspektowych projektów oraz w sytuacjach, gdzie firma prowadzi wiele podprojektów jednocześnie dla pojedynczego klienta. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstw pracujących nad rozbudowanymi projektami korporacyjnymi, które wymagają podziału na podprojekty i dystrybucji zadań między różnymi zespołami, gdyż mają możliwość tworzenia szablonów projektów.

Główne funkcje i zalety oprogramowania do zarządzania portfelem projektów:

 • Wyrównanie wielu projektów dla tych samych interesariuszy: umożliwia to lepsze planowanie i realizację projektów, zapewniając spójność i efektywność.

 • Planowanie, śledzenie i raportowanie postępów w projektach portfela: oferuje możliwość szczegółowej analizy i kontroli nad złożonymi projektami, zapewniając menedżerom projektów przejrzysty obraz postępu prac.

 • Zarządzanie czasem i zasobami na poziomie portfela: kluczowy aspekt dla efektywnego wykorzystania zasobów, optymalizacji harmonogramów i identyfikacji miejsc, gdzie zadania konkurują o te same zasoby.

 • Odkrywanie możliwości dodawania kolejnych projektów do portfela: umożliwia to dynamiczne zarządzanie portfelem projektów i maksymalizowanie potencjału wzrostu firmy.

​5. Oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy

Piątym niezbędnym dodatkiem w arsenale narzędzi do zarządzania projektami jest oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy. To narzędzie służy jako centralny punkt sterowania codziennymi zadaniami i członkami zespołu, umożliwiając zarządzanie harmonogramami, komunikację i efektywne wykonywanie zadań. Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, powinieneś skorzystać z tego narzędzia.

Kluczowe cechy oprogramowania do zarządzania przepływem pracy:

 • Automatyzacja rutynowych zadań administracyjnych: dzięki temu zespół może skupić się na krytycznych, zwiększających przychody zadaniach.

 • Poprawa dokładności i spójności pracy: oprogramowanie to pomaga utrzymać jednolitość w realizacji zadań i procesów.

 • Możliwość przekazywania zadań mniej doświadczonym członkom zespołu: ułatwia delegowanie i zarządzanie zadaniami, co jest ważne dla zespołów o zróżnicowanym poziomie doświadczenia.

​ 6. Narzędzia do zarządzania projektami w metodyce Agile

Szóstym niezbędnym dodatkiem w zarządzaniu projektami są narzędzia do zarządzania projektami i poszczególnymi zadaniami działające w metodyce Agile, które są szczególnie przydatne dla małych zespołów. Te narzędzia są zaprojektowane, aby w pełni wykorzystać metodykę Agile, obejmującą Scrum i Kanban, i są nieocenione w dostosowywaniu się do szybko zmieniających się wymagań projektów.

Kluczowe cechy narzędzi Agile obejmują:

 • Zarządzanie backlogiem: organizowanie i priorytetyzowanie zadań w backlogu.

 • Narzędzia do estymacji w Agile: ułatwiają planowanie sprintów i oszacowanie zadań.

 • Planowanie sprintów: planowanie krótkich cykli pracy, które pozwalają na szybką adaptację do zmian.

 • Ograniczenia pracy w toku: zapobiegają przeładowaniu zespołu i utrzymują ciągły przepływ pracy.

 • Wykresy burndown: wizualizacja postępu i pozostałej pracy w czasie sprintu.

​7. Narzędzia typu Kanban

Siódmym kluczowym dodatkiem do zarządzania projektami są narzędzia typu Kanban. Są one skutecznymi narzędziami do wizualnego zarządzania zadaniami, które doskonale sprawdzają się w zespołach o różnych rozmiarach – od pojedynczych freelancerów po duże agencje. Narzędzia Kanban są wysoce konfigurowalne i idealne dla zespołów zdalnych, ponieważ użytkownicy mogą przeciągać poszczególne zadania na swoje harmonogramy, a następnie wizualnie śledzić postępy prac - od fazy "do zrobienia" po "zrobione".

Główne zalety narzędzi Kanban to:

 • Wizualizacja zadań i postępu: jasne przedstawienie, kto co robi, co jest w trakcie realizacji i co zostało już ukończone.

 • Wysoka dostosowalność: możliwość dopasowania do specyficznych potrzeb projektu i zespołu.

 • Łatwość współpracy: wspólna praca i komunikacja w zespole.

  

Odkryj potęgę Bitrix24 i wykorzystaj najlepsze dodatki do zarządzania projektami!   

  

Dowiedz się, jak możesz zwiększyć wydajność swojego zespołu i osiągnąć lepsze rezultaty.   

   Zarejestruj się za darmo   

8. Oprogramowanie do zarządzania w metodyce Lean Six Sigma

Ósmy niezbędny dodatek do zarządzania projektami to oprogramowanie wspierające metodykę Lean Six Sigma. Jest to szczególnie ważne dla firm, które stosują tę metodologię do doskonalenia procesów i znacznego zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia błędów czy defektów w skomplikowanych projektach.

Kluczowe funkcje i zalety oprogramowania Lean Six Sigma to:

 • Narzędzia kontroli procesów statystycznych: pomagają w monitorowaniu i doskonaleniu procesów.

 • Narzędzia analityczne do analizy problemów i ich skutków: pozwalają na dogłębne zrozumienie potencjalnych problemów i ich wpływu na projekt.

​9. Oprogramowanie do projektów w budownictwie

Dziewiątym kluczowym dodatkiem w zarządzaniu projektami jest oprogramowanie do zarządzania projektami w budownictwie. To specjalistyczne narzędzie jest niezbędne do planowania, zarządzania i śledzenia działań budowlanych i obejmuje funkcje takie jak:

 • Zarządzanie dokumentacją: ułatwienie gromadzenia i zarządzania dokumentami projektowymi.

 • Zarządzanie ofertami i budżetem: pomoc w zarządzaniu przetargami i kontrola budżetu.

 • Integracja z księgowością, fakturowaniem i płacami: umożliwienie płynnego zarządzania finansami projektu.

 • Automatyzacja przepływu pracy: poprawa efektywności poprzez automatyzację rutynowych zadań.

 • Zarządzanie zasobami: skuteczne planowanie i wykorzystanie zasobów dostępnych w projekcie.

​ 10. Oprogramowanie do projektów IT

Dziesiątym istotnym dodatkiem jest program do zarządzania projektami w sektorze IT. Ten typ narzędzia jest niezastąpiony zarówno w korporacyjnych działach IT, jak i w zarządzaniu projektami programistycznymi. Oferuje on funkcje zarządzania dostosowane do specyficznych wymagań branży IT, takie jak:

 • Przydzielanie i śledzenie zadań: umożliwia precyzyjne zarządzanie zadaniami i ich postępami.

 • Zarządzanie wydatkami rozliczalnymi i nierozliczalnymi: kontrola kosztów projektowych i finansów.

 • Wizualizacja etapów rozwoju i road maps: zapewnienie przejrzystości w fazach rozwoju projektu.

 • Ustawianie przypomnień o regularnej konserwacji: pomoc w utrzymaniu ciągłości pracy i zapobieganiu przerwom.

​ 11. Oprogramowanie do projektów w organizacjach non-profit

Jedenastym niezbędnym narzędziem w zarządzaniu projektami jest specjalistyczne oprogramowanie dla organizacji non-profit. Z uwagi na specyfikę działalności takich organizacji, potrzebne są narzędzia dostosowane do zarządzania budżetem, realizacją projektu, zasobami oraz dokumentacją, aby pozostać w zgodzie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Kluczowe funkcje oprogramowania dla organizacji non-profit to:

 • Śledzenie budżetu: precyzyjne zarządzanie finansami i kontrola kosztów.

 • Zarządzanie zasobami: skuteczne planowanie i wykorzystanie personelu oraz wolontariuszy.

 • Śledzenie dokumentacji: ułatwienie zarządzania dokumentacją i spełnianie wymogów prawnych.

​12. Oprogramowanie do zarządzania projektami dla freelancerów

Dwunastym i ostatnim kluczowym dodatkiem są narzędzia do zarządzania projektami dedykowane dla freelancerów. Freelancerzy często pełnią wiele ról – od pracownika, przez menedżera projektu, po księgowego i dyrektora generalnego. W związku z tym, potrzebują narzędzi, które wspierają wszystkie te funkcje i pozwalają im skupić się na realizacji najbardziej dochodowych projektów.

Oprogramowanie dla freelancerów powinno zawierać:

 • Integracje z aplikacjami do planowania zadań, śledzenia czasu, fakturowania i raportowania: zapewniają kompleksowe wsparcie w każdym aspekcie zarządzania projektem.

 • Przyjazną i łatwą w użyciu aplikację mobilną: umożliwia aktualizacje projektów w podróży.

 • Wsparcie techniczne: pomaga w efektywnym wykorzystaniu narzędzia.

Studium przypadku - przykłady

Przykład 1: Oprogramowanie do planowania projektów w agencji marketingowej

W jednej z wiodących agencji marketingowych wprowadzenie oprogramowania do planowania projektów i zarządzania zasobami umożliwiło znaczne usprawnienie procesów. Przed jego wdrożeniem, zarządzanie wieloma projektami jednocześnie było wyzwaniem dla zarządzania zespołem ze względu na brak centralizacji listy zadań i harmonogramów. Po wdrożeniu, agencja zauważyła poprawę efektywności czasu pracy wszystkich pracowników, lepsze zarządzanie zasobami i wyższą satysfakcję klientów dzięki terminowemu dostarczaniu projektów.

Przykład 2: Programy do zarządzania projektami w branży IT

Firma programistyczna wprowadziła oprogramowanie do śledzenia projektów, co znacznie poprawiło jej zdolność do monitorowania postępu prac i dostosowywania planów. Dzięki temu narzędziu, zespół był w stanie identyfikować problemy na wczesnym etapie i szybko reagować, co skutkowało lepszym zarządzaniem czasem i zasobami.

Przykład 3: Narzędzia typu Kanban w startupie technologicznym

Startup technologiczny zastosował narzędzia Kanban do zarządzania swoimi projektami rozwojowymi. Wprowadzenie wizualnego zarządzania zadaniami pozwoliło na lepszą organizację czasu i pracy członków zespołu, zwiększenie przejrzystości postępów i poprawę współpracy między zespołami. Efektywność pracy wzrosła, a zespół mógł łatwiej dostosowywać się do zmian.

Przykład 4: Lean Six Sigma w produkcji

W przedsiębiorstwie produkcyjnym wdrożono program do zarządzania projektami oraz aplikację mobilną opartą na metodologii Lean Six Sigma. Poprawiło to jakość procesów produkcyjnych, zmniejszyło liczbę błędów i defektów, a także skróciło czas realizacji projektów. Wykorzystanie narzędzi analitycznych pozwoliło na głębsze zrozumienie procesów i efektywniejsze zarządzanie.

Przykład 5: Program do zarządzania projektami dla freelancerów w branży kreatywnej

Freelancer z branży kreatywnej zastosował specjalistyczny program do zarządzania projektami, co pozwoliło mu na lepsze planowanie pracy, monitorowanie czasu pracy i wydajności, oraz automatyzację fakturowania. Narzędzie to znacząco ułatwiło zarządzanie wieloma projektami jednocześnie, pozwalając na skupienie się na twórczej pracy zamiast na administracyjnych aspektach działalności.

Te przykłady demonstrują, że różne branże i organizacje dowolnej wielkości mogą czerpać korzyści z wdrożenia odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami.

Integracja z Bitrix24


12 niezbędnych dodatków do oprogramowania w zarządzaniu projektami


Integracja z narzędziami do planowania projektów i zarządzania zasobami

Bitrix24 wspiera integrację z narzędziami do planowania projektów i zarządzania zasobami, umożliwiając centralizację zarządzania projektami i harmonogramami. Użytkownicy mogą bezproblemowo importować dane z zewnętrznych narzędzi do Bitrix24, co zwiększa efektywność i zapewnia lepsze zarządzanie projektami.

Śledzenie projektów z Bitrix24

Oprogramowanie do śledzenia projektów można zintegrować z Bitrix24, co umożliwia menedżerom projektów lepsze monitorowanie postępu i efektywniejsze zarządzanie zadaniami i zasobami w ramach jednej platformy.

Wykorzystanie narzędzi Kanban i Agile w Bitrix24

Bitrix24 oferuje własne narzędzia Kanban i Agile, oraz umożliwia integrację z zewnętrznymi narzędziami Agile i Kanban. Ta elastyczność pozwala zespołom na dostosowanie metodologii pracy do swoich unikalnych potrzeb i stylu pracy.

Lean Six Sigma i Bitrix24

Dla firm stosujących Lean Six Sigma, Bitrix24 umożliwia integrację z oprogramowaniem specjalistycznym, wspierając zarządzanie procesami i jakością w ramach jednego ekosystemu.

Narzędzia dla freelancerów

Aplikacja mobilna Bitrix24 dla freelancerów z branży kreatywnej pozwoliła im zintegrować swoje specjalistyczne narzędzia do zarządzania projektami i zarządzania zadaniami, co zapewnia lepsze planowanie czasu i zadań oraz przekłada się na łatwiejsze fakturowanie i raportowanie.

Dla bardziej szczegółowych informacji na temat integracji z Bitrix24, zapraszamy do zapoznania się z artykułami i rozwiązaniami na stronie Bitrix24.

Wnioski

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie zarządzania projektami i zadaniami, dodatki takie jak aplikacja do zarządzania projektami odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesu. Od oprogramowania do planowania i śledzenia projektów, przez narzędzia Kanban i Agile, po specjalistyczne rozwiązania dla branży budowlanej i organizacji non-profit – każde z tych narzędzi wnosi istotny wkład w efektywność, elastyczność i wydajność w system zarządzania projektami i zarządzania zadaniami. Integracja tych dodatków z platformami takimi jak Bitrix24 dodatkowo wzmacnia ich potencjał, oferując kompleksowe i zintegrowane rozwiązania. W rezultacie, menedżerowie projektów są lepiej wyposażeni w narzędzia niezbędne do skutecznego prowadzenia zespołów, zarządzania zasobami i osiągania celów biznesowych.

Zapraszamy do odkrycia szerokiej gamy rozwiązań i narzędzi oferowanych przez Bitrix24. Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem projektu w dużej korporacji, czy freelancerem, Bitrix24 oferuje zintegrowane i elastyczne rozwiązania, które mogą być dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb. Odkryj, jak Bitrix24 może zmienić sposób zarządzania Twoimi projektami, poprawiając komunikację, efektywność i ogólną wydajność. Odwiedź stronę Bitrix24 już dziś, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć transformację zarządzania projektami i zarządzania zadaniami w Twojej organizacji.


Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
26 pomysłów na rozpoczęcie małego biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
Spis treści
Znaczenie oprogramowania w zarządzaniu projektami 1. Oprogramowanie do planowania projektów i zarządzania zasobami ​2. Oprogramowanie do śledzenia projektów 3. Oprogramowanie do zarządzania zadaniami 4. Oprogramowanie do zarządzania portfelem projektów ​5. Oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy ​ 6. Narzędzia do zarządzania projektami w metodyce Agile ​7. Narzędzia typu Kanban 8. Oprogramowanie do zarządzania w metodyce Lean Six Sigma ​9. Oprogramowanie do projektów w budownictwie ​ 10. Oprogramowanie do projektów IT ​ 11. Oprogramowanie do projektów w organizacjach non-profit ​12. Oprogramowanie do zarządzania projektami dla freelancerów Studium przypadku - przykłady Integracja z Bitrix24 Wnioski
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
11 min